Swedish Contemporary Bible

Filipperbrevet 1:1-30

Hälsning

1Från Paulus och Timotheos, Kristus1:1 Se not till Matt 1:1. Jesus tjänare.

Till alla de heliga i Kristus Jesus i Filippi, och till ledarna och tjänarna.

2Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Paulus ber för församlingen

3Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er, 4alltid, när jag ber för er alla. Jag ber för er med glädje, 5eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första början ända tills nu. 6Och jag är övertygad om att han ska slutföra det goda verk han har börjat i er, fram till Kristus Jesus dag.

7Det är med rätta jag tänker så om er alla, för ni finns i mitt hjärta. Både nu när jag sitter i fängelse, och när jag försvarar och befäster evangeliet, delar ni alla nåden med mig. 8Gud kan intyga att jag längtar efter er med en sådan ömhet som bara Kristus Jesus kan ge.

9Och jag ber att er kärlek ska växa och ge er alltmer insikt och förstånd, 10så att ni kan avgöra vad som är bäst och vara rena och klanderfria fram till Kristus dag, 11fyllda av den rättfärdighet som är resultatet av det verk som Jesus Kristus utfört i er, så att Gud blir ärad och hyllad.

Beredd att dö för Kristus

12Syskon, jag vill att ni ska veta att det som hänt mig faktiskt har bidragit till evangeliets framgång. 13Alla här – inklusive soldaterna från det kejserliga gardet – vet nu att jag sitter fängslad för Kristus skull.1:13 Paulus satt antagligen i husarrest i Rom och var vaktad av olika personer från ett garde med flera tusen soldater. Jfr Apg 28:16,30-31. 14De flesta av de troende har också genom min fångenskap fått en ännu starkare tro på Herren och sprider nu budskapet från Gud utan minsta rädsla.

15En del förkunnar visserligen Kristus av avundsjuka och rivalitet. Men andra har rena motiv, 16och de gör det av kärlek, eftersom de vet att jag har fått i uppdrag att försvara evangeliet. 17De förstnämnda förkunnar Kristus av själviska, orena motiv, och tror att de kan göra det svårare för mig här i fängelset. 18Men vad spelar det för roll? Vilka motiv de nu än har – falska eller sanna – så sprids i alla fall budskapet om Kristus, och det gör mig glad.

Ja, jag tänker fortsätta att glädja mig, 19för jag vet att detta kommer att resultera i min räddning, tack vare era böner och hjälpen från Jesus Kristus Ande. 20Men jag förväntar mig och hoppas att jag aldrig ska behöva komma på skam, utan att jag frimodigt, nu som alltid, ska ära Kristus med min kropp, vare sig jag får leva eller måste dö. 21Livet är ju för mig Kristus och döden en vinst. 22Men om ett fortsatt liv i den här kroppen ger mig fler möjligheter till ett fruktbart arbete, då vet jag inte vad jag föredrar. 23Jag dras åt båda hållen: jag längtar efter att få bryta upp och vara hos Kristus, vilket vore bättre. 24Men för er är det viktigare att jag lever kvar här. 25Det är jag övertygad om, och därför vet jag också att jag ska stanna kvar hos er alla, så att ni kan växa och få ännu mer glädje i tron. 26När jag sedan kommer tillbaka till er, har ni ännu större skäl att vara stolta över Kristus Jesus för min skull.

Lev så som Kristus gjorde

27Lev nu bara på ett sätt som är värdigt evangeliet om Kristus. Antingen jag är på besök hos er eller är någon annanstans, vill jag höra att ni står fasta och är eniga i en och samma ande, så att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet. 28Var aldrig någonsin rädda för era motståndare. Det blir ett tecken för dem att de är på väg att gå förlorade, medan ni ska bli räddade av Gud. 29Ni har ju fått nåden inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för honom. 30Ni och jag har samma kamp att utkämpa, som ni såg att jag hade och som jag fortfarande har.1:30 Paulus fick sitta i fängelse i Filippi. Jfr Apg 16:19-40.

Ang Pulong Sang Dios

Filipos 1:1-30

1Ako si Pablo, kag kaupod ko si Timoteo nga kapareho ko nga alagad ni Cristo Jesus. Nagapangamusta kami sa inyo dira sa Filipos, kamo nga mga katawhan sang Dios1:1 mga katawhan sang Dios: sa English, saints. Ang buot silingon sini sa Griego, mga ginpain sang Dios nga mangin iya. nga ara kay Cristo Jesus, kaupod man sa mga nagadumala sa inyo kag sa ila mga kabulig.

2Kabay pa nga mabaton ninyo ang bugay1:2 bugay: ukon, pagpakamaayo. kag paghidaet1:2 paghidaet: ukon, maayo nga kahimtangan. halin sa Dios nga aton Amay kag kay Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Pangamuyo ni Pablo sa mga Taga-Filipos

3Nagapasalamat ako sa Dios kada madumduman ko kamo. 4Nagakalipay gid ako kada pangamuyo ko para sa inyo tanan, 5tungod kay kaupod ko kamo sa pagpalapnag sang Maayong Balita halin sang pagbaton ninyo sini hasta subong. 6Nasiguro ko gid nga ang Dios nga nagsugod sa paghimo sang maayo nga mga butang sa inyo magapadayon gid sa paghimo sini hasta sa adlaw nga si Cristo Jesus magbalik. 7Nagakadapat lang nga amo ini ang akon hunahuna kag balatyagon para sa inyo tanan tungod kay ginahigugma ko gid kamo. Kay kabulig ko kamo sa buluhaton nga ginhatag sang Dios sa akon, bisan pa subong nga napriso ako nga nagapangapin kag nagapamatuod sang Maayong Balita. 8Makapamatuod ang Dios kon daw ano gid ang akon kahidlaw sa inyo; kay ginahigugma ko gid kamo pareho sang paghigugma ni Cristo Jesus.

9Nagapangamuyo ako nga magadugang pa gid ang inyo paghigugma sa isa kag isa, nga may husto nga kaalam kag pag-intiendi, 10agod makapili kamo kon ano gid ang labing maayo kag agod mangin matinlo ang inyo kabuhi kag wala sing kasawayan hasta sa pag-abot ni Cristo. 11Kabay pa nga sa bulig ni Jesu-Cristo mangin matarong ang tanan ninyo nga ginahimo agod madayaw ang Dios.

Si Cristo gid ang Importante

12Mga utod kay Cristo, gusto ko nga mahibaluan ninyo nga ang mga nagkalatabo sa akon nakabulig gid sa pagpalapnag sang Maayong Balita. 13Kay nahibaluan na sang tanan nga guwardya diri sa palasyo kag sang iban pa nga mga tawo nga ginpriso ako tungod kay ako sumulunod ni Cristo. 14Kag tungod man sa sining akon pagkapriso, naglig-on pa gid ang pagtuo sang kadam-an sang aton mga utod sa Ginoo. Gani nag-isog pa gid sila sa pagwali sang Maayong Balita. 15Matuod nga ang iban nagawali lang parte kay Cristo tungod nga nahisa sila sa akon kag gusto nila nga malabawan ako. Pero ang iban maayo ang ila katuyuan. 16Nagawali sila tungod nga ginahigugma nila ako kag gusto nila nga magbulig sa akon, kay nahibaluan nila nga ginbutang ako diri sa pagpangapin sang Maayong Balita. 17Ang mga nahisa sa akon indi sinsero sa ila pagwali parte kay Cristo, kay ang ila katuyuan para lang sa ila kaugalingon. Ang hunahuna nila nga samtang diri ako sa prisohan madugangan pa gid nila ang akon pag-antos tungod sining ila ginahimo.

18Pero wala ini sing kaso sa akon. Nalipay ako bisan husto man ukon indi ang ila katuyuan sa pagwali, basta ginawali lang si Cristo. Kag magapadayon ako sa pagkalipay, 19kay nahibaluan ko nga paagi sa inyo mga pangamuyo kag sa bulig sang Espiritu ni Jesu-Cristo mahilway ako diri. 20Dako gid ang akon handom kag paglaom nga indi gid ako mahuy-an, kundi pareho sang una, magapadayon ang akon kaisog sa pagsugid parte kay Cristo, agod nga paagi sa akon kabuhi, ukon sa akon kamatayon, madayaw si Cristo. 21Para sa akon, ang akon kabuhi para gid kay Cristo. Kag kon mapatay man ako, may kapuslanan sa gihapon, kay mangin kaupod ko na siya. 22Pero kon magpabilin man ako nga buhi, maayo man ini kay may mahimo pa ako. Gani indi ko mahibaluan kon diin ang akon pilion. 23Natunga ang akon hunahuna sa duha: Gusto ko na nga mag-una sa inyo sa pihak nga kabuhi kag mangin kaupod si Cristo, kay amo ini ang labing maayo. 24Pero mas kinahanglan nga magpabilin pa ako nga buhi para sa inyo. 25Kag tungod nga kombinsido ako nga kinahanglan pa ninyo ako, nahibaluan ko nga magapabilin pa ako nga buhi kag magapadayon sa pagbulig sa inyo tanan para madugangan pa gid ang inyo pagtuo kag kalipay, 26kag agod kon magbalik na ako dira sa inyo, dako pa gid ang inyo rason sa pagdayaw kay Cristo Jesus tungod sa akon.

27Bisan makabisita man ako sa inyo ukon indi, ang importante gid nga ang inyo pagginawi suno man sa Maayong Balita ni Cristo, agod mabatian ko nga malig-on kamo nga nagahiusa sa inyo paghimulat para sa husto nga pagtuo nga suno sa Maayong Balita. 28Indi gid kamo magkahadlok sa mga nagakontra sa inyo. Kay kon wala kamo nagakahadlok tanda ina sang Dios sa ila nga sila pagasilutan kag kamo pagaluwason. 29Kay ang ginhatag nga pribilehiyo sa inyo indi lang nga magtuo kamo kay Cristo kundi mag-antos man para sa iya. 30Karon upod na kita nga nagaantos tungod sa Maayong Balita. Amo ini ang mga pag-antos nga inyo nakita nga akon naagihan sang una, kag hasta subong nabatian ninyo nga nagaantos pa ako gihapon.