Habackuk 2 – Swedish Contemporary Bible NUB

Swedish Contemporary Bible

Habackuk 2:1-20

1Jag vill stå på min vaktpost

och ställa mig på fästningsvallen.

Jag ska spana för att se vad han ska tala till mig,

och vad jag borde svara när jag tillrättavisas.2:1 Eller: och vad jag får för svar på min klagan

Herrens svar

2Herren svarade mig:

”Skriv ner det du får se

med tydlig skrift på tavlor,

så att en budbärare kan löpa iväg med den.2:2 Versens slut kan tolkas: …så att den lätt kan läsas.

3För synen gäller en bestämd tid.

Den talar om slutet och slår inte fel.

Om den dröjer, vänta på den,

för den kommer säkert,

den uteblir inte.

4Se, uppblåst och orättrådig är hans själ i honom,

men den som är rättfärdig ska leva genom sin tro.

5Vinet2:5 Enligt en handskrift från Qumran rikedomen. bedrar människan,

och den högfärdige mannen får ingen ro.

Han öppnar sitt gap som dödsriket

och är som döden som aldrig får nog.

Han samlar alla folk till sig

och drar till sig alla folkslag.

6Alla dessa ska stämma upp en nidvisa om honom, med hånord och anspelningar. De ska säga:

’Ve dig som lägger på hög

det som inte är ditt

– och hur länge? –

och gör dig rik på pantsatt gods!’

7Plötsligt ska dina fordringsägare resa sig,

vakna och få dig att darra,

och du blir deras byte.

8Eftersom du har plundrat många folk

ska alla de andra folken som är kvar

plundra dig,

för du har utgjutit människoblod

och våldfört dig mot både land och stad

och alla dem som bor där.

9Ve den som bygger sitt hus med orätt vinning

och ställer sitt näste högt upp

för att undkomma det onda!

10Du har dragit skam över ditt hus

med dina planer att förinta många folk,

du har förfelat ditt eget liv.

11Stenarna i muren ska ropa

och bjälkarna i trävirket eka.

12Ve den som bygger upp en stad med blodsdåd

och grundar ett samhälle med brott!

13Har inte härskarornas Herre bestämt

att folkens möda bara är bränsle i elden,

och att de sliter ut sig till ingen nytta?

14Jorden ska bli full av kunskap om Herrens härlighet,

liksom haven täcks av vatten.

15Ve dig som får din nästa att dricka

och blandar i din drog,

så att de blir berusade

och du kan se på deras nakenhet!

16Du har mättat dig med skam

i stället för härlighet.

Drick också du,

och visa din nakenhet!

Bägaren i Herrens högra hand

vänds mot dig,

och vanära täcker din härlighet.

17Ditt våld mot Libanon ska komma över dig,

liksom förödelsen som förskräckte dess djur.

För du har utgjutit människoblod

och våldfört dig mot både land och stad

och alla dem som bor där.

18Vad är en avgudabild värd,

snidad av en människa?

Eller en gjuten avgud,

en falsk vägledare?

Den som gjort den förtröstar på sitt eget verk

och tillverkar stumma avgudar.

19Ve den som säger till en bit trä: ’Vakna!’

och till en stum sten: ’Res dig!’

Kan den ge någon vägledning?

Den är täckt med guld och silver,

men någon ande finns inte i den.”

20Men Herren är i sitt heliga tempel.

Var stilla inför honom, hela jorden!