Ordspråksboken 2 – NUB & CCB

Swedish Contemporary Bible

Ordspråksboken 2:1-22

1Min son, om du tar emot mina ord

och bevarar mina bud inom dig,

2om du lyssnar till visheten

och öppnar ditt hjärta för kunskapen,

3om du ropar efter insikt

och höjer din röst för att kalla på förstånd,

4om du söker efter den

som efter silver eller en gömd skatt,

5då ska du förstå Herrens fruktan

och finna kunskapen om Gud.

6För Herren ger vishet,

och från hans mun kommer kunskap och förstånd.

7Han har framgång i beredskap åt de rättsinniga

och är de oförvitligas sköld.

8Han beskyddar det rättas väg

och skyddar de trognas stigar.

9Då kommer du att förstå vad rättfärdighet, rätt och ärlighet är,

det godas alla vägar.

10För visheten träder in i ditt hjärta

och kunskapen gläder ditt sinne.

11Klokheten ska värna dig

och insikten beskydda dig.

12Den räddar dig från de ondas väg,

från dem som förvränger sanningen,

13som lämnar den rätta vägen

och vandrar på mörkrets stigar,

14de som gläder sig åt ondskans gärningar

och finner nöje i allt som är ont och perverst,

15de som vandrar på slingriga stigar och villovägar.

16Den räddar dig från den främmande kvinnan,

den fräcka, som förför med sina ord,

17som har lämnat sin ungdoms vän

och glömt förbundet med sin Gud.

18Hennes hus leder till de döda

och hennes väg till de dödas andar2:18 Se not till Ps 88:11..

19De som går in till henne kommer aldrig tillbaka

och finner aldrig livets vägar.

20Gå därför de godas väg

och håll dig på de rättfärdigas stigar.

21De rättfärdiga ska få bo i landet,

de oförvitliga får stanna där.

22Men de onda ska utrotas ur landet

och de trolösa ryckas bort därifrån.

Chinese Contemporary Bible 2022 (Simplified)

箴言 2:1-22

智慧的益处

1孩子啊,

你若接受我的教诲,

珍爱我的诫命,

2侧耳聆听智慧,

倾心渴慕悟性;

3你若呼求洞见,

高声寻求悟性,

4寻它如寻银子,

找它如找宝藏,

5你就会懂得敬畏耶和华,

能够认识上帝。

6因为耶和华赐人智慧,

知识和悟性出自祂的口。

7祂使正直人充满智慧,

是行为纯全者的盾牌。

8祂看守正义之路,

护卫虔诚人的道。

9这样,你就明白何为仁义、

公平、正直,

及一切美善之道。

10因为智慧必进入你心,

知识必令你的灵欢乐。

11明辨力必护佑你,

悟性必看顾你。

12智慧必救你远离恶道,

脱离言语荒谬的人。

13他们舍弃正道,走上黑路,

14以行恶为乐,喜爱恶人的邪僻;

15他们的道路歪邪,行径扭曲。

16智慧要救你脱离淫妇,

脱离花言巧语的妓女。

17她撇弃了年轻时的丈夫,

忘了在上帝面前立的约。

18她的家通向死亡,

她的路直达阴间。

19到她那里的人都有去无回,

找不到生命之道。

20所以你要行善人的路,

守义人的道。

21因为在地上,

正直人必安居,

纯全无过的人必长存,

22地上的恶人必被铲除,

世上的奸徒必被根除。