Filipperbrevet 2 – NUB & LB

Swedish Contemporary Bible

Filipperbrevet 2:1-30

1Om det finns tröst hos Kristus, uppmuntran genom kärlek och gemenskap i Anden, om det finns ömhet och medkänsla, 2gör mig då verkligt glad genom att leva i harmoni med varandra. Älska varandra, var eniga i ert tänkande och sträva mot samma mål.

3Var inte själviska och försök inte imponera på varandra. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4Tänk inte bara på vad som är bra för er, utan tänk också på andras behov.

5Ha samma inställning som Kristus Jesus hade.

6Fastän han till sin natur2:6 Det grekiska ordet (morfé) betyder också gestalt Se vers 7. var Gud,

ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid.

7Nej, han avstod från allt,

antog en tjänares gestalt och blev lik en människa.

Till det yttre blev han människa,

8han gjorde sig ödmjuk och lydde

ända in i döden, döden på ett kors.

9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat

och gett honom det namn som står över alla andra namn,

10för att alla ska böja knä för Jesus namn,

både i himlen och på jorden och under jorden,

11och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren2:11 Det grekiska ordet för Herren är samma ord som används om Gud i Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, och syftar på det heliga gudsnamnet.,

så att Gud, vår Fader, blir ärad.2:11 Detta var antagligen en sång.

Var ljus för världen

12Därför, mina kära, så som ni alltid har varit lydiga, arbeta nu med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara när jag är hos er utan desto mer när jag är borta. 13Det är ju Gud som verkar i er, så att ni av vilja och i gärning gör det han vill.

14Gör allt detta utan att klaga och diskutera, 15så att ni blir klanderfria och rena, Guds fläckfria barn, mitt ibland ett förvrängt och fördärvat släkte, där ni lyser som himlens stjärnor, 16när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristus dag. Då har mitt lopp och min möda inte varit förgäves. 17Ja, även om mitt blod måste offras när jag bär fram er tro som ett offer, är jag ändå glad och gläds med er alla. 18Så ska ni också vara glada och glädjas tillsammans med mig.

Timotheos kommer till Filippi

19Jag hoppas att Herren Jesus snart ska låta mig skicka Timotheos till er, så att jag kan bli uppmuntrad av färska rapporter från er. 20Det finns ingen som känner ett sådant ansvar och intresse för er som han. 21Alla andra ägnar sig bara åt sina egna intressen, inte det som tjänar Jesus Kristus. 22Men ni vet vad Timotheos har visat prov på. På samma sätt som en son arbetar tillsammans med sin far har han hjälpt mig i arbetet för evangeliet. 23Och så snart jag vet hur det går för mig hoppas jag kunna skicka honom till er. 24Jag litar faktiskt på att Herren snart ska låta mig komma också.

Paulus skickar tillbaka Epafroditos

25Jag tror att jag måste skicka tillbaka vår bror Epafroditos till er. Ni skickade honom till mig för att hjälpa mig med det jag behövde, och han har arbetat och kämpat tillsammans med mig. 26Men nu längtar han efter er alla och är orolig över att ni har fått höra att han var sjuk. 27Och han var verkligen svårt sjuk, han höll faktiskt på att dö. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom, utan också över mig, så att jag slapp drabbas av ännu en sorg i allt mitt elände. 28Därför skickar jag honom mer än gärna tillbaka till er, för att ni ska få glädjen att få träffa honom igen. Dessutom kommer jag då att ha ett bekymmer mindre. 29Ta väl emot honom i Herren med stor glädje, och visa uppskattning mot sådana som han. 30Det var ju på grund av sitt arbete för Kristus som han var nära att dö. Han var villig att riskera livet för att hjälpa mig med sådant som ni inte kunde göra.

En Levende Bok

Filipperne 2:1-30

Lev slik som Kristus gjorde

1Å leve i fellesskap med Kristus betyr ikke det at vi får trøst og oppmuntring gjennom den kjærligheten han viste oss? Betyr ikke det at hans Ånd gir oss fellesskap med hverandre? At vi blir fylt av godhet og medfølelse? 2Dersom dere er enige i dette, da gjør meg virkelig glad ved å leve i harmoni med hverandre. Elsk hverandre, vær enige i sjel og sinn, strev mot de samme målene.

3Vær ikke egoistiske og forsøk ikke å imponere hverandre. Vær heller ydmyke og sett andre høyere enn dere selv. 4Ikke tenk bare på det som er godt for dere selv, men tenk også på andre sine behov.

5Ha den samme innstillingen som Jesus Kristus hadde.

6Han var i sin natur som Gud,

men unngikk at hans likhet med Gud skulle bli et privilegium han kjempet for.

7Nei, han avsto fra sin makt og herlighet og kom til jorden for å tjene oss som et menneske.

Han levde som en av oss.

8Han gjorde seg ydmyk og var lydig mot Gud.

Han var villig å dø, ja, dø på korset.

9Derfor har Gud opphøyet ham til å bli hersker over hele universet.

Han har på nytt gjort ham til Gud.

10Alle skal tilbe ham, både i himmelen og på jorden og under jorden.

11Alle skal åpent bekjenne at Jesus Kristus er Herren2:11 Det gresk ordet for Herren er samme ord som blir brukt om Gud i den gresk oversettelsen av Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.. Gjennom dette vil Gud, vår Far i himmelen, bli æret.2:11 Dette var sannsynligvis en sang.

Vær lys i verden

12Etter som vi har vårt ideal i Jesus, må dere, kjære venner, passe på å leve sammen på en måte som viser at dere virkelig er frelst. Dere var alltid nøye med å følge undervisningen min da jeg var hos dere. Nå når jeg er borte, må dere være minst like nøye med ydmykt å lyde og respektere Gud. 13Det er han som påvirker viljen deres og gir dere kraft til å gjøre det han vil.

14Gjør alt dette uten å klage og diskutere. 15-16Ikke slik at dere blir anklaget for noe, men er lydige barn av Gud og fri fra skyld. Når dere tilbyr budskapet som gir liv til andre, skinner dere som stjernene på himmelen for verdens mennesker, dem som lever i ondskap og åndelig mørke. Og når Kristus kommer igjen, da kan jeg med stolthet vise at mitt arbeid og slit blant dere ikke har vært bortkastet. 17Ja, om jeg så må dø under tjenesten min og blodet blir ofret, er jeg likevel glad. Jeg gleder meg sammen med dere når jeg ser troen spire og livet blir et offer som tilfredsstiller Gud. 18La oss sammen glede oss over det vi kan gjøre for Gud.

Timoteus kommer til Filippi

19Jeg håper at Herren Jesus snart skal la meg sende Timoteus til dere. Da kan jeg bli oppmuntret av ferske rapporter fra dere. 20Det finnes ingen som kjenner ansvaret og har så stor interesse for dere som Timoteus. 21Alle andre er mest opptatt av sine egne gjøremål og bryr seg ikke om å tjene Jesus Kristus. 22Men Timoteus har vist hvor pålitelig han er, det vet dere. På samme måten som en sønn arbeider for sin far, slik har han stått på for å spre det glade budskapet om Jesus. 23Så snart jeg vet hvordan det går med meg her i fengslet, håper jeg å kunne sende ham til dere. 24Ja, jeg stoler faktisk på at Herren Jesus snart vil la meg komme til dere.

Paulus sender Epafroditus

25Jeg tror at jeg må sende tilbake vår bror Epafroditus til dere. Dere sendte ham til meg for å hjelpe meg med det jeg trengte. Siden det har han arbeidet og kjempet sammen med meg. 26Nå lengter han etter dere og er urolig over at dere har fått greie på at han var syk. 27Han var virkelig alvorlig syk, faktisk holdt han på å dø. Gud hadde medfølelse med ham og med meg, slik at jeg slapp bli rammet av en ny sorg i tillegg til alle mine andre bekymringer. 28Derfor sender jeg ham mer enn gjerne tilbake til dere. Jeg vet hvor takknemlige dere vil å bli over å treffe ham igjen. Dessuten kommer jeg til å ha en bekymring mindre. 29Ta godt imot ham. På samme måte som dere lever han i fellesskap med Herren Jesus. Ja, gled dere over ham og vis ham anerkjennelse. 30Det var på grunn av arbeidet hans for Kristus han holdt på å dø. Han var villig til å risikere livet for å hjelpe meg med det dere ikke kunne gjøre, siden dere var så langt unna.