Galaterbrevet 6 – NUB & BPH

Swedish Contemporary Bible

Galaterbrevet 6:1-18

Vad man sår, det får man skörda

1Syskon, om någon ändå visar sig begå en överträdelse, så ska ni som är andliga milt visa honom till rätta. Men gör det ödmjukt, och se till att du inte själv blir frestad. 2Bär varandras bördor, för då uppfyller ni Kristus lag.6:2 Jfr Joh 13:34-35. 3Den som inbillar sig att han är något, trots att han ingenting är, lurar bara sig själv. 4Var och en måste utvärdera sina egna handlingar, och så kan han vara stolt bara över sig själv och inte över andra. 5Var och en får nämligen bära sin egen börda6:5 Jfr Gal 6:2. Grekiskan använder två olika ord för börda, som på svenska har översatts med ett enda. I v. 2 avses en lott som är för tung att bära ensam (baros), medan börda i v. 5 avser något som en person kan klara av själv (fortion). 6Men den som blir undervisad om budskapet ska dela med sig av det goda tillsammans med den som undervisar.6:6 Tanken kan också vara att den som undervisas ska dela med sig av sitt goda till den som undervisar honom (t.ex. materiellt stöd). 7Bedra inte er själva! Det går inte att lura Gud. Det man sår får man också skörda. 8Den som sår i den mänskliga naturen får skörda undergång därifrån. Men den som sår i Anden ska ur Anden få skörda evigt liv. 9Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för vi ska i sinom tid få skörda, bara vi inte ger upp. 10Ta därför vara på varje tillfälle att göra gott mot andra människor, och särskilt mot dem som tror.

Avslutande förmaning

11Se, här skriver jag egenhändigt med stora bokstäver:

12De som på något yttre sätt vill skaffa sig själva anseende, försöker tvinga er till omskärelse bara för att slippa bli förföljda för Kristus kors. 13Men dessa som förespråkar omskärelsen lyder inte själva lagen. De vill bara att ni ska låta omskära er, för att de ska kunna skryta över er i fysiskt avseende.

14Men det enda jag vill skryta över är vår Herre Jesus Kristus kors. Genom det är världen korsfäst för mig och jag för världen. 15Om man är omskuren eller ej spelar alltså ingen roll. Det som betyder något är en ny skapelse.

Slutönskan

16Frid och barmhärtighet över dem som vill leva efter denna princip, och över Guds Israel. 17Låt nu ingen i fortsättningen ge mig mer bekymmer, för jag bär Jesus märken på min kropp.

18Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande, syskon. Amen.

Bibelen på hverdagsdansk

Galaterbrevet 6:1-18

Løft hinanden op, ikke jer selv

1Hvis nogen af jer kommer til at gøre et fejltrin, skal I andre, som er stærkere i Ånden, hjælpe vedkommende op igen, men gør det nænsomt. Glem ikke, at det kunne have været jer selv, som faldt for en fristelse. 2Vær med til at bære hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi kærlighedslov.

3Hvis I tror for meget om jer selv, bedrager I jer selv. 4I må hver især vurdere jeres egne handlinger. Er I tilfredse med dem, kan I være glade. Men lad være at sammenligne jer med hinanden. 5I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået.

6De, der modtager undervisning i Guds ord, bør dele alt godt med dem, der underviser dem.

Man høster, som man sår

7Bedrag ikke jer selv. Tag ikke Guds godhed for givet, for hvad et menneske sår, skal det også høste. 8De, der investerer i deres eget selviske begær, vil høste død og ødelæggelse, men de, der investerer i det, som Helligånden ønsker, vil høste evigt liv ved Helligånden. 9Lad os ikke blive trætte af at gøre det rette, for det vil resultere i en rig høst, når tiden er inde, blot vi ikke giver op. 10Lad os derfor bruge enhver anledning til at gøre godt mod alle mennesker, men især mod dem, vi hører sammen med i troen på Kristus.

Afsluttende formaninger og hilsen

11Det her skriver jeg selv.6,11 Paulus havde normalt en hjælper, der skrev brevene ned efter diktat, men denne afslutning ville han selv skrive. Se Rom. 16,22. I kan kende min håndskrift på de store bogstaver. 12De, der gerne vil gøre jøderne tilpas, prøver at tvinge jer til at blive omskåret. De ønsker nemlig ikke at blive forfulgt på grund af budskabet om, at Gud accepterer mennesker alene ved tro på Kristus, uden omskærelse. 13De jødekristne, som lægger så meget vægt på omskærelse, overholder ikke selv alle de jødiske love, men de vil gerne have jer omskåret, så de kan prale af jeres omskærelse over for andre jøder. 14Men hvis jeg skal prale af noget, bliver det kun af, at Jesus Kristus, vores Herre, døde på korset for vores skyld. På grund af hans død er verden som død for mig, og jeg er som død for verden. 15Om man er omskåret eller ej har intet at gøre med at blive accepteret af Gud. Det, der betyder noget, er, om et menneske har modtaget det nye, åndelige liv.

16Alle, som følger disse anvisninger, vil opleve Guds fred og barmhjertighed. De udgør det sande Israel, Guds folk.

17Lad ingen volde mig flere bryderier. Det er jo mig og ikke de omtalte folk, der går rundt med ar på kroppen, og det gør jeg, fordi jeg fortæller om Jesus.

18Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd. Amen.