Swedish Contemporary Bible

Malaki 1:1-14

1Profetia.

Herrens ord till Israel genom Malaki.

Herren älskar sitt folk

2”Jag har älskat er, säger Herren. Men ni säger: ’På vilket sätt har du älskat oss?’ Var inte Jakob och Esau bröder? säger Herren. Jag älskade Jakob 3men hatade Esau. Jag gjorde hans berg till en ödemark och gav hans arv åt öknens schakaler.”

4Om Edom säger: ”Vi är krossade, men vi ska åter bygga upp ruinerna,” så säger härskarornas Herre: ”Låt dem bygga, jag kommer ändå att riva ner det. Det ska kallas ondskans land och folket som Herren vredgas på för evigt. 5Ni får se det med egna ögon, och då ska ni säga: ’Herren är stor, även bortom Israels gränser!’

Israels otrohet

(1:6—2:16)

Herren kräver felfria offer

6En son hedrar sin far och en tjänare sin herre. Om jag är en far, var är min heder? Och om jag är en herre, var är min respekt? Detta säger härskarornas Herre till er präster, som föraktar mitt namn.

Då frågar ni: ’På vilket sätt har vi föraktat ditt namn?’

7Genom att ni har burit fram oren mat på mitt altare.

Ni frågar: ’På vilket sätt har vi gjort dig oren?’

Genom att säga att Herrens bord kan föraktas. 8När ni bär fram ett blint offerdjur, är det inte något ont? När ni bär fram ett halt och sjukt offerdjur, är det inte något ont? Försök komma med sådana offer till din ståthållare! Skulle han gilla dig och ta emot dig välvilligt? säger härskarornas Herre.

9Nu vädjar ni till Gud att han ska vara nådig mot oss! Skulle han, när ni nu har sådant i era händer, vara välvilligt inställd mot er?” säger härskarornas Herre.

10”Om ändå någon av er ville stänga tempeldörrarna och låta bli att i onödan tända eld på mitt altare! Jag vill inte veta av er, säger härskarornas Herre, och jag kan inte ta emot era offer. 11Från öster till väster ska mitt namn bli stort bland folken. På alla platser ska man bära fram rökelse och rena offer åt mitt namn, för mitt namn är stort bland folken, säger härskarornas Herre.

12Ni däremot vanhelgar det och säger att Herrens bord är orent och hans mat är värd förakt. 13Ni säger: ’Så besvärligt!’ och fnyser bara, säger härskarornas Herre. Ni kommer med stulna, halta och sjuka djur för att offra. Skulle jag kunna ta emot sådant av er? säger Herren. 14Förbannad är den bedräglige som lovar att offra ett handjur från sin hjord och sedan ändå offrar ett missbildat djur åt Herren. För jag är en stor kung, säger härskarornas Herre, och mitt namn är fruktat bland folken.

New International Reader’s Version

Malachi 1:1-14

1This is a prophecy. It is the Lord’s message to Israel through Malachi.

Israel Doubts God’s Love

2“Israel, I have loved you,” says the Lord.

“But you ask, ‘How have you loved us?’

“Wasn’t Esau Jacob’s brother?” says the Lord. “But I chose Jacob 3instead of Esau. I have turned Esau’s hill country into a dry and empty land. I left that land of Edom to the wild dogs in the desert.”

4Edom might say, “We have been crushed. But we’ll rebuild our cities.”

The Lord who rules over all says, “They might rebuild their cities. But I will destroy them. They will be called the Evil Land. My anger will always remain on them. 5You will see it with your own eyes. You will say, ‘The Lord is great! He rules even beyond the borders of Israel!’

Give Your Best to the Lord

6“A son honors his father. A slave honors his master. If I am a father, where is the honor I should have? If I am a master, where is the respect you should give me?” says the Lord who rules over all.

“You priests look down on me.

“But you ask, ‘How have we looked down on you?’

7“You sacrifice ‘unclean’ food on my altar.

“But you ask, ‘How have we made you “unclean”?’

“You do it by looking down on my altar. 8You sacrifice blind animals to me. Isn’t that wrong? You sacrifice disabled or sick animals. Isn’t that wrong? Try offering them to your governor! Would he be pleased with you? Would he accept you?” says the Lord who rules over all.

9“Now plead with God to be gracious to us! But as long as you give offerings like those, how can he accept you?” says the Lord.

10“You might as well shut the temple doors! Then you would not light useless fires on my altar. I am not pleased with you,” says the Lord. “I will not accept any of the offerings you bring. 11My name will be great among the nations. They will worship me from where the sun rises in the east to where it sets in the west. In every place, incense and pure offerings will be brought to me. That’s because my name will be great among the nations,” says the Lord.

12“But you treat my name as if it were not holy. You say the Lord’s altar is ‘unclean.’ And you look down on its food. 13You say, ‘What a heavy load our work is!’ And you turn up your nose. You act as if you hate working for me,” says the Lord who rules over all.

“You bring animals that have been hurt. Or you bring disabled or sick animals. Then you dare to offer them to me as sacrifices! Should I accept them from you?” says the Lord. 14“Suppose you have a male sheep or goat that does not have any flaws. And you promise to offer it to me. But then you sacrifice an animal that has flaws. When you do that, you cheat me. And anyone who cheats me is under my curse. After all, I am a great king,” says the Lord who rules over all. “The other nations have respect for my name. So why don’t you respect it?