Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 1:1-6

Första boken

(1—41)

Psalm 1

Den rättfärdiges lyckliga liv i kontrast till den gudlöses

1Lycklig är den som inte följer de ogudaktigas råd,

inte vandrar på syndares väg

eller sitter bland hädare.

2Han gläder sig i stället över Herrens lag

och reciterar den dag och natt.

3Han är som ett träd

som växer vid flodstranden,

som bär sin frukt i rätt tid

och vars löv aldrig vissnar.

Han lyckas med allt han gör.

4Men så är det inte med de gudlösa.

De skingras som agnar för vinden.

5Därför kan de gudlösa inte bestå på domens dag,

ej heller syndarna bland de rättfärdiga.

6För Herren vakar över de rättfärdigas väg,

men de gudlösas väg tar slut.

King James Version

Psalms 1:1-6

1Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.1.1 ungodly: or, wicked

2But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night.

3And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.1.3 wither: Heb. fade

4The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.

5Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

6For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish.