Swedish Contemporary Bible

Hosea 1:1-11

Hoseas äktenskap – en symbol

(1:1—3:5)

1Detta är Herrens ord som kom till Hosea, Beeris son, när Ussia, Jotam, Achas och Hiskia var kungar i Juda och Jerobeam, Joashs son, regerade i Israel.

Hoseas familj

2Så här börjar Herrens tal genom Hosea. Herren sa till honom: ”Gå och skaffa dig en sköka till hustru och barn som föds i otukt, för landet bedriver otukt gentemot Herren.” 3Han gifte sig då med Gomer, dotter till Divlajim, och hon blev med barn och födde honom en son. 4Herren sa till honom: ”Ge honom namnet Jisreel, för snart ska jag straffa Jehus släkt för hans massaker i Jisreel och göra slut på Israels kungadöme. 5Den dagen ska jag bryta sönder Israels båge i Jisreels dal.”

6Hon blev åter med barn och födde en dotter. Herren sa till Hosea: ”Ge henne namnet Lo Ruchama, för jag ska inte längre förbarma mig över israeliterna så att jag förlåter dem.1:6 Lo Ruchama betyder hon som inte får förbarmande (Lo är en negation). I slutet av versen (förlåter ) är grundtextens innebörd osäker. 7Men jag ska förbarma mig över Juda folk och rädda dem genom Herren, deras Gud. Jag ska inte rädda dem genom båge eller svärd, strid, hästar eller ryttare.”

8När Gomer hade slutat amma Lo Ruchama, blev hon med barn igen och födde en son. 9Herren sa: ”Ge honom namnet Lo Ammi1:9 Betyder inte mitt folk., för ni är inte mitt folk och jag finns inte till för er.

10Men antalet israeliter ska bli som sandkornen på havsstranden, omöjliga att mäta och räkna. Där det nu sägs till dem: ’Ni är inte mitt folk’, där ska de kallas ’Den levande Gudens barn.’ 11Då ska Juda och Israels folk förenas och ha en gemensam ledare. De ska växa upp ur landet, och Jisreels dag blir stor.

Ang Pulong Sang Dios

Hoseas 1:1-11

1Ini ang mensahi nga ginpahayag sang Ginoo kay Hoseas nga anak ni Beeri sang panahon nga naghari sa Juda si Uzia, dayon si Jotam, si Ahaz, kag si Hezekia, kag sang panahon nga naghari sa Israel si Jeroboam nga anak ni Joash.

Ang Asawa kag mga Anak ni Hoseas

2Ang una nga ginhambal sang Ginoo kay Hoseas amo ini: “Magpangasawa ka sang babayi nga magapanginlalaki,1:2 magapanginlalaki: ukon, nagabaligya sang iya lawas. kag ang inyo kabataan kabigon nga mga anak sang babayi nga nagapanginlalaki. Kay magapakita ini nga ang akon katawhan daw nagapanginlalaki man paagi sa ila pagsikway sa Ginoo kag pagsimba sa mga dios-dios.”

3Gani ginpangasawa ni Hoseas si Gomer nga anak ni Diblaim. Sang ulihi nagbusong si Gomer. Kag sang natawo ang ila anak nga lalaki, 4nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, “Ngalani ang bata nga Jezreel,1:4 Jezreel: buot silingon sa Hebreo, nagasab-og ang Dios, nga nagakahulugan sang pagtubo kag kauswagan (tan-awa sa bersikulo 11). Pero sa sini nga bersikulo ang ini nga ngalan nagakahulugan nga laptahon sang Dios ang mga Israelinhon tungod sang ila kalautan. kay sa indi madugay pagasilutan ko ang hari sang Israel tungod sang mga pagpamatay nga ginhimo sang iya katigulangan nga si Jehu sa banwa sang Jezreel. Dulaon ko ang ginharian sang Israel. 5Sa sina nga tion ipapierdi ko ang mga soldado sang Israel sa Kapatagan sang Jezreel.”

6Nagbusong liwat si Gomer kag nagbata sing babayi. Nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, “Ngalani ang bata nga Lo Ruhama,1:6 Lo Ruhama: buot silingon sa Hebreo, wala pagkaluoyi. kay indi ko na pagkaluoyan ukon pagpatawaron ang katawhan sang Israel. 7Pero kaluoyan ko ang katawhan sang Juda. Ako, ang Ginoo nga ila Dios, magaluwas sa ila paagi sa akon gahom kag indi paagi sa inaway—sa pana, sa espada, sa mga kabayo ukon sa mga manugkabayo.”

8Sang malutas na ni Gomer ang iya bata nga si Lo Ruhama, nagbusong liwat siya kag nagbata sing lalaki. 9Nagsiling ang Ginoo kay Hoseas, “Ngalani ang bata nga Lo Ami,1:9 Lo Ami: buot silingon sa Hebreo, indi akon katawhan. kay ang katawhan sang Israel indi akon katawhan kag ako indi ila Dios. 10Pero magaabot ang tion nga kaluoyan ko sila kag pakamaayuhon; mangin pareho sila kadamo sa balas sa baybayon nga indi masukob ukon maisip. Sa karon ginatawag sila nga, ‘Indi akon katawhan,’ pero sa ulihi pagatawgon sila nga, ‘Mga anak sang buhi nga Dios.’ 11Magaisa liwat ang mga katawhan sang Juda kag sang Israel, kag magapili sila sang isa ka pangulo. Magauswag sila liwat sa ila duta.1:11 Magauswag… duta: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. Daw ano kasadya ang ina nga tion para sa banwa sang Jezreel.