Filipperbrevet 2 – NUB & BPH

Swedish Contemporary Bible

Filipperbrevet 2:1-30

1Om det finns tröst hos Kristus, uppmuntran genom kärlek och gemenskap i Anden, om det finns ömhet och medkänsla, 2gör mig då verkligt glad genom att leva i harmoni med varandra. Älska varandra, var eniga i ert tänkande och sträva mot samma mål.

3Var inte själviska och försök inte imponera på varandra. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4Tänk inte bara på vad som är bra för er, utan tänk också på andras behov.

5Ha samma inställning som Kristus Jesus hade.

6Fastän han till sin natur2:6 Det grekiska ordet (morfé) betyder också gestalt Se vers 7. var Gud,

ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid.

7Nej, han avstod från allt,

antog en tjänares gestalt och blev lik en människa.

Till det yttre blev han människa,

8han gjorde sig ödmjuk och lydde

ända in i döden, döden på ett kors.

9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat

och gett honom det namn som står över alla andra namn,

10för att alla ska böja knä för Jesus namn,

både i himlen och på jorden och under jorden,

11och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren2:11 Det grekiska ordet för Herren är samma ord som används om Gud i Septuaginta, den grekiska översättningen av Gamla testamentet, och syftar på det heliga gudsnamnet.,

så att Gud, vår Fader, blir ärad.2:11 Detta var antagligen en sång.

Var ljus för världen

12Därför, mina kära, så som ni alltid har varit lydiga, arbeta nu med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara när jag är hos er utan desto mer när jag är borta. 13Det är ju Gud som verkar i er, så att ni av vilja och i gärning gör det han vill.

14Gör allt detta utan att klaga och diskutera, 15så att ni blir klanderfria och rena, Guds fläckfria barn, mitt ibland ett förvrängt och fördärvat släkte, där ni lyser som himlens stjärnor, 16när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristus dag. Då har mitt lopp och min möda inte varit förgäves. 17Ja, även om mitt blod måste offras när jag bär fram er tro som ett offer, är jag ändå glad och gläds med er alla. 18Så ska ni också vara glada och glädjas tillsammans med mig.

Timotheos kommer till Filippi

19Jag hoppas att Herren Jesus snart ska låta mig skicka Timotheos till er, så att jag kan bli uppmuntrad av färska rapporter från er. 20Det finns ingen som känner ett sådant ansvar och intresse för er som han. 21Alla andra ägnar sig bara åt sina egna intressen, inte det som tjänar Jesus Kristus. 22Men ni vet vad Timotheos har visat prov på. På samma sätt som en son arbetar tillsammans med sin far har han hjälpt mig i arbetet för evangeliet. 23Och så snart jag vet hur det går för mig hoppas jag kunna skicka honom till er. 24Jag litar faktiskt på att Herren snart ska låta mig komma också.

Paulus skickar tillbaka Epafroditos

25Jag tror att jag måste skicka tillbaka vår bror Epafroditos till er. Ni skickade honom till mig för att hjälpa mig med det jag behövde, och han har arbetat och kämpat tillsammans med mig. 26Men nu längtar han efter er alla och är orolig över att ni har fått höra att han var sjuk. 27Och han var verkligen svårt sjuk, han höll faktiskt på att dö. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom, utan också över mig, så att jag slapp drabbas av ännu en sorg i allt mitt elände. 28Därför skickar jag honom mer än gärna tillbaka till er, för att ni ska få glädjen att få träffa honom igen. Dessutom kommer jag då att ha ett bekymmer mindre. 29Ta väl emot honom i Herren med stor glädje, och visa uppskattning mot sådana som han. 30Det var ju på grund av sitt arbete för Kristus som han var nära att dö. Han var villig att riskera livet för att hjälpa mig med sådant som ni inte kunde göra.

Bibelen på hverdagsdansk

Filipperbrevet 2:1-30

Kristi tjenersind—jeres forbillede

1Betyder det noget for jer at blive mindet om, hvad Kristus har gjort for os, at blive trøstet og opmuntret, at opleve Åndens fællesskab og at mærke den indbyrdes kærlighed og omsorg? 2Hvis de ting betyder noget for jer, så gør min glæde fuldkommen ved at praktisere dem. Stå sammen i kærlighed og vær ét i sjæl og sind. 3Gør intet ud fra selviske motiver eller personlige ambitioner. Vær ydmyge og se op til hinanden, så I giver andre mere ære end jer selv. 4Sørg ikke bare for jeres egne behov, men tænk også på de andres. 5Lad Jesus Kristus være jeres forbillede og efterlign hans indstilling:

6Han var lig med Gud,

og havde ret til at fastholde den lighed.

7-8Dog gjorde han ikke krav på sin ret,

men gav afkald på sin guddomsmagt,

tog tjenerskikkelse på og blev menneske.

Som menneske ydmygede han sig

og accepterede den værste død—

døden på et kors.

9Derfor har Gud ophøjet ham

og givet ham et navn og en position

højt over alle andre.

10Alle kommer til at bøje knæ for ham

i himlen og på jorden og under jorden.

11Og alle skal erklære

til Gud Faders ære:

Jesus Kristus er Herre!

Vær forbilleder i at gøre Guds vilje med glæde

12Kære venner! Da jeg var hos jer, adlød I altid omhyggeligt mine anvisninger. Nu, hvor jeg er langt borte, skal I i endnu højere grad lade Gud få lov at fortsætte sit frelsesværk i jeres liv, idet I adlyder ham med dyb ærefrygt. 13Det er jo Gud selv, som giver jer lyst og styrke til at adlyde ham og gøre hans vilje. 14Gør det alt sammen uden beklagelser eller indvendinger, 15så I kan stå som uangribelige forbilleder, Guds uskyldsrene børn. Midt i den fordærvede og forvildede verden skal I være som strålende lys, der skinner for dem, der lever i mørket. 16Når I således lever i overensstemmelse med livets ord, kan jeg på dommens dag glæde mig over, at det ikke var forgæves, jeg kom til jer og arbejdede så hårdt for jeres skyld. 17Og skulle mit arbejde for at bringe jer til troen resultere i, at jeg må lide døden, så vil jeg alligevel glæde mig over det og glæde mig sammen med jer. 18På samme måde bør I også være glade—og glæde jer sammen med mig.

Paulus sender Epafroditus af sted med brevet og lover at sende Timoteus senere

19Jeg håber, at Herren Jesus vil gøre det muligt for mig snart at sende Timoteus til jer, så jeg kan blive opmuntret ved at høre, hvordan I har det. 20Ingen af mine andre medarbejdere har en så oprigtig omsorg for jer som Timoteus. 21De fleste mennesker synes, det er vigtigere at sørge for deres egne behov end at tjene Jesus Kristus. 22I ved, at Timoteus er som en søn for mig, og at han har stået sin prøve ved at arbejde sammen med mig, når jeg har forkyndt om Jesus. 23Jeg regner med at sende ham til jer, så snart jeg er klar over, hvad der skal ske med mig her, 24og jeg har den tillid til Herren, at jeg også selv snart kan få mulighed for at besøge jer.

25Jeg har valgt at sende Epafroditus tilbage til jer med dette brev. I sendte ham jo til mig, for at han skulle hjælpe mig med mine behov, og han har været en kær medarbejder og kampfælle for mig. 26Men han længes meget efter jer, og han er urolig, fordi I hørte, at han var syg. 27Og syg det var han, ja døden nær, men Gud forbarmede sig over ham, og dermed også over mig, så jeg ikke skulle opleve den ene sorg efter den anden. 28Derfor er jeg ekstra opsat på at sende ham af sted nu med brevet, for jeg ved, at I vil blive meget glade for at se ham. Og jeg vil have den bekymring mindre. 29Tag med glæde imod ham som en Herrens tjener. Mennesker som ham skal I vise stor respekt, 30for han satte livet på spil og var døden nær i tjenesten for Kristus. Det, som I ikke kunne gøre for mig, fordi I var langt borte, det gjorde han.