Kolosserbrevet 4 – NUB & OL

Swedish Contemporary Bible

Kolosserbrevet 4:1-18

1Ni som är slavägare, ge era slavar allt vad de behöver och har rätt till. Ni vet ju att ni också har en Herre – i himlen.

Förmaningar

2Be ständigt, utan att ge upp, vaka och var tacksamma. 3Be också för oss, att Gud öppnar en möjlighet för oss att sprida budskapet, så att jag kan förkunna Kristus hemlighet4:3 Se not till 1:26. 4och på ett rätt sätt kan tala och göra den känd – det är ju för den hemlighetens skull jag sitter i fängelse.

5Uppträd förståndigt i era kontakter med de utomstående, och ta vara på varje tillfälle. 6Tala till människor på ett vänligt sätt, men låt era ord få sälta. Se till att ni vet hur ni ska svara var och en.

Personliga hälsningar

7Vår käre bror Tychikos, en trogen tjänare och medarbetare i Herren, kommer att berätta allt för er om hur jag har det. 8Jag skickar honom till er just för att ni ska få veta hur det står till med oss, och för att han ska uppmuntra era hjärtan. 9Tillsammans med honom kommer också Onesimos4:9 Onesimos var den slav som Paulus skrev om i brevet till Filemon., en trogen och älskad bror, som ju är en av er. De kommer att ge er en rapport om det som händer här.

10Aristarchos, som sitter här i fängelse tillsammans med mig, hälsar till er. Det gör också Markus4:10 Detta är den Markus som skrev Markusevangeliet., som är kusin med Barnabas. Om honom har ni redan fått anvisningar: ta väl emot honom om han skulle komma till er. 11Jesus, som även kallas Justus, hälsar också till er. Dessa är de enda omskurna som arbetar tillsammans med mig för Guds rike, och de har varit till stor uppmuntran för mig.

12Epafras, som ju också är en av er, hälsar till er. Han tjänar Kristus Jesus och kämpar alltid för er i sina böner, för att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om vad som är Guds vilja. 13Jag kan intyga hur hårt han arbetar för er och för dem i Laodikeia och Hierapolis.4:13 Både Laodikeia och Hierapolis låg ca två mil från Kolossai.

14Vår käre Lukas4:14 Detta är den Lukas som skrev Lukasevangeliet., läkaren, hälsar till er, och det gör också Demas. 15Hälsa till alla de troende i Laodikeia och till Nymfas och den församling som möts i hans4:15 Eller: Nymfa…hennes hus. hus.

16När det här brevet har blivit uppläst hos er, se till att det också blir läst i församlingen i Laodikeia, och att ni själva får läsa det brev som kommer från Laodikeia.4:16 Brevet som kom från Laodikeia var antagligen ett brev som var på väg runt till olika församlingar, eftersom Paulus brev var undervisningsbrev som skulle läsas av alla. Det kan ha varit brevet till Efesos, en stad som låg i närheten.

17Och säg till Archippos: ”Se till att du slutför den uppgift som Herren har gett dig.”

18Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand.4:18 Paulus dikterade brevet för en annan men skrev hälsningen själv, så att mottagarna skulle veta att brevet kom från honom. Kom ihåg mig i fängelset.

Nåd åt er alla.

O Livro

Colossenses 4:1-18

1Quanto aos senhores, pratiquem a justiça e a imparcialidade, sem se esquecerem que acima também existe um Senhor, nos céus.

Orando e testemunhando

2Persistam na oração, vigiando numa atitude de gratidão. 3Não se esqueçam também de orar por nós, para que Deus nos dê novas oportunidades de anunciar a sua palavra e de revelarmos o significado da obra de Cristo, pela qual me encontro preso. 4Que eu possa pregar esta mensagem tão claramente como é meu dever!

5Conduzam-se sempre com sabedoria em relação aos descrentes, procurando aproveitar o tempo. 6E aquilo que disserem seja agradável, como que temperado com sal, para saberem responder a cada um.

Saudações

7Tíquico, nosso querido irmão na fé, e fiel companheiro no serviço do Senhor, vos dará a conhecer como estou a passar. 8Ele vai aí para que saibam como nós vamos, para vos dar notícias e assim fiquem mais animados. 9Com ele vai também Onésimo, um homem fiel, a quem muito queremos, e que é um dos vossos. Eles vos darão notícias de tudo o que por aqui se passa.

10Aristarco, que aqui está também preso comigo, manda-vos cumprimentos, assim como Marcos, primo de Barnabé, acerca do qual já vos mandei indicações. Se ele for visitar-vos, preparem-lhe uma boa receção. 11Também Jesus, mais conhecido por Justo, vos envia recomendações. Estes três são os únicos cristãos judeus que trabalham comigo no avanço do reino de Deus e que têm sido para mim de grande apoio.

12Também Epafras, da vossa cidade e agora aqui ao serviço de Cristo Jesus, vos manda saudações. Ele tem combatido, sem desfalecer, em oração em vosso favor, para que se conservem firmes, através do conhecimento de toda a vontade de Deus. 13Posso garantir-vos do seu grande interesse por vocês, assim como pelos crentes de Laodiceia e de Hierápolis. 14Também Lucas, o médico que tanto estimamos, e Demas vos cumprimentam. 15Deem as nossas saudações aos cristãos de Laodiceia, assim como a Ninfa e à igreja que se reúne em sua casa.

16Depois de terem lido esta carta passem-na aos crentes de Laodiceia. E a que enviei para Laodiceia, leiam-na vocês também. 17Em especial para Arquipo aqui vai um conselho: tem cuidado quanto ao serviço que o Senhor te mandou fazer, pois deves cumpri-lo.

18A minha saudação vai escrita pelo meu próprio punho. Lembrem-se de mim, aqui na prisão. Que a graça de Deus seja convosco!