Swedish Contemporary Bible

Matteus 1:1-25

Jesus släkttavla

(Luk 3:23-38)

1Detta är släkttavlan för Jesus Kristus1:1 Kristus betyder den smorde på grekiska. Dess hebreiska motsvarighet är Messias. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation., som var ättling till David och Abraham:

2Abraham var far till Isak,

Isak till Jakob,

Jakob till Juda och hans bröder,

3Juda var far till Peres och Serach, och deras mor hette Tamar,

Peres var far till Hesron,

Hesron till Ram,

4Ram till Amminadav,

Amminadav till Nachshon,

Nachshon till Salma,

5Salma till Boas, vars mor hette Rachav,

Boas till Oved, vars mor hette Rut,

Oved till Jishaj,

6Jishaj till kung David.

David var far till Salomo, vars mor var änkan efter Uria,

7Salomo till Rehabeam,

Rehabeam till Avia,

Avia till Asa,

8Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

9Ussia till Jotam,

Jotam till Achas,

Achas till Hiskia,

10Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11Josia till Jekonia1:11 Också känd som Jojakin (1 Krön 3:15). och hans bröder, som föddes vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babylon.

12Efter bortförandet till Babylon:

Jekonias, far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13Serubbabel till Avihud,

Avihud till Eljakim,

Eljakim till Asor,

14Asor till Sadok,

Sadok till Akim,

Akim till Elihud,

15Elihud till Elasar,

Elasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16och Jakob till Josef. Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus som kallas Kristus.

17Det var alltså fjorton släktled från Abraham fram till David, fjorton släktled från David fram till bortförandet till Babylon och fjorton släktled från bortförandet till Babylon fram till Kristus.

Jesus föds

18När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var trolovad1:18 Den judiska förlovningen var mer bindande än en nutida förlovning. Den kunde endast brytas genom skilsmässa och något sexuellt umgänge fick inte förekomma. med Josef. Men redan innan de gift sig blev hon med barn genom den heliga Anden. 19Josef, hennes blivande man, var rättfärdig och ville inte skämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet.1:19 Josef tänkte skriva under de nödvändiga pappren för skilsmässa, men inte låta henne dömas offentligt och bli stenad, vilket han kunde ha gjort.

20Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Ängeln sa: ”Josef, du ättling till David, tveka inte att gifta dig med Maria, för barnet hon bär har blivit till genom den heliga Anden. 21Hon ska få en Son, och du ska låta honom heta Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.1:21 Jesus, som är den grekiska formen av namnet Josua (jeshua) betyder Herren räddar.

22Genom detta gick det som Herren förutsagt genom profeten Jesaja i uppfyllelse:

23”Jungfrun ska bli med barn

och föda en Son,

och man ska ge honom namnet Immanuel”.

(Det betyder: Gud med oss).1:23 Se Jes 7:14, varifrån citatet är hämtat; jungfrun enligt Septuaginta, i den masoretiska texten den unga kvinnan. Sammanhanget visar dock att i fråga om Jesus mor var betydelsen i vilket fall som helst ”jungfru”, även om också det grekiska ordet annars kan användas utan att det ligger någon betoning på just den aspekten, så t.ex. i liknelsen om de tio flickorna i Matt 25.

24När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria, 25men de hade inget sexuellt umgänge förrän Sonen hade fötts. Och Josef lät honom heta Jesus.

New Russian Translation

Матфея 1:1-25

Родословие Иисуса

(Лк. 3:23-38)

1Родословие Иисуса Христа1:1 Христос – «Помазанник», праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Богом еще в Законе Моисея, у Пророков и в Псалмах., сына Давида, сына Авраама:

2Авраам был отцом Исаака,

Исаак – отцом Иакова,

Иаков – отцом Иуды и его братьев,

3Иуда – отцом Пареца и Зераха, а матерью их была Фамарь,

Парец был отцом Хецрона,

Хецрон – отцом Рама,

4Рам был отцом Аминадава,

Аминадав – отцом Нахшона,

Нахшон – отцом Салмона,

5Салмон – отцом Боаза, матерью Боаза была Раав,

Боаз был отцом

Овида, матерью Овида была Руфь,

Овид был отцом Иессея,

6а Иессей – отцом царя Давида.

Давид был отцом Соломона, матерью Соломона была жена Урии,

7Соломон был отцом Ровоама,

Ровоам – отцом Авии,

Авия – отцом Асы1:7 Греч.: «Асаф»; то же в 1:8. Но см. 1 Пар. 3:10.,

8Аса – отцом Иосафата,

Иосафат – отцом Иорама,

Иорам – отцом Уззии,

9Уззия – отцом Иотама,

Иотам – отцом Ахаза,

Ахаз – отцом Езекии,

10Езекия – отцом Манассии,

Манассия – отцом Амона,

Амон – отцом Иосии,

11Иосия – отцом Иоакима,

Иоаким – отцом Иехонии и его братьев.

В это время народ был переселен в Вавилон.

12После переселения в Вавилон Иехония стал отцом Шеалтиила,

Шеалтиил был отцом Зоровавеля,

13Зоровавель – отцом Авиуда,

Авиуд – отцом Элиакима,

Элиаким – отцом Азора,

14Азор – отцом Садока,

Садок – отцом Ахима,

Ахим – отцом Элиуда,

15Элиуд – отцом Элеазара,

Элеазар – отцом Матфана,

Матфан – отцом Иакова,

16Иаков – отцом Иосифа, мужа Марии,

которая и родила Иисуса,

называемого Христом.

17Всего от Авраама до Давида было четырнадцать поколений, от Давида до переселения в Вавилон – тоже четырнадцать и четырнадцать поколений от переселения в Вавилон до Христа1:17 Матфей делит историю Израиля на 3 периода, в которые он включил по 14 поколений. Но, скорее всего, на самом деле поколений было больше, чем записал автор. Авторы того времени могли сокращать родословные списки в соответствии с некой системой – вероятно, для облегчения запоминания. Поэтому в некоторых случаях слово «отец» может означать здесь более дальнего предка..

Рождение Иисуса Христа

18История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но, прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19Жених Марии, Иосиф, был человеком праведным и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не предавая дело огласке, чтобы не опозорить ее.

20Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел Господень и сказал:

– Иосиф, сын Давидов! Не бойся взять Марию в жены, потому что Младенец, что в ней, – от Святого Духа. 21Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус1:21 По-еврейски («Йешуа»); это имя значит «ЙГВГ (Господь) спасет»., потому что Он спасет Свой народ от грехов их!1:21 См. Пс. 129:8.

22Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка:

23«Вот, дева забеременеет и родит Сына,

и назовут Его Еммануил»,

что значит: «С нами Бог».

24Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа, 25но супружеской близости между ними не было до тех пор, пока она не родила Сына. Он назвал Его Иисусом.