Mika 7 – NUB & CARST

Swedish Contemporary Bible

Mika 7:1-20

Landets förfall

1Ve mig!

Jag är som fruktplockare

och druvskördare efter skördetiden:

Inte en druvklase finns att äta

och inte ett enda efterlängtat fikon.

2De fromma har försvunnit från landet,

och ingen ärlig människa finns kvar.

Alla ligger de på lur för att mörda

och fånga någon annan i sina nät.

3Med båda händerna

är de beredda att begå onda gärningar,

fursten vill ha gåvor

och domaren tar mutor,

den mäktige dikterar vad han önskar.

På det viset blir allting förvridet.7:3 Grundtextens innebörd är osäker.

4Den bäste bland dem är som ett törnsnår,

och den ärligaste bland dem som en taggig häck.

Den dag som dina väktare förutsagt är inne,

dagen då Gud ska besöka dig,

och förvirring drabbar folket.

5Lita inte på din nästa,

förtrösta inte på en vän,

var försiktig med vad du säger

till kvinnan i din famn!

6Sonen föraktar sin far,

dottern sätter sig upp mot sin mor

och sonhustrun mot sin svärmor,

och en man ska finna fiender i sitt eget hus.

7Men jag vill se upp till Herren

och vänta på min frälsnings Gud.

Min Gud ska höra mig.

Israel reser sig

8Gläds inte över mig, min fiende,

för även om jag har fallit

ska jag resa mig igen.

När jag sitter i mörkret

ska Herren vara mitt ljus.

9Jag har syndat mot Herren

och måste uthärda hans vrede

till dess han tar sig an min sak

och skaffar mig rätt.

Han ska föra mig ut i ljuset,

och jag ska få se hans rättfärdighet.

10Då ska min fiende få se det

och höljas i skam,

hon7:10 Fiendefolket personifieras som en kvinna. som sa till mig:

”Var är nu Herren, din Gud?”

Jag ska med egna ögon få se

när hon trampas ner som smuts på gatan.

11Den dagen ska komma

då dina murar byggs upp,

och den dagen ska dina gränser vidgas.

12Den dagen ska man komma till dig

från Assyrien och Egyptens städer,

från Egypten till Eufrat,

från hav till hav och från berg till berg.

13Jorden ska läggas öde

för sina invånares

och deras gärningars skull.

Bön och lovprisning

14Valla ditt folk med din stav,

din hjord, din arvedel,

som bor ensam i skogen,

mitt i ett bördigt land.

Låt dem få beta i Bashan och Gilead,

som en gång för länge sedan.

15”Låt oss få se under

som vid ditt uttåg ur Egypten.”7:15 I grundtexten är det svårt att se vem som åsyftas; det kan också vara Herren som talar: Som när du drog ut ur Egypten ska jag låta honom se under.

16Folken ska se det

och komma på skam i all sin makt.

De ska lägga handen på munnen,

och deras öron ska bli döva.

17De ska slicka stoft som ormar,

som markens kräldjur.

Darrande ska de komma ut ur sina fästen,

skräckslagna inför Herren, vår Gud,

och frukta för dig.

18Vem är en sådan Gud som du,

som utplånar skuld och förlåter synd

hos dem som finns kvar av hans arvedel?

Hans vrede består inte för evigt,

för vad han vill är nåd.

19Än en gång ska han

förbarma sig över oss,

trampa på våra synder

och kasta våra missgärningar i havets djup.

20Du ska visa Jakob trohet

och Abraham nåd,

som du med ed lovade våra förfäder

för så länge sedan.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Михей 7:1-20

Испорченность народа Всевышнего

1Горе мне, горе!

Я словно тот, кто после сбора летних плодов,

после уборки винограда,

не находит ни грозди, чтобы поесть,

ни инжирины ранней зрелости,

которой мне хочется.

2Исчезли верные на земле;

нет праведных среди людей.

Все сидят в засаде, чтобы пролить кровь;

все расставляют друг другу сети.

3Руки их искусны творить зло;

правитель подарков требует,

судья принимает взятки,

и сильные волю свою диктуют –

так извращают они правосудие.

4Лучший из них – что терновник,

самый праведный – хуже колючей изгороди.

Наступает день, который предсказывали пророки7:4 Букв.: «стражи». Ср. Езек. 3:17. Всевышнего,

день, когда Он придёт для наказания;

ныне охватит их смятение.

5Не полагайся на ближнего,

не доверяй другу.

Даже с той, что лежит в твоих объятьях,

будь осторожен в словах.

6Сын позорит отца,

дочь восстаёт против матери,

и невестка – против свекрови;

врагами человека станут его домашние.

7А что до меня, я буду взирать на Вечного,

ждать Бога спасения моего;

Бог мой меня услышит.

Возрождение Исроила

8Не ликуй надо мной, неприятель!

Пусть упал я – встану опять.

Пусть во мраке сижу –

светом будет мне Вечный.

9Я согрешил перед Ним,

потому я должен нести гнев Вечного,

пока Он не разрешит моё дело

и не оправдает меня.

Он меня выведет к свету;

я увижу Его праведность.

10Увидит это неприятель

и бесчестием покроется,

тот, кто мне говорил:

«Где Вечный, твой Бог?»

Я своими глазами увижу его падение;

топтать его будут,

словно грязь на улицах.

11Придёт день отстроить твои стены,

расширить твои границы.

12В тот день к тебе явятся народы

от Ассирии и до Египта7:12 Или: «из Ассирии и городов Египта».,

от Египта и до Евфрата,

от моря и до моря,

от горы и до горы.

13Но земля подвергнется разорению

из-за её жителей и их злых дел.

Молитва

14Паси Своим посохом народ Свой,

отару наследия Твоего,

что живёт одиноко в зарослях,

а вокруг плодородные пастбища7:14 Или: «посреди Кармила»..

Пусть пасутся в Бошоне и Галааде7:14 Кармил, Бошон и Галаад – эти земли славились своим плодородием.,

как в давно минувшие дни.

15– Как в те дни, когда ты вышел из Египта,

Я покажу тебе Свои чудеса.

16Народы увидят и устыдятся

при всей своей силе.

Рукой они прикроют себе рот,

уши их станут глухи.

17Они будут лизать пыль, как змея,

как ползучие твари земные.

Они выйдут, дрожа, из своих крепостей;

они обратятся в страхе к Вечному, нашему Богу,

и будут Тебя бояться.

18Есть ли Бог, подобный Тебе,

Кто отпускает грех и прощает беззаконие

уцелевшим из наследия Твоего?

Не вечно Ты гневаешься,

потому что миловать любишь.

19Ты опять будешь к нам милосерден;

Ты растопчешь наши грехи

и все наши беззакония бросишь в морскую бездну.

20Ты будешь верен и милостив к нам,

потомкам Иброхима и Якуба,

как Ты и клялся нашим предкам

в дни минувшие.