Swedish Contemporary Bible

Nahum 1:1-15

Herren ska döma Nineve

1Profetia om Nineve. Boken med en syn av Nahum från Elkosh.

2Herren är en svartsjuk, hämnande Gud,

Herren hämnas och är full av vrede.

Herren tar hämnd på sina motståndare

och behåller sin vrede mot sina fiender.

3Herren är sen till vrede

men stor i kraft,

han låter ingen gå ostraffad.

Herrens väg går fram i storm och oväder,

och molnen är dammet efter hans fötter.

4Han tillrättavisar havet,

han låter det torka ut

och floderna sina.

Bashan och Karmel vissnar,

och Libanons blomning tynar bort.

5Bergen skakar inför honom,

och höjderna smälter ner.

Jorden bävar inför honom,

världen och alla som bor där.

6Vem kan bestå inför hans förbittring?

Vem uthärdar hans brinnande vrede?

Hans vrede brinner som en eld,

och klipporna rämnar inför honom.

7Herren är god,

en fästning på nödens dag.

Han tar sig an dem

som tar sin tillflykt till honom.

8Men med en väldig flod

utplånar han Nineves plats.

Han förföljer sina fiender

ända in i mörkret.

9Vad ni än har för tankar mot Herren,

så ska han göra slut på dem.

Nöden ska inte komma två gånger.

10Som hopslingrade törnen

och druckna av vin

ska de brinna upp

som torr halm.1:10 Grundtextens innebörd är osäker.

11Från dig har det gått ut en man

med onda tankar mot Herren,

en ondskans rådgivare.

12Så säger Herren:

”Hur starka och många de än är

så ska de slås ner och förgås.

Jag har plågat dig, Juda,

men ska inte plåga dig mer.

13Nu ska jag bryta sönder det ok han lagt på dig

och slita av dina bojor.”

14Herren har gett en befallning om dig1:14 Syftar på den assyriske kungen.:

”Det ska inte finnas någon efterkommande

som för ditt namn vidare.

Ur ditt gudatempel ska jag förstöra

alla gudabilder, såväl skurna som gjutna,

och jag ska göra i ordning en grav åt dig,

för du är värdelös.”

15Se, över bergen stiger budbäraren fram

med goda nyheter

och förkunnar fred.

Fira dina högtider, Juda,

infria dina löften,

för den onde ska inte mer invadera dig;

han är fullständigt utplånad.

Bibelen på hverdagsdansk

Nahums Bog 1:1-14

Herrens dom over Nineve og trøst til Juda

1Nahum fra Elkosh modtog følgende budskab fra Herren om Nineves undergang:

2Herren er en nidkær Gud,

som straffer fjendens ondskab.

Han er ikke bange for at vise sin vrede

og afsige en hård dom over sine modstandere.

3Der skal meget til, før han bliver vred,

men hans magt er stor, og han straffer de skyldige.

Når han går til angreb, er det med orkanagtig styrke,

stormskyerne er som støv fra hans fødder.

4Når han truer ad havet, tørrer det ud,

han tørlægger alle floder.

Bashans og Karmels frodige marker svides af,

og blomsterne visner i Libanons bjerge.

5Når Herren rykker frem, skælver bjergene,

og højene dukker sig,

hele jorden bæver,

og alle dens indbyggere gyser.

6Hvem kan holde stand mod hans vrede?

Hvem kan standse hans harme?

Hans glødende vrede vælder frem som ild.

Selv bjergene splintres i småstykker.

7Men Herren er god mod dem, der søger ham,

han værner dem mod deres fjender.

Han beskytter alle,

der søger ly hos ham.

8Men de, der sætter sig op imod ham,

skyller han bort som med en flodbølge,

han driver sine fjender ind i dødens mørke.

9Tvivler I på Herrens magt?1,9 Ordret: „Hvad tænker I om Herren?” Nahum taler til Judas folk, når han bruger „I”. Assyrerne omtales i tredje person. Herren slog 185.000 assyrere ihjel, da de tidligere havde belejret Jerusalem, jf. 2.Kong. 18–19. Assyrien vil snart blive helt tilintetgjort, så de ikke igen udgør en trussel mod Jerusalem.

Han vil gøre fuldstændig ende på dem,

så I ikke kommer i samme nødsituation igen.

10De er som et sammenfiltret tjørnekrat,

som drankere, der kun tænker på deres vin.

De bliver fuldstændigt tilintetgjort

som en stubmark, der brændes af.

11Fra dig, Nineve,1,11 Ordret: „Fra dig”. Her taler Nahum til Nineve, hovedstaden i Assyrien. Sandsynligvis tænkes på Sankerib, der i sin tid var lige ved at erobre Jerusalem. kom der en,

der satte sig op mod Herren selv.

Han havde lagt onde planer,

12men Herren siger til Juda:

„Selv om de har en stor og stærk hær,

vil de blive klippet som får,

og gå helt til grunde.

Jeg har før brugt dem til at ydmyge jer,

men det gør jeg ikke igen.

13Nu vil jeg fjerne det åg, de lagde på jeres skuldre,

og sprænge de lænker, I sidder i.”

14Og til Nineves konge siger Herren:

„Din kongeslægt skal uddø.

Jeg gør det af med gudebillederne i dit afgudstempel.

Jeg gør graven klar til dig,

for du er ikke bedre værd.”