Haggaj 2 – Swedish Contemporary Bible NUB

Swedish Contemporary Bible

Haggaj 2:1-24

Uppmuntran att slutföra arbetet på templet

1Det var den tjugofjärde dagen i sjätte månaden av Dareios andra regeringsår.2:1 Den 21 sept. 520 f.Kr.

2Den tjugoförsta dagen i sjunde månaden2:2 Den 17 okt. 520 f.Kr. kom Herrens ord genom profeten Haggaj: 3”Fråga ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och den rest av folket som finns kvar: 4’Finns det någon bland er som är kvar som såg detta tempel i dess forna härlighet? Och vad är det ni ser nu? Ser det inte ut för er som ingenting? 5Men var vid gott mod, Serubbabel! säger Herren. Var vid gott mod, överstepräst Josua, Josadaks son! Var vid gott mod, allt folk i landet, säger Herren, och arbeta, för jag är med er, säger härskarornas Herre. 6Det var ett löfte jag gav er när ni drog ut ur Egypten, och min Ande förblir mitt ibland er. Var inte rädda.’

7För så säger härskarornas Herre: ’Inom en mycket kort tid ska jag skaka både himmel och jord och hav och land. 8Jag ska skaka om alla folk, och alla folks dyrbarheter ska föras dit2:8 Ev: De ska komma till alla folks dyrbarhet.Kan tänkas syfta på templet och utgöra en parallell till det som följer.. Jag ska fylla detta hus med härlighet, säger härskarornas Herre. 9Mitt är silvret och mitt är guldet, säger härskarornas Herre.

10Härligheten hos detta hus ska bli större än den som har varit, säger härskarornas Herre. På denna plats ska jag också ge frid, säger härskarornas Herre.’ ”

Välsignelser för ett orent folk

11På den tjugofjärde dagen i nionde månaden av Dareios andra regeringsår2:11 Den 18 dec. 520 f.Kr. kom Herrens ord till profeten Haggaj: 12”Så säger härskarornas Herre: ’Fråga prästerna vad lagen säger: 13Om någon bär heligt kött i sin mantelflik och fliken råkar komma i beröring med bröd eller kokt mat, vin, olja eller annan mat, blir då också detta heligt?’ ”

Prästerna svarade: ”Nej.”

14Då frågade Haggaj: ”Men om någon som blivit oren genom en död kropp råkar komma i beröring med något av allt detta, blir detta då orent?”

”Ja,” svarade prästerna, ”det blir orent.”

15Då sa Haggaj: ”Så är det med detta folk, så är det med denna nation inför mig, säger Herren. Så är allt som de gjort med sina händer, och det som de offrar här orent.

16Tänk nu efter hur det blir, från och med idag. Innan sten var lagd på sten i Herrens tempel, 17hur var det? Om någon kom till en sädeshög på tjugo mått, fanns där bara tio, och om någon kom till en vinpress på femtio mått, fanns där bara tjugo. 18Jag lät er säd drabbas av mjöldagg och mögel och slog ner ert arbete med hagel, och ändå vände ni er inte till mig, säger Herren. 19Tänk efter hur det blir, från och med i dag, den tjugofjärde dagen i nionde månaden, då grunden till Herrens tempel blev lagd. Tänk efter! 20Finns det någon säd kvar i logen? Ännu har varken vinstocken, fikonträdet, granatträdet eller olivträdet gett någon skörd.

Men från och med denna dag ska jag ge välsignelse.”

Serubbabel som Herrens sigillring

21Herrens ord kom denna dag, den tjugofjärde i månaden, en andra gång till Haggaj: 22”Säg till Serubbabel, ståthållaren i Juda: Jag ska skaka himmel och jord. 23Jag ska störta omkull kungatroner och göra slut på främmande kungadömens makt. Jag ska välta stridsvagnar och deras förare, både hästar och ryttare ska falla, den ene för den andres svärd.

24Den dagen, säger härskarornas Herre, ska jag ta dig, Serubbabel, Shealtiels son, min tjänare, säger Herren, och göra dig till min sigillring2:24 Sigillring stod för bekräftelse av ett dokuments giltighet och dess bärares samhörighet med den som gett ringen., för dig har jag utvalt, säger härskarornas Herre.”