Hosea 14 – NUB & NIVUK

Swedish Contemporary Bible

Hosea 14:1-10

1Samarien måste bära sin skuld

för sitt uppror mot sin Gud.

De ska falla för svärd,

deras nyfödda barn ska krossas

och havande kvinnor skäras upp.”

Omvändelse leder till upprättelse

2Återvänd, Israel, till Herren, din Gud.

Du har kommit på fall för din synd.

3Ta till orda,

återvänd till Herren

och säg till honom:

”Förlåt oss all vår synd.

Ta emot oss med godhet,

så ska vi offra tackoffer med våra läppar.14:3 Grundtextens innebörd är osäker. Mer ordagrant lyder slutet av versen: …offra våra läppars tjuroffer.

4Assyrien kan inte rädda oss,

och själva ska vi inte stiga till häst.

Aldrig mer ska vi säga: ’Vår Gud’

till ting som vi gjort med våra egna händer,

för det är hos dig

som den faderlöse finner barmhärtighet.”

5”Jag ska bota deras avfällighet

och älska dem av fri vilja,

för min vrede har vänt sig från dem.

6Jag ska bli som dagg för Israel,

som ska blomstra som en lilja

och vara djupt rotad som en ceder i Libanon,

7med nya, växande skott.

Hans prakt ska vara som ett olivträds

och hans doft som Libanons.

8De ska åter få bo i hans skugga.

De ska grönska som säd

och blomstra som en vinstock.

Man ska minnas honom som vin från Libanon.

9O Efraim! Vad har jag

med dina avgudar att göra?

Jag är den som svarar honom

och tar hand om honom.

Jag är som en grönskande cypress,

och hos mig finner du din frukt.”

10Den som är vis förstår detta,

den som är förståndig inser det.

Herrens vägar är rätta.

De rättfärdiga vandrar på dem,

men de upproriska kommer på fall.

New International Version – UK

Hosea 14:1-9

Repentance to bring blessing

In Hebrew texts 14:1-9 is numbered 14:2-10. 1Return, Israel, to the Lord your God.

Your sins have been your downfall!

2Take words with you

and return to the Lord.

Say to him:

‘Forgive all our sins

and receive us graciously,

that we may offer the fruit of our lips.14:2 Or offer our lips as sacrifices of bulls

3Assyria cannot save us;

we will not mount warhorses.

We will never again say “Our gods”

to what our own hands have made,

for in you the fatherless find compassion.’

4‘I will heal their waywardness

and love them freely,

for my anger has turned away from them.

5I will be like the dew to Israel;

he will blossom like a lily.

Like a cedar of Lebanon

he will send down his roots;

6his young shoots will grow.

His splendour will be like an olive tree,

his fragrance like a cedar of Lebanon.

7People will dwell again in his shade;

they will flourish like the corn,

they will blossom like the vine –

Israel’s fame will be like the wine of Lebanon.

8Ephraim, what more have I14:8 Or Hebrew; Septuagint What more has Ephraim to do with idols?

I will answer him and care for him.

I am like a flourishing juniper;

your fruitfulness comes from me.’

9Who is wise? Let them realise these things.

Who is discerning? Let them understand.

The ways of the Lord are right;

the righteous walk in them,

but the rebellious stumble in them.