Jakob 2 – NUB & NIV

Swedish Contemporary Bible

Jakob 2:1-26

Behandla alla människor lika

1Mina syskon, ni tror ju på vår förhärligade Herre Jesus Kristus, så favorisera ingen människa.

2Tänk er att ni är samlade till gudstjänst, och in kommer en man med en guldring på fingret och klädd i fina kläder, likaså en fattig man i smutsiga kläder. 3Om ni då genast fäster er blick på den finklädde och erbjuder honom den bästa platsen, medan någon säger till den fattige: ”Du kan stå där borta”, eller ”Sätt dig här på golvet bredvid mig”, 4pågår det då inte en diskriminering bland er, och fäller ni inte orätta domar?

5Lyssna på mig, mina kära syskon! Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon till att vara rika i tron och ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6Ändå föraktar ni de fattiga. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstol? 7Är det inte de som hånar hans härliga namn, hans som kallade er?

8Om ni följer den kungliga lagen,2:8 I Matt 7:12; 22:39-40 kallar Jesus detta bud för det viktigaste av alla. den som enligt Skriften lyder: ”Du ska älska din medmänniska som dig själv”2:8 Se 3 Mos 19:18., då gör ni rätt. 9Om ni favoriserar människor, så syndar ni och är enligt lagen skyldiga till att ha brutit mot den. 10Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud har brutit mot allt. 11Han som sa: ”Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap” har ju också sagt: ”Du ska inte mörda.”2:11 Se 2 Mos 20:13-14 och 5 Mos 5:17-18. Så om du mördar någon har du brutit mot lagen, även om du inte har varit otrogen i ditt äktenskap.

12Tala och handla som de som ska dömas efter frihetens lag. 13Domen blir obarmhärtig för den som inte har visat barmhärtighet, medan barmhärtigheten triumferar över domen.

Tro utan handlingar är bara tomma ord

14Mina syskon, vad är det för nytta med att säga att man tror om man inte omsätter sin tro i praktisk handling? Kan en sådan tro rädda någon? 15Om en troende bror eller syster har varken mat eller kläder, 16räcker det då med att säga till dem: ”Var lugna. Klä er varmt och ät ordentligt”, om ni inte ger dem vad de behöver?

17Så är det alltså med tron. Om den inte omsätts i praktisk handling är den i sig själv död.

18Nu kanske någon invänder: ”Har du tro, så har jag gärningar.” Visa2:18 Här är det Jakob som talar igen. mig din tro utan gärningar, så kan jag utifrån mina gärningar visa dig min tro. 19Du tror att det finns en Gud. Det är bra. Det tror till och med de onda andarna och darrar. 20Inser du inte, du tanklösa människa, att tron är meningslös om den inte omsätts i praktisk handling?

21Var inte vår förfader Abraham rättfärdig därför att han var villig att offra sin son Isak på altaret?2:21 Jfr 1 Mos 22:1-19. 22Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och hans tro fullkomnades i och med att den omsattes i praktisk handling. 23Genom detta uppfylldes det som står i Skriften: ”Abraham trodde Gud, och därför räknades han som rättfärdig”2:23 Ordagrant: och räknades det honom till rättfärdighet.Se 1 Mos 15:6. och kallades Guds vän2:23 Jfr Jes 41:8.. 24Ni ser alltså att människan blir rättfärdig på grund av sina handlingar och inte bara genom tro.

25Så var det ju också med Rachav, den prostituerade kvinnan: hon blev rättfärdig genom sina handlingar när hon tog emot budbärarna i sitt hus och släppte ut dem en annan väg. 26Liksom en kropp utan livsande är död, så är en tro som inte omsätts i praktisk handling död.

New International Version

James 2:1-26

Favoritism Forbidden

1My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism. 2Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. 3If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, “Here’s a good seat for you,” but say to the poor man, “You stand there” or “Sit on the floor by my feet,” 4have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts?

5Listen, my dear brothers and sisters: Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who love him? 6But you have dishonored the poor. Is it not the rich who are exploiting you? Are they not the ones who are dragging you into court? 7Are they not the ones who are blaspheming the noble name of him to whom you belong?

8If you really keep the royal law found in Scripture, “Love your neighbor as yourself,”2:8 Lev. 19:18 you are doing right. 9But if you show favoritism, you sin and are convicted by the law as lawbreakers. 10For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. 11For he who said, “You shall not commit adultery,”2:11 Exodus 20:14; Deut. 5:18 also said, “You shall not murder.”2:11 Exodus 20:13; Deut. 5:17 If you do not commit adultery but do commit murder, you have become a lawbreaker.

12Speak and act as those who are going to be judged by the law that gives freedom, 13because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Mercy triumphs over judgment.

Faith and Deeds

14What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? 15Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. 16If one of you says to them, “Go in peace; keep warm and well fed,” but does nothing about their physical needs, what good is it? 17In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.

18But someone will say, “You have faith; I have deeds.”

Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. 19You believe that there is one God. Good! Even the demons believe that—and shudder.

20You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless2:20 Some early manuscripts dead? 21Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? 22You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. 23And the scripture was fulfilled that says, “Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness,”2:23 Gen. 15:6 and he was called God’s friend. 24You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone.

25In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? 26As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead.