Swedish Contemporary Bible

Mika 1:1-16

Domsord över Juda och Israel

(1:2—3:12)

1Detta är Herrens ord som kom till Mika från Moreshet under de judiska kungarna Jotams, Achas och Hiskias regeringar, vad han fick se angående Samaria och Jerusalem.

2Hör, alla folk,

lyssna, du jord

och allt som finns där!

Herren, Herren, vittnar mot er,

Herren från sitt heliga tempel.

Dom över Samaria och Jerusalem

3Se! Herren kommer!

Han stiger ner från sin boning

och träder fram över jordens höjder.

4Bergen smälter under honom

och dalarna spricker upp,

som vax för elden

och som vatten störtar utför branten.

5Allt detta är för Jakobs överträdelse

och israeliternas synd.

Vad är Jakobs överträdelse?

Är det inte Samaria?

Vad är Judas offerplatser1:5 Enligt bl.a. Septuaginta synd.?

Är de inte Jerusalem?

6”Därför ska jag göra Samaria

till en stenhög på en åker,

till en plats där vingårdar kan planteras.

Jag ska vräka ner hennes stenar i dalen

och blotta hennes grundvalar.

7Alla hennes gudabilder

ska slås i stycken,

allt som hon tjänat som prostituerad

ska eldas upp,

och alla hennes avgudar

ska jag förgöra.

Med lönen för prostitution har hon skaffat dem,

och lön för prostitution ska de åter bli.”

Gråt och klagan

8Över detta gråter och klagar jag.

Jag går barfota och naken,

ylar som en schakal,

klagar som en berguv.

9Hennes sår kan inte läkas.

Det har kommit till Juda

och nått till mitt folks port,

till Jerusalem.

10Tala inte om det i Gat,

gråt inte!

Vältra er i stoftet

i Bet Leafra!1:10 Grundtexten innehåller mycket ordlek som inte låter sig översättas, och mycket av innebörden i detta avsnitt är osäkert. För v. 10f. jfr 2 Sam 1:20.

11Dra bort, Shafirs invånare,

i nakenhet och skam.

De som bor i Saanan

kan inte komma undan.

I Bet Haesel sörjer man,

dess beskydd har tagits ifrån er.

12Marots invånare vrider sig av smärta

och hoppas på något bättre,

för det onda som kommer från Herren

har nått Jerusalems portar.

13Spänn för stridsvagnar,

befolkningen i Lakish.

Det var början till dotter Sions synd

att man hos dig fann Israels överträdelser.

14Därför ska ni ge avskedsgåvor åt Moreshet Gat.

Husen i Aksiv har lurat kungarna i Israel.

15Jag ska åter låta erövrare komma mot er,

Mareshas invånare.

Israels härlighet ska komma

till Adullam.

16Raka ditt huvud och skär av ditt hår

för dina barns skull som var din glädje.

Gör dig skallig som gamen,

för de har förts bort från dig.

Ang Pulong Sa Dios

Micas 1:1-16

1Mao kini ang mensahe sa Ginoo bahin sa Samaria ug sa Jerusalem.1:1 sa Samaria ug sa Jerusalem: Ang Samaria mao ang kapital sa Israel ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Israel. Ang Jerusalem mao ang kapital sa Juda ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Juda. Gipadayag niya kini kang Micas nga taga-Moreshet sa panahon nga naghari sa Juda si Jotam, si Ahaz, ug si Hezekia.

Miingon si Micas: 2Kamong tanan nga anaa sa kalibotan, pamati kamo pag-ayo1:2 Kamong tanan nga anaa sa kalibotan: o, mga Israelinhon nga anaa sa Israel. kay magasaksi ang Ginoong Dios batok kaninyo gikan sa iyang balaan nga templo.1:2 balaan nga templo: Tingali ang iyang templo o puloy-anan sa langit.

Silotan ang Israel ug ang Juda

3Lantawa! Mogawas ang Ginoo gikan sa iyang puloy-anan. Mokanaog siya ug molakaw sa tag-as nga mga dapit sa kalibotan. 4Mangatunaw ang mga bukid nga iyahang matumban sama sa kandila nga nainitan sa kalayo, ug matunga ang mga kapatagan nga iyahang matumban sama sa yuta nga gibanlasan sa tubig nga gikan sa bakilid. 5Mahitabo kining tanan tungod kay nagpakasala ang mga katawhan sa Israel ug sa Juda.1:5 Israel ug sa Juda: sa Hebreo, Jacob… sa Israel. Ang mga taga-Samaria mao ang nagtulod sa ubang mga lumulupyo sa Israel sa pagpakasala. Ang mga taga-Jerusalem mao ang nagtukmod sa ubang mga lumulupyo sa Juda sa pagsimba sa mga dios-dios. 6“Laglagon ko ang Samaria ug mahimo na lang kining tamnanan sa ubas. Padahilion ko ang mga bato niini paingon sa kapatagan hangtod nga makita ang mga pundasyon niini. 7Mangadugmok ang tanang mga imahen sa mga dios-dios sa Samaria, ug mangasunog ang tanang pilak ug bulawan nga gibayad ngadto sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog diha sa templo.1:7 gibayad… sa templo: Niini nga templo, nagpakighilawas ang mga lalaki sa mga babaye nga nagbaligya sa ilang dungog isip pagsimba sa ilang mga dios-dios. Ang bayad sa mga babaye gigamit sa mga buluhaton sa templo. Nakatigom ang Samaria ug mga imahen pinaagi sa mga gibayad ngadto sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog diha sa templo, busa karon kuhaon sa iyang mga kaaway ang mga pilak ug mga bulawan nga gihaklap diha sa iyang mga imahen aron nga gamiton usab nga pangbayad sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog.”

8Miingon pa si Micas: Tungod sa pagkalaglag sa Samaria, magsubo ako ug magbangotan. Molakaw ako nga magtiniil ug walay bisti sa pagpakita sa akong pagsubo. Magminatay akog hilak nga daw sa nagauwang nga ihalas nga iro,1:8 ihalas nga iro: sa English, jackal. ug mohilak nga daw nagahoni nga kuwago. 9Kay ang kalaglagan sa Samaria sama sa samad nga dili na maayo, ug kini mahitabo usab sa Juda. Makaabot kini sa Jerusalem, ang kapital nga siyudad1:9 kapital nga siyudad: sa literal, pultahan. sa akong mga katagilungsod.

10Mga taga-Juda, ayaw ninyo sultihi ang atong mga kaaway nga taga-Gat bahin sa kalaglagan nga moabot kanato. Ayaw sila pakit-a nga nagahilak kamo. Ipakita ninyo ang inyong kasubo sa Bet Leafra1:10 Bet Leafra: Kining lugara ug ang uban pang mga dapit sa bersikulo 11-15 posible sakop sa Juda. pinaagi sa pagligid diha sa yuta.

11Mga lumulupyo sa Shafir, pagabihagon kamo nga hubo ug maulawan kamo. Ang mga lumulupyo sa Zaanan mahadlok nga mogawas sa ilang dapit sa pagtabang kaninyo. Ang mga taga-Bet-Ezel nga magbangotan sa ilang pagkalaglag dili usab makatabang kaninyo. 12Sa pagkatinuod, ang mga lumulupyo sa Marot mabalak-on nga nagahulat sa pag-undang sa gira. Apan ipaduol hinuon sa Ginoo ang mga kaaway ngadto sa pultahan sa Jerusalem.

13Mga lumulupyo sa Lakish, taori na ninyo ug mga karwahe ang inyong mga kabayo ug ikyas. Gisunod ninyo ang sala sa mga taga-Israel, ug tungod kaninyo nagpakasala usab ang mga taga-Zion.1:13 ang mga taga-Zion: sa literal, ang anak nga babaye sa Zion.

14Ug karon, mga taga-Juda, panamilit na kamo1:14 panamilit na kamo: sa literal, maghatag ka ug gasa silbi panamilit. sa lungsod sa Moreset Gat kay ilogon na kini sa kaaway. Pagailogon usab ang lungsod1:14 lungsod: sa literal, mga balay. sa Aczib, busa walay mapaabot nga tabang ang mga hari sa Israel nga nagahulat nga tabangan sila niini nga lungsod.

15Mga lumulupyo sa Maresha, magpadala ang Ginoo1:15 ang Ginoo: sa Hebreo, ko. ug kaaway nga moilog sa inyong lungsod.

Mga taga-Juda,1:15 Juda: sa Hebreo, Israel. Tingali ang buot ipasabot niini mao ang nasod sa Juda. ang inyong mga pangulo manago sa langub sa Adulam. 16Ang inyong hinigugma nga mga kabataan1:16 mga kabataan: Posible ang buot ipasabot, ang mga lungsod sa palibot sa Jerusalem. kuhaon gikan kaninyo ug dad-on sa laing dapit, busa pagsubo kamo alang kanila ug ipakita ninyo kini pinaagi sa pagkiskis sa inyong ulo.