Ordspråksboken 2 – NUB & NVI

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 2:1-22

1Min son, om du tar emot mina ord

och bevarar mina bud inom dig,

2om du lyssnar till visheten

och öppnar ditt hjärta för kunskapen,

3om du ropar efter insikt

och höjer din röst för att kalla på förstånd,

4om du söker efter den

som efter silver eller en gömd skatt,

5då ska du förstå Herrens fruktan

och finna kunskapen om Gud.

6För Herren ger vishet,

och från hans mun kommer kunskap och förstånd.

7Han har framgång i beredskap åt de rättsinniga

och är de oförvitligas sköld.

8Han beskyddar det rättas väg

och skyddar de trognas stigar.

9Då kommer du att förstå vad rättfärdighet, rätt och ärlighet är,

det godas alla vägar.

10För visheten träder in i ditt hjärta

och kunskapen gläder ditt sinne.

11Klokheten ska värna dig

och insikten beskydda dig.

12Den räddar dig från de ondas väg,

från dem som förvränger sanningen,

13som lämnar den rätta vägen

och vandrar på mörkrets stigar,

14de som gläder sig åt ondskans gärningar

och finner nöje i allt som är ont och perverst,

15de som vandrar på slingriga stigar och villovägar.

16Den räddar dig från den främmande kvinnan,

den fräcka, som förför med sina ord,

17som har lämnat sin ungdoms vän

och glömt förbundet med sin Gud.

18Hennes hus leder till de döda

och hennes väg till de dödas andar2:18 Se not till Ps 88:11..

19De som går in till henne kommer aldrig tillbaka

och finner aldrig livets vägar.

20Gå därför de godas väg

och håll dig på de rättfärdigas stigar.

21De rättfärdiga ska få bo i landet,

de oförvitliga får stanna där.

22Men de onda ska utrotas ur landet

och de trolösa ryckas bort därifrån.

Nueva Versión Internacional

Proverbios 2:1-22

Ventajas de la sabiduría

1Hijo mío, si haces tuyas mis palabras

y atesoras mis mandamientos;

2si tu oído inclinas hacia la sabiduría

y de corazón te entregas a la inteligencia;

3si la llamas y pides entendimiento;

4si la buscas como a la plata,

como a un tesoro escondido,

5entonces comprenderás el temor del Señor

y hallarás el conocimiento de Dios.

6Porque el Señor da la sabiduría;

conocimiento e inteligencia brotan de sus labios.

7Él reserva el éxito para los íntegros

y es escudo a los de conducta intachable.

8Él cuida el sendero de los justos

y protege el camino de sus fieles.

9Entonces comprenderás la justicia y el derecho,

la equidad y todo buen camino;

10la sabiduría vendrá a tu corazón

y el conocimiento te endulzará la vida.

11La discreción te cuidará;

la inteligencia te protegerá.

12La sabiduría te librará del camino de los malvados,

de los que dicen palabras perversas,

13de los que se apartan del camino recto

para andar por sendas tenebrosas,

14de los que se complacen en hacer lo malo

y festejan la perversidad,

15de los que andan por caminos torcidos

y por sendas extraviadas;

16te librará de la mujer ajena,

de la extraña de palabras seductoras

17que, olvidándose de su pacto con Dios,

abandona al compañero de su juventud.

18Ciertamente su casa conduce a la muerte;

sus sendas van hacia los muertos.

19El que se enreda con ella no vuelve jamás

ni alcanza los senderos de la vida.

20Así andarás por el camino de los buenos

y seguirás la senda de los justos.

21Pues los íntegros habitarán en la tierra

y los rectos permanecerán en ella.

22Pero los malvados serán desarraigados

y los infieles expulsados de la tierra.