Nahum 2 – NUB & CARST

Swedish Contemporary Bible

Nahum 2:1-13

Nineves fall

1Den som ska anfalla tågar mot dig.

Bemanna dina fästningar,

bevaka vägen,

rusta dig,

samla all din kraft!

2Herren ska återställa

Jakobs storhet

liksom Israels storhet.

Våldsmän har härjat bland dem

och ödelagt deras vingårdar.

3Hans soldaters sköldar lyser röda,

krigarna har klätt sig i purpur.

Vagnarnas stål glänser som eld,

man svingar sina spjut av cypress.2:3 Grundtextens innebörd är osäker. I Septuaginta står det hästar i stället för ”cypresser”, och då blir slutet av versen: …hästarna (ev. ryttarna) skälver.

4Vagnarna stormar fram utmed gatorna,

i vild jakt över torgen,

de ser ut som lysande facklor

och far iväg som blixtar.

5Han befaller sina hjältar.

De stapplar fram på sin väg,

störtar mot muren,

och skyddstaket sätts upp.2:5 Det hebreiska ordet som här översätts befaller är ett ord som vanligtvis betyder komma ihåg/tänka på. Grundtextens innebörd är osäker i hela versen.

6Portarna mot floden öppnas,

och palatset rasar samman.

7Det är bestämt

att hon ska kläs av och föras bort.

Hennes slavinnor klagar som duvor

och slår sig för bröstet.2:7 Grundtextens innebörd är osäker.

8Nineve är som en damm

vars vatten strömmar ut.

”Stanna, stanna!”

Men ingen vänder tillbaka.

9Plundra silver, plundra guld!

Det finns ändlöst

med skatter,

ett överflöd av dyrbarheter!

10Tömd, plundrad, förödd!

Hjärtat orkar inte med, knäna darrar,

kroppen skälver, och alla ansikten vitnar.

11Var finns nu lejonkulan,

där de unga lejonen matades,

där både lejonet, lejoninnan och ungarna gick

utan att behöva frukta för någonting?

12Lejonet rev tills hans ungar var mättade,

ströp byte åt sina honor,

fyllde sina hålor med rov

och sina kulor med sönderrivet byte.

13”Nu vänder jag mig mot dig,

säger härskarornas Herre.

Jag ska låta dina vagnar2:13 Egentligen hennes vagnar, enligt bl.a. Septuaginta din rikedom. gå upp i rök

och dina unga lejon förtäras av svärd.

Jag ska utplåna ditt byte från jorden,

och dina sändebuds röster ska aldrig mer höras.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Наум 2:1-13

Падение Ниневии

1Ниневия, против тебя поднимается разрушитель.

Охраняй крепости,

стереги дорогу,

укрепляй себя,

собери все свои силы.

2Вечный восстановит величие Якуба,

подобно величию Исроила,

хотя разрушители опустошили их

и погубили их виноградные лозы.

3Щиты бойцов твоего разрушителя красны,

его воины – в багряных одеждах.

Сверкает металл колесниц

в день, когда они приготовлены к бою,

колышется лес копий.

4Проносятся по улицам колесницы,

мечутся по площадям.

Они подобны пылающим факелам,

как сверкающие молнии.

5Царь созывает своих лучших воинов,

но они спотыкаются на ходу.

Они устремляются к городским стенам,

но против них уже возведены осадные сооружения.

6Речные ворота распахнуты,

и враг разрушает царский дворец.

7Решено: Ниневия будет обнажена и уведена в плен.

Рабыни её стонут, как голубки,

и бьют себя в грудь.

8Ниневия – как убывающий водоём:

словно прорвавшаяся вода, бегут из неё люди.

«Стойте! Стойте!» – кричат им,

но никто не останавливается.

9Расхищайте серебро!

Расхищайте золото!

Нет конца их запасам

и богатствам из сокровищниц.

10Разграблен, опустошён и разорён город.

Сердца людей замирают от страха,

колени трясутся,

дрожат тела,

и у всех бледнеют лица.

11Где же теперь Ниневия, что была как логово львов,

как место, где выкармливают своих львят,

по которому бродили лев, львица и львёнок,

и ничто их не пугало?

12Лев растерзал достаточно добычи для своих детёнышей

и удавил жертву для своей львицы,

наполнил добычею свои пещеры

и жертвами – своё логово.

13– Я против тебя! –

возвещает Вечный, Повелитель Сил. –

Я сожгу в дыму твои колесницы,

и меч истребит твоих молодых львов;

Я не оставлю на земле добычи для тебя.

И не будет больше слышен

голос твоих посланников.