Hosea 2 – Swedish Contemporary Bible NUB

Swedish Contemporary Bible

Hosea 2:1-23

Israel bestraffat och upprättat

1Kalla era bröder Ammi och era systrar Ruchama.2:1 Ammi betyder mitt folk, Ruchama: hon som får förbarmande. Jfr 1:6 och 1:9 med noter.

2Tala er mor till rätta,

tala henne till rätta.

För hon är inte min hustru

och jag är inte hennes man.

Låt henne göra sig av med sin otuktiga uppsyn

och äktenskapsbrotten mellan sina bröst.

3Annars ska jag klä av henne

och låta henne gå lika naken

som hon var den dag hon föddes.

Jag ska göra henne till en öken,

omvandla henne till ett förbränt land

och låta henne dö av törst.

4Jag ska inte förbarma mig över hennes barn,

för de är barn till en sköka.

5Deras mor var en sköka,

hon som födde dem bedrev skamligheter.

Hon sa: ’Jag ska följa efter mina älskare

som ger mig min mat och mitt vatten,

min ull och mitt lin, min olja och min dryck.’

6Men jag ska stänga hennes väg

med törnen

och resa en mur för henne,

så att hon inte hittar sina stigar.

7Hon springer efter sina älskare

men får inte fatt på dem,

hon letar efter dem,

utan att hitta dem.

Då säger hon:

’Jag ska vända tillbaka till min förste man,

för där hade jag det bättre än vad jag har det nu.’

8Hon förstår inte

att det var jag som gav henne

utsäde, vin, olja,

mycket silver och guld,

som de använde till Baal.

9Därför ska jag ta tillbaka min säd

när dess tid är inne

och mitt vin när det är färdigt.

Jag ska ta bort min ull och mitt lin

som hon skyler sin nakenhet med.

10Nu ska jag blotta hennes blygd

inför hennes älskare,

och ingen ska rädda henne undan min hand.

11Jag ska sätta stopp för all hennes glädje,

hennes högtider, nymånadsfester och sabbater,

alla hennes fester.

12Jag ska förstöra hennes vinstockar

och fikonträd

som hon säger sig ha fått som lön

av sina älskare.

Jag ska göra dem till en snårskog,

och de vilda djuren ska äta dem.

13Jag ska straffa henne för de dagar

då hon tände rökelse

åt baalsgudarna,

smyckade sig själv med ringar och juveler

och gick efter sina älskare

men glömde mig, säger Herren.

14Jag ska locka henne bort

och leda henne ut i öknen.

Där ska jag tala kärleksfullt till henne.

15Där ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar

och förvandla Akors dal till en hoppets port.

Då ska hon svara mig som i sin ungdom,

som när hon drog ut ur Egypten.

16Den dagen, säger Herren,

ska du kalla mig ’min man’

i stället för ’min Baal2:16 Baal (en kanaaneisk gud) betyder också herre och användes om ens make eller husbonde. För israeliterna var Baal en avskyvärd gud, och benämningen var därför olämplig att användas också i den sistnämnda betydelsen..

17Jag ska ta bort baalsnamnen ur hennes mun,

och man ska inte mer komma ihåg deras namn.

18Jag ska också å deras vägnar

sluta ett förbund med de vilda djuren,

himlens fåglar och markens kräldjur.

Jag ska utplåna både båge, svärd och strid i landet,

så att de får leva i trygghet.

19Jag ska äkta dig med mig för evigt

med rättfärdighet, rätt,

nåd och barmhärtighet.

20Jag ska äkta dig i trohet,

och du ska lära känna Herren.

21På den dagen, säger Herren,

ska jag svara himlen,

och himlen ska svara jorden,

22jorden ska svara säden,

vinet och oljan,

och de ska svara Jisreel2:22 Betyder Gud planterar/sår, jfr v. 23..

23Jag ska plantera henne åt mig i landet

och förbarma mig över Lo Ruchama.

Jag ska säga till Lo Ammi:

’Du är mitt folk,’

som ska svara:

’Min Gud!’ ”2:23 Se 1:6,9 med noter.