Psaltaren 1 – NUB & NIV

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 1:1-6

Första boken

(1—41)

Psalm 1

Den rättfärdiges lyckliga liv i kontrast till den gudlöses

1Lycklig är den som inte följer de ogudaktigas råd,

inte vandrar på syndares väg

eller sitter bland hädare.

2Han gläder sig i stället över Herrens lag

och reciterar den dag och natt.

3Han är som ett träd

som växer vid flodstranden,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv aldrig vissnar.

Han lyckas med allt han gör.

4Men så är det inte med de gudlösa.

De skingras som agnar för vinden.

5Därför kan de gudlösa inte bestå på domens dag,

ej heller syndarna bland de rättfärdiga.

6För Herren vakar över de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg tar slut.

New International Version

Psalms 1:1-6

BOOK I

Psalms 1–41

Psalm 1

1Blessed is the one

who does not walk in step with the wicked

or stand in the way that sinners take

or sit in the company of mockers,

2but whose delight is in the law of the Lord,

and who meditates on his law day and night.

3That person is like a tree planted by streams of water,

which yields its fruit in season

and whose leaf does not wither—

whatever they do prospers.

4Not so the wicked!

They are like chaff

that the wind blows away.

5Therefore the wicked will not stand in the judgment,

nor sinners in the assembly of the righteous.

6For the Lord watches over the way of the righteous,

but the way of the wicked leads to destruction.