Swedish Contemporary Bible

Nahum 1:1-15

Herren ska döma Nineve

1Profetia om Nineve. Boken med en syn av Nahum från Elkosh.

2Herren är en svartsjuk, hämnande Gud,

Herren hämnas och är full av vrede.

Herren tar hämnd på sina motståndare

och behåller sin vrede mot sina fiender.

3Herren är sen till vrede

men stor i kraft,

han låter ingen gå ostraffad.

Herrens väg går fram i storm och oväder,

och molnen är dammet efter hans fötter.

4Han tillrättavisar havet,

han låter det torka ut

och floderna sina.

Bashan och Karmel vissnar,

och Libanons blomning tynar bort.

5Bergen skakar inför honom,

och höjderna smälter ner.

Jorden bävar inför honom,

världen och alla som bor där.

6Vem kan bestå inför hans förbittring?

Vem uthärdar hans brinnande vrede?

Hans vrede brinner som en eld,

och klipporna rämnar inför honom.

7Herren är god,

en fästning på nödens dag.

Han tar sig an dem

som tar sin tillflykt till honom.

8Men med en väldig flod

utplånar han Nineves plats.

Han förföljer sina fiender

ända in i mörkret.

9Vad ni än har för tankar mot Herren,

så ska han göra slut på dem.

Nöden ska inte komma två gånger.

10Som hopslingrade törnen

och druckna av vin

ska de brinna upp

som torr halm.1:10 Grundtextens innebörd är osäker.

11Från dig har det gått ut en man

med onda tankar mot Herren,

en ondskans rådgivare.

12Så säger Herren:

”Hur starka och många de än är

så ska de slås ner och förgås.

Jag har plågat dig, Juda,

men ska inte plåga dig mer.

13Nu ska jag bryta sönder det ok han lagt på dig

och slita av dina bojor.”

14Herren har gett en befallning om dig1:14 Syftar på den assyriske kungen.:

”Det ska inte finnas någon efterkommande

som för ditt namn vidare.

Ur ditt gudatempel ska jag förstöra

alla gudabilder, såväl skurna som gjutna,

och jag ska göra i ordning en grav åt dig,

för du är värdelös.”

15Se, över bergen stiger budbäraren fram

med goda nyheter

och förkunnar fred.

Fira dina högtider, Juda,

infria dina löften,

för den onde ska inte mer invadera dig;

han är fullständigt utplånad.

Nueva Versión Internacional

Nahúm 1:1-15

1Profecía acerca de Nínive. Libro de la visión que tuvo Nahúm de Elcós.

Manifestación del Señor

2El Señor es un Dios celoso y vengador.

¡Señor de la venganza, Señor de la ira!

El Señor se venga de sus adversarios;

es implacable con sus enemigos.

3El Señor es lento para la ira,

imponente en su fuerza.

El Señor no deja a nadie sin castigo.

Camina en el huracán y en la tormenta;

las nubes son el polvo de sus pies.

4Increpa al mar y lo seca;

hace que todos los ríos se evaporen.

Los montes Basán y Carmelo pierden su lozanía;

el verdor del Líbano se marchita.

5Ante él tiemblan las montañas

y se desmoronan las colinas.

Ante él se agita la tierra,

el mundo y cuanto en él habita.

6¿Quién podrá enfrentarse a su indignación?

¿Quién resistirá el ardor de su ira?

Su furor se derrama como fuego;

ante él se resquebrajan las rocas.

Destrucción de Nínive

7Bueno es el Señor;

es refugio en el día de la angustia,

y protector de los que en él confían.

8Pero destruirá a Nínive1:8 a Nínive. Lit. el lugar de ella.

con una inundación arrasadora;

¡aun en las tinieblas perseguirá a sus enemigos!

9¿Qué traman contra el Señor?

¡Él desbaratará sus planes!

¡La calamidad no se repetirá!

10Serán consumidos como paja seca,

como espinos enmarañados,

como borrachos ahogados en vino.

11Tú, Nínive, engendraste

al que trama el mal contra el Señor,

al infame consejero.

Liberación del opresor

12Así dice el Señor:

«Aunque los asirios sean fuertes y numerosos,

serán arrancados y morirán.

Y a ti, Judá, aunque te he afligido,

no volveré a afligirte.

13Voy a quebrar el yugo que te oprime,

voy a romper tus ataduras».

14Pero acerca de ti, Nínive,

el Señor ha decretado:

«No tendrás más hijos que perpetúen tu nombre;

extirparé de la casa de tus dioses

las imágenes talladas y los ídolos fundidos.

Te voy a preparar una tumba,

porque eres una infame».

Anuncio de la victoria sobre Nínive

15¡Miren! Ya se acerca por los montes

el que anuncia las buenas nuevas de victoria,

el que proclama la paz.

¡Celebra tus peregrinaciones, Judá!

¡Paga tus votos!

Porque no volverán a invadirte los malvados,

pues han sido destruidos por completo.