Swedish Contemporary Bible

Haggaj 1:1-14

Uppdraget att återuppbygga templet

1I kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden1:1 Den 29. aug. 520 f.Kr. Dareios regerade i Persien 522-486 f.Kr., kom Herrens ord genom profeten Haggaj till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållare i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

2Så säger härskarornas Herre: ”Detta folk säger att det ännu inte är dags att bygga upp Herrens hus igen.” 3Så kom Herrens ord genom profeten Haggaj: 4”Är det då dags för er själva att bo i panelade hus, när detta hus ligger i ruiner?”

5Så säger nu härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 6Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte druckna. Ni klär er men blir inte varma. Den som får någon inkomst stoppar sin lön i en börs med hål.”

7Så säger härskarornas Herre: ”Tänk efter hur ni har det! 8Gå upp i bergen och hämta ner timmer, bygg upp mitt hus! Jag ska se på det med välvilja och visa min härlighet, säger Herren. 9Ni har hoppats på mycket men fått lite. Och när ni fört hem det har jag blåst bort det. Varför? säger härskarornas Herre. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni jäktar var och en med sitt eget hus. 10Därför har himlen hållit tillbaka sin dagg och jorden sin skörd. 11Jag har kallat fram en torka över landet och över bergen, över säd, vin och olja, över det som marken producerar, över människor och djur och över era händers arbete.”

12Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar lyssnade då till Herren, sin Gud, och till profeten Haggajs budskap som Herren, deras Gud, hade sänt, och folket fruktade Herren.

13Då förmedlade Haggaj, Herrens sändebud, detta budskap från Herren till folket: ”Jag är med er, säger Herren.” 14Och Herren inspirerade Serubbabel, Shealtiels son och ståthållare i Juda, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest av folket som fanns kvar, så att de kom och började bygga upp härskarornas Herres, sin Guds, tempel.

New International Version – UK

Haggai 1:1-15

A call to build the house of the Lord

1In the second year of King Darius, on the first day of the sixth month, the word of the Lord came through the prophet Haggai to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua son of Jozadak,1:1 Hebrew Jehozadak, a variant of Jozadak; also in verses 12 and 14 the high priest:

2This is what the Lord Almighty says: ‘These people say, “The time has not yet come to rebuild the Lord’s house.” ’

3Then the word of the Lord came through the prophet Haggai: 4‘Is it a time for you yourselves to be living in your panelled houses, while this house remains a ruin?’

5Now this is what the Lord Almighty says: ‘Give careful thought to your ways. 6You have planted much, but harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it.’

7This is what the Lord Almighty says: ‘Give careful thought to your ways. 8Go up into the mountains and bring down timber and build my house, so that I may take pleasure in it and be honoured,’ says the Lord. 9‘You expected much, but see, it turned out to be little. What you brought home, I blew away. Why?’ declares the Lord Almighty. ‘Because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. 10Therefore, because of you the heavens have withheld their dew and the earth its crops. 11I called for a drought on the fields and the mountains, on the grain, the new wine, the olive oil and everything else the ground produces, on people and livestock, and on all the labour of your hands.’

12Then Zerubbabel son of Shealtiel, Joshua son of Jozadak, the high priest, and the whole remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the message of the prophet Haggai, because the Lord their God had sent him. And the people feared the Lord.

13Then Haggai, the Lord’s messenger, gave this message of the Lord to the people: ‘I am with you,’ declares the Lord. 14So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua son of Jozadak, the high priest, and the spirit of the whole remnant of the people. They came and began to work on the house of the Lord Almighty, their God, 15on the twenty-fourth day of the sixth month.

The promised glory of the new house

In the second year of King Darius,