Swedish Contemporary Bible

Mika 1:1-16

Domsord över Juda och Israel

(1:2—3:12)

1Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet under de judiska kungarna Jotams, Achas och Hiskias regeringar, vad han fick se angående Samaria och Jerusalem.

2Hör, alla folk,

lyssna, du jord

och allt som finns där!

Herren, Herren, vittnar mot er,

Herren från sitt heliga tempel.

Dom över Samaria och Jerusalem

3Se! Herren kommer!

Han stiger ner från sin boning

och träder fram över jordens höjder.

4Bergen smälter under honom

och dalarna spricker upp,

som vax för elden

och som vatten störtar utför branten.

5Allt detta är för Jakobs överträdelse

och israeliternas synd.

Vad är Jakobs överträdelse?

Är det inte Samaria?

Vad är Judas offerplatser1:5 Enligt bl.a. Septuaginta synd.?

Är de inte Jerusalem?

6”Därför ska jag göra Samaria

till en stenhög på en åker,

till en plats där vingårdar kan planteras.

Jag ska vräka ner hennes stenar i dalen

och blotta hennes grundvalar.

7Alla hennes gudabilder

ska slås i stycken,

allt som hon tjänat som prostituerad

ska eldas upp,

och alla hennes avgudar

ska jag förgöra.

Med lönen för prostitution har hon skaffat dem,

och lön för prostitution ska de åter bli.”

Gråt och klagan

8Över detta gråter och klagar jag.

Jag går barfota och naken,

ylar som en schakal,

klagar som en berguv.

9Hennes sår kan inte läkas.

Det har kommit till Juda

och nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10Tala inte om det i Gat,

gråt inte!

Vältra er i stoftet

i Bet Leafra!1:10 Grundtexten innehåller mycket ordlek som inte låter sig översättas, och mycket av innebörden i detta avsnitt är osäkert. För v. 10f. jfr 2 Sam 1:20.

11Dra bort, Shafirs invånare,

i nakenhet och skam.

De som bor i Saanan

kan inte komma undan.

I Bet Haesel sörjer man,

dess beskydd har tagits ifrån er.

12Marots invånare vrider sig av smärta

och hoppas på något bättre,

för det onda som kommer från Herren

har nått Jerusalems portar.

13Spänn för stridsvagnar,

befolkningen i Lakish.

Det var början till dotter Sions synd

att man hos dig fann Israels överträdelser.

14Därför ska ni ge avskedsgåvor åt Moreshet Gat.

Husen i Aksiv har lurat kungarna i Israel.

15Jag ska åter låta erövrare komma mot er,

Mareshas invånare.

Israels härlighet ska komma

till Adullam.

16Raka ditt huvud och skär av ditt hår

för dina barns skull som var din glädje.

Gör dig skallig som gamen,

för de har förts bort från dig.

Nueva Versión Internacional

Miqueas 1:1-16

1Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moréset, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén.

La venida del Señor

2Escuchen, pueblos todos;

presten atención la tierra

y todo lo que hay en ella.

Desde su santo templo

el Señor, el Señor omnipotente,

será testigo en contra de ustedes.

3¡Miren! Ya sale el Señor de su morada;

ya baja y se encamina

hacia las cumbres de la tierra.

4A su paso se derriten las montañas

como la cera junto al fuego;

se parten en dos los valles

como partidos por el agua de un torrente.

5Y todo esto por la transgresión de Jacob,

por los pecados del pueblo de Israel.

¿Acaso no representa Samaria

la transgresión de Jacob?

¿Y no es acaso en Jerusalén

donde están los santuarios paganos de Judá?

6Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas:

¡convertida en campo arado para viñedos!

Arrojaré sus piedras al valle,

y pondré al descubierto sus cimientos.

7Todos sus ídolos serán hechos pedazos;

toda su paga de prostituta será arrojada al fuego.

Yo destrozaré todas sus imágenes.

Todo cuanto ganó como prostituta,

en paga de prostituta se convertirá.

Lamento de Miqueas

8Por eso lloraré y gritaré de dolor,

y andaré descalzo y desnudo.

Aullaré como chacal

y gemiré como avestruz.

9Porque la herida de Samaria es incurable:

ha llegado hasta Judá.

Se ha extendido hasta mi pueblo,

¡hasta la entrada misma de Jerusalén!

10No lo anuncien en Gat,1:10 En hebreo, Gat suena como el verbo que significa anuncien.

no se entreguen al llanto;

¡revuélquense de dolor

en el polvo de Bet Leafrá!1:10 En hebreo, Bet Leafrá significa casa de polvo.

11Habitantes de Safir,1:11 En hebreo, Safir significa placentero.

emigren desnudos y humillados.

Los habitantes de Zanán1:11 En hebreo, Zanán suena como el verbo que significa salir.

no se atrevieron a salir.

Bet Ésel está gimiendo,

y va a retirarles su apoyo.

12Se retuercen esperando el bien,

los habitantes de Marot;1:12 En hebreo, Marot suena como la palabra que significa amargura.

el Señor ha enviado el mal

hasta la entrada misma de Jerusalén.

13Habitantes de Laquis,1:13 En hebreo, Laquis suena como la palabra que significa corceles.

¡enganchen al carro los corceles!

Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sión;

en ustedes se hallaron los delitos de Israel.

14Por tanto, despídanse de Moréset Gat.

Los edificios de la ciudad de Aczib1:14 En hebreo, Aczib significa destrucción.

son una trampa para los reyes de Israel.

15Habitantes de Maresá,1:15 En hebreo, Maresá suena como la palabra que significa conquistador.

yo enviaré contra ustedes un conquistador,

y hasta Adulán irá a parar

la flor y nata de Israel.

16Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza;

haz duelo por tus amados hijos;

agranda tu calva como la del buitre,

pues tus hijos te serán arrebatados.