Hosea 2 – NUB & NIV

Swedish Contemporary Bible

Hosea 2:1-23

Israel bestraffat och upprättat

1Kalla era bröder Ammi och era systrar Ruchama.2:1 Ammi betyder mitt folk, Ruchama: hon som får förbarmande. Jfr 1:6 och 1:9 med noter.

2Tala er mor till rätta,

tala henne till rätta.

För hon är inte min hustru

och jag är inte hennes man.

Låt henne göra sig av med sin otuktiga uppsyn

och äktenskapsbrotten mellan sina bröst.

3Annars ska jag klä av henne

och låta henne gå lika naken

som hon var den dag hon föddes.

Jag ska göra henne till en öken,

omvandla henne till ett förbränt land

och låta henne dö av törst.

4Jag ska inte förbarma mig över hennes barn,

för de är barn till en sköka.

5Deras mor var en sköka,

hon som födde dem bedrev skamligheter.

Hon sa: ’Jag ska följa efter mina älskare

som ger mig min mat och mitt vatten,

min ull och mitt lin, min olja och min dryck.’

6Men jag ska stänga hennes väg

med törnen

och resa en mur för henne,

så att hon inte hittar sina stigar.

7Hon springer efter sina älskare

men får inte fatt på dem,

hon letar efter dem,

utan att hitta dem.

Då säger hon:

’Jag ska vända tillbaka till min förste man,

för där hade jag det bättre än vad jag har det nu.’

8Hon förstår inte

att det var jag som gav henne

utsäde, vin, olja,

mycket silver och guld,

som de använde till Baal.

9Därför ska jag ta tillbaka min säd

när dess tid är inne

och mitt vin när det är färdigt.

Jag ska ta bort min ull och mitt lin

som hon skyler sin nakenhet med.

10Nu ska jag blotta hennes blygd

inför hennes älskare,

och ingen ska rädda henne undan min hand.

11Jag ska sätta stopp för all hennes glädje,

hennes högtider, nymånadsfester och sabbater,

alla hennes fester.

12Jag ska förstöra hennes vinstockar

och fikonträd

som hon säger sig ha fått som lön

av sina älskare.

Jag ska göra dem till en snårskog,

och de vilda djuren ska äta dem.

13Jag ska straffa henne för de dagar

då hon tände rökelse

åt baalsgudarna,

smyckade sig själv med ringar och juveler

och gick efter sina älskare

men glömde mig, säger Herren.

14Jag ska locka henne bort

och leda henne ut i öknen.

Där ska jag tala kärleksfullt till henne.

15Där ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar

och förvandla Akors dal till en hoppets port.

Då ska hon svara mig som i sin ungdom,

som när hon drog ut ur Egypten.

16Den dagen, säger Herren,

ska du kalla mig ’min man’

i stället för ’min Baal2:16 Baal (en kanaaneisk gud) betyder också herre och användes om ens make eller husbonde. För israeliterna var Baal en avskyvärd gud, och benämningen var därför olämplig att användas också i den sistnämnda betydelsen..

17Jag ska ta bort baalsnamnen ur hennes mun,

och man ska inte mer komma ihåg deras namn.

18Jag ska också å deras vägnar

sluta ett förbund med de vilda djuren,

himlens fåglar och markens kräldjur.

Jag ska utplåna både båge, svärd och strid i landet,

så att de får leva i trygghet.

19Jag ska äkta dig med mig för evigt

med rättfärdighet, rätt,

nåd och barmhärtighet.

20Jag ska äkta dig i trohet,

och du ska lära känna Herren.

21På den dagen, säger Herren,

ska jag svara himlen,

och himlen ska svara jorden,

22jorden ska svara säden,

vinet och oljan,

och de ska svara Jisreel2:22 Betyder Gud planterar/sår, jfr v. 23..

23Jag ska plantera henne åt mig i landet

och förbarma mig över Lo Ruchama.

Jag ska säga till Lo Ammi:

’Du är mitt folk,’

som ska svara:

’Min Gud!’ ”2:23 Se 1:6,9 med noter.

New International Version

Hosea 2:1-23

In Hebrew texts 2:1-23 is numbered 2:3-25. 1“Say of your brothers, ‘My people,’ and of your sisters, ‘My loved one.’

Israel Punished and Restored

2“Rebuke your mother, rebuke her,

for she is not my wife,

and I am not her husband.

Let her remove the adulterous look from her face

and the unfaithfulness from between her breasts.

3Otherwise I will strip her naked

and make her as bare as on the day she was born;

I will make her like a desert,

turn her into a parched land,

and slay her with thirst.

4I will not show my love to her children,

because they are the children of adultery.

5Their mother has been unfaithful

and has conceived them in disgrace.

She said, ‘I will go after my lovers,

who give me my food and my water,

my wool and my linen, my olive oil and my drink.’

6Therefore I will block her path with thornbushes;

I will wall her in so that she cannot find her way.

7She will chase after her lovers but not catch them;

she will look for them but not find them.

Then she will say,

‘I will go back to my husband as at first,

for then I was better off than now.’

8She has not acknowledged that I was the one

who gave her the grain, the new wine and oil,

who lavished on her the silver and gold—

which they used for Baal.

9“Therefore I will take away my grain when it ripens,

and my new wine when it is ready.

I will take back my wool and my linen,

intended to cover her naked body.

10So now I will expose her lewdness

before the eyes of her lovers;

no one will take her out of my hands.

11I will stop all her celebrations:

her yearly festivals, her New Moons,

her Sabbath days—all her appointed festivals.

12I will ruin her vines and her fig trees,

which she said were her pay from her lovers;

I will make them a thicket,

and wild animals will devour them.

13I will punish her for the days

she burned incense to the Baals;

she decked herself with rings and jewelry,

and went after her lovers,

but me she forgot,”

declares the Lord.

14“Therefore I am now going to allure her;

I will lead her into the wilderness

and speak tenderly to her.

15There I will give her back her vineyards,

and will make the Valley of Achor2:15 Achor means trouble. a door of hope.

There she will respond2:15 Or sing as in the days of her youth,

as in the day she came up out of Egypt.

16“In that day,” declares the Lord,

“you will call me ‘my husband’;

you will no longer call me ‘my master.2:16 Hebrew baal

17I will remove the names of the Baals from her lips;

no longer will their names be invoked.

18In that day I will make a covenant for them

with the beasts of the field, the birds in the sky

and the creatures that move along the ground.

Bow and sword and battle

I will abolish from the land,

so that all may lie down in safety.

19I will betroth you to me forever;

I will betroth you in2:19 Or with; also in verse 20 righteousness and justice,

in2:19 Or with love and compassion.

20I will betroth you in faithfulness,

and you will acknowledge the Lord.

21“In that day I will respond,”

declares the Lord

“I will respond to the skies,

and they will respond to the earth;

22and the earth will respond to the grain,

the new wine and the olive oil,

and they will respond to Jezreel.2:22 Jezreel means God plants.

23I will plant her for myself in the land;

I will show my love to the one I called ‘Not my loved one.2:23 Hebrew Lo-Ruhamah (see 1:6)

I will say to those called ‘Not my people,2:23 Hebrew Lo-Ammi (see 1:9)’ ‘You are my people’;

and they will say, ‘You are my God.’ ”