Swedish Contemporary Bible

Josua 1:1-18

Intåget i löfteslandet

(1:1—5:12)

Guds uppdrag till Josua

1När Herrens tjänare Mose var död, talade Herren till Josua, Nuns son, som hade varit Moses medhjälpare: 2”Min tjänare Mose är död. Gå nu med hela detta folk över floden Jordan in i det land jag vill ge åt dem, israeliterna. 3Jag ska ge er, precis som jag lovade Mose, varje plats där ni sätter er fot, 4från öknen till Libanon och från den stora floden Eufrat, hettiternas1:4 Kanaans land kan ibland ha kallats hettiternas land, eller också är hettiternas land här ett senare tillägg. hela landområde, till Medelhavet i väster. 5Ingen ska kunna sätta hinder i vägen så länge du lever, för jag ska vara med dig på samma sätt som jag var med Mose. Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.

6Var stark och modig, för du kommer att leda detta folk i erövringen av det land som jag med ed lovade deras förfäder. 7Du ska vara stark och modig! Följ noga hela den lag som min tjänare Mose gav dig utan att vika av åt något håll, så kommer du att lyckas med allt du företar dig. 8Tala ständigt om denna lagbok, och tänk själv på den både dag och natt, så att du noga följer allt som står skrivet i den. Det är bara då som du kommer att lyckas och ha framgång. 9Jag har ju befallt dig att vara stark och modig. Bli aldrig rädd eller förskräckt! Herren, din Gud, ska vara med dig vart du än går.”

10Då gav Josua folkets ledare följande instruktioner: 11”Gå igenom lägret och säg till folket: Gör i ordning proviant! Om tre dagar ska ni gå över floden och inta det land som Herren, er Gud, vill ge er att bo i.”

12Sedan sa Josua till Rubens och Gads stammar och ena halvan av Manasses stam: 13”Kom ihåg vad Herrens tjänare Mose befallde er när han sa: Herren, er Gud, ska låta er komma till ro och ge er ett hemland här. 14Lämna därför hustrur, barn och boskap kvar här i landet som Mose gav er på östra sidan av floden Jordan. Men era män ska fullt beväpnade och utrustade leda de andra stammarna över floden och hjälpa dem, 15tills Herren låtit dem komma till ro liksom ni själva och de intagit det land Herren, er Gud, ger dem. Först därefter får ni återvända och slå er ner i det område Mose, Herrens tjänare, gav er här på östra sidan av Jordan.”

16De svarade Josua: ”Allt som du har befallt oss ska vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå. 17Vi ska lyda dig på samma sätt som vi lydde Mose. Må Herren, din Gud, vara med dig som han var med Mose! 18Om någon, vem det än är, handlar upproriskt mot dina befallningar och inte lyder dina ord, så ska han dö. Var stark och modig!”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иешуа 1:1-18

Вечный повелевает Иешуа завоевать Ханаан

1После смерти Мусы, раба Вечного1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь., Вечный сказал Иешуа, сыну Нуна, помощнику Мусы:

2– Мой раб Муса умер. Итак, приготовься вместе со всем этим народом переправиться через реку Иордан в землю, которую Я даю им – исраильтянам. 3Я отдам вам всякое место, на которое ступит ваша нога, как Я обещал Мусе. 4Ваша земля будет простираться от пустыни до Ливана, от великой реки Евфрат (включая всю землю хеттов) до Средиземного моря1:4 Букв.: «до Великого моря». на западе. 5Никто не сможет противостоять тебе во все дни твоей жизни. Как Я был с Мусой, так буду и с тобой. Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину.

6Будь твёрд и мужествен, потому что ты поведёшь этих людей, чтобы им унаследовать землю, которую Я клялся дать их предкам. 7Будь твёрд и очень мужествен. Тщательно исполняй весь Закон, который дал тебе Мой раб Муса. Не уклоняйся от него ни вправо, ни влево, чтобы тебе иметь успех везде, куда бы ты ни пошёл. 8Пусть слова Таурата, книги Закона, всегда будут у тебя на устах, размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять всё, что написано. Тогда ты будешь иметь успех в своих делах и поступать благоразумно. 9Итак, Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен. Не бойся и не падай духом, потому что Вечный, твой Бог, будет с тобой, куда бы ты ни пошёл.

10И приказал Иешуа вождям народа:

11– Пройдите по лагерю и скажите народу: «Запаситесь едой, потому что через три дня вы переправитесь здесь через Иордан, чтобы пойти и завладеть землёй, которую Вечный, ваш Бог, даёт вам во владение».

12Но родам Рувима, Гада и половине рода Манассы Иешуа сказал:

13– Помните повеление, которое дал вам Муса, раб Вечного: «Вечный, ваш Бог, дал вам покой и даровал эту землю». 14Ваши жёны, дети и скот могут остаться в земле, которую Муса дал вам к востоку от Иордана, но все ваши воины в полном вооружении должны переправиться впереди ваших братьев. Вы должны помогать вашим братьям, 15пока Вечный не даст им покой, как Он сделал это для вас самих, и пока они тоже не завладеют землёй, которую Вечный, ваш Бог, даёт им. После этого вы сможете вернуться и занять свою землю, которую Муса, раб Вечного, дал вам к востоку от Иордана.

16Они ответили Иешуа:

– Всё, что бы ты ни приказал нам, мы исполним, и куда бы ты ни направил нас, мы пойдём. 17Как мы слушались Мусу, так будем слушаться и тебя. Только пусть Вечный, твой Бог, будет с тобой, как Он был с Мусой. 18Всякий, кто воспротивится твоему приказу и не послушается твоих слов – что бы ты ни приказал, будет предан смерти. Только будь твёрд и мужествен!