Swedish Contemporary Bible

Höga visan 1:1-17

1Sångernas sång, av Salomo.

Hon:1:2 Sången sjungs växelvis av bruden, brudgummen och deras vänner, men övergången är ibland oklar. Hon, han, vännerna finns inte i grundtexten utan är tillägg gjorda för att åtminstone ungefärligt markera vem som framträder.

2Låt honom kyssa mig

med kyssar av sin mun,

för din kärlek är ljuvare än vin.

3Doften av din parfym är underbar,

ditt namn är som balsam från Turak

och de unga kvinnorna älskar dig.

4Ta mig med dig!

Kom, vi skyndar oss!

Kungen tar mig med in i sina kammare.

Vännerna:

Vi ska jubla och glädjas åt dig!

Vi ska prisa din kärlek högre än vin.

Hon:

Med rätta älskar de dig!

5Jag är mörk och skön,

ni Jerusalems döttrar,

som Kedars tält,

som Salomos1:5 Namnet kan ev. också tolkas som ett ortnamn Shalma och i så fall utgöra en parallell till Kedars tält (tält var ju ingenting Salomo var känd för). tältdukar.

6Stirra inte på mig, därför att jag är så mörk.

Solen har bränt mig.

Mina bröder blev förargade på mig

och satte mig att vakta vingårdarna.

Men min egen vingård vaktade jag inte.

7Tala om för mig, min älskade,

vart du leder din hjord!

Var låter du den vila vid middagstid?

Varför skulle jag vara som en beslöjad kvinna

vid dina vänners hjordar?

Vännerna:

8Om du inte vet det, du skönaste bland kvinnor,

så följ fårhjordens spår,

och för dina killingar i bet

vid herdarnas tält.

Han:

9Min älskade, jag liknar dig vid ett sto

som spänts för faraos vagnar.

10Dina vackra kinder är smyckade med hängen

och din hals med ädelstenar.

11Vi ska göra guldsmycken

med silverkulor åt dig.

Hon:

12När kungen ligger på sin säng1:12 Det hebreiska ordets betydelse är osäker. Möjligen: När kungen ligger till bords…,

sprider min nardus sin doft.

13Min älskade är som en doftpåse med myrra,

som ligger mellan mina bröst.

14Min älskade är för mig en bukett hennablommor

från En-Gedis vingårdar,

Han:

15Så vacker du är, min älskade,

så vacker du är!

Dina ögon är som duvor.

Hon:

16Vad underbar du är, min älskade,

så ljuvlig!

Grönskande är vår bädd.

Han:

17Vi har cedrar som bjälkar i vår boning

och cypresser som tak.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Nyimbo ya Solomoni 1:1-17

1Nyimbo ya Solomoni, nyimbo yoposa nyimbo zonse.

Mkazi

2Undipsompsone ndi milomo yako

chifukwa chikondi chako nʼchokoma kuposa vinyo.

3Mafuta ako odzola ndi onunkhira bwino;

dzina lako lili ngati mafuta onunkhira otsanulidwa.

Nʼchifukwa chake atsikana amakukonda!

4Nditenge ndipo ndizikutsata, tiye tifulumire!

Mfumu indilowetse mʼchipinda chake.

Abwenzi

Ife timasangalala ndi kukondwera nawe,

tidzatamanda chikondi chako kupambana vinyo.

Mkazi

Amachita bwinotu potamanda iwe!

5Ndine wakuda, komatu ndine wokongola,

inu akazi a ku Yerusalemu,

ine ndine wakuda ngati tenti ya ku Kedara,

ngati makatani a tenti ya Solomoni.

6Musandiyangʼane monyoza chifukwa ndine wakuda,

ndine wakuda chifukwa cha dzuwa.

Alongo anga anandikwiyira

ndipo anandigwiritsa ntchito mʼminda ya mpesa;

munda wangawanga sindinawusamalire.

7Ndiwuze iwe, amene ndimakukonda, kumene umadyetsa ziweto zako

ndi kumene umagoneka nkhosa zako nthawi yamasana.

Ndikhalirenji ngati mkazi wachiwerewere

pambali pa ziweto za abwenzi ako?

Abwenzi

8Ngati sukudziwa iwe wokongola kwambiri kuposa akazi ena,

ngati sukudziwa, tsatira makwalala a nkhosa

ndipo udyetse ana ambuzi

pambali pa matenti a abusa.

Mwamuna

9Iwe bwenzi langa,

uli ngati kavalo wamkazi ku magaleta a Farao.

10Masaya ako ndi okongola ndi ndolo zamʼmakutuzo,

khosi lako likukongola ndi mikanda yamiyala yamtengowapatali.

11Tidzakupangira ndolo zagolide

zokongoletsedwa ndi mikanda yasiliva.

Mkazi

12Pamene mfumu inali pa malo ake odyera,

mafuta anga onunkhira anamveka fungo lake.

13Wokondedwa wanga ali ngati kathumba ka mure kwa ine,

kamene kamakhala pakati pa mawere angawa.

14Wokondedwa wanga ali ngati mpukutu wa maluwa ofiira,

ochokera ku minda ya mpesa ya ku Eni-Gedi.

Mwamuna

15Iwe wokondedwa wanga, ndiwe wokongoladi!

Ndithu, ndiwe chiphadzuwa,

maso ako ali ngati nkhunda.

Mkazi

16Iwe bwenzi langa, ndiwe wokongoladi!

Ndithu, ndiwe wokongoladi kwambiri!

Ndipo malo athu ogonapo ndi msipu wobiriwira.

Mwamuna

17Mitanda ya nyumba yathu ndi ya mkungudza,

phaso lake ndi la mtengo wa payini.