Swedish Contemporary Bible

Ester 1:1-22

Ester blir drottning

(1:1—2:23)

Drottning Vashti blir avsatt

1Detta hände under kung Xerxes1:1 Ahasveros enligt det hebreiska sättet att återge det persiska namnet. tid, som härskade över 127 provinser från Indien ända till Kush. 2Han regerade från sin tron i borgen i Susa. 3Under sitt tredje regeringsår ordnade han en stor fest för alla sina furstar och tjänare. Persiens och Mediens militära ledning, adeln och furstarna från provinserna samlades alla hos honom. 4Under en så lång tid som 180 dagar visade han den enorma rikedom och all den kungliga glans och prakt som fanns i hans rike.

5När dessa dagar var över anordnade kungen en sju dagar lång fest för alla i borgen i Susa, från den högste till den lägste, i kungapalatsets inhägnade trädgård. 6Där hängde draperier av vitt och blått linne, fästa med vita och purpurröda snören i ringar av silver på pelare av marmor. Soffor av guld och silver stod på golvet, som var lagt av grön och vit marmor, pärlemor och annan värdefull sten. 7Vinet serverades i guldbägare av olika form, ingen lik den andra, och det fanns gott om vin, för kungen var mycket generös. 8Kungen hade befallt att det inte fick vara något dryckestvång, utan var och en fick dricka så mycket eller lite han själv önskade. Servitörerna hade fått order om detta.

9Samtidigt höll drottning Vashti en fest för kvinnorna inne i kung Xerxes palats. 10På den sjunde dagen, när kungen var upprymd av vinet, befallde han sina sju personliga hovmän – Mehuman, Bisseta, Harvona, Bigta, Avagta, Setar och Karkas –  11att föra drottning Vashti till honom med krona på huvudet. Hon var mycket vacker, och han ville visa upp hennes skönhet för folken och furstarna. 12Men när hovmännen framförde kungens befallning, vägrade drottning Vashti att komma.

Kungen blev då rasande och brann av vrede. 13Han brukade rådgöra med sina visaste experter om saker som gällde lagar och förordningar, och nu vände han sig till dem. 14Det var de sju furstarna i Persien och Medien: Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena och Memukan. Alla dessa var högt uppsatta män i landet och stod kungen mycket nära.

15”Vad ska man enligt lagen göra med drottning Vashti?” frågade han dem. ”Hon har ju vägrat lyda kung Xerxes order som hans hovmän framfört.”

16Memukan svarade då inför kungen och furstarna: ”Drottning Vashti har handlat fel, inte bara i kungens närvaro, utan också mot alla furstar och allt folk i kung Xerxes provinser. 17Nu kommer alla kvinnorna att få kännedom om vad drottningen gjort och förakta sina män och säga: ’Kung Xerxes befallde att drottning Vashti skulle föras till honom, men hon kom inte!’ 18Innan den här dagen är slut kommer hustrurna till alla furstarna i Persien och Medien att ha hört talas om vad drottningen har gjort, och sedan kommer de att tala till sina män på samma sätt. Följden blir förakt och bråk utan ände.

19Om du nu, o kung, finner det för gott, så låt det utfärdas en kunglig befallning i Persiens och Mediens lagar, som inte kan ändras, att drottning Vashti aldrig mer får komma inför kung Xerxes. Sedan ska hennes kungliga ställning ges åt någon som är bättre än hon. 20När denna kungliga befallning blir känd i hans väldiga rike kommer varje kvinna att visa respekt för sin man, från den högste till den lägste.”

21Kungen och furstarna samtyckte till Memukans råd, och kungen gjorde som han föreslagit. 22Han skickade brev till alla sina provinser, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, att varje man skulle vara herre i sitt hus och tala sitt folks språk.

New International Reader’s Version

Esther 1:1-22

Vashti Is Removed From Her Position as Queen

1King Xerxes ruled over the 127 territories in his kingdom. They reached from India all the way to Cush. Here is what happened during the time Xerxes ruled over the whole Persian kingdom. 2He was ruling from his royal throne in the fort of Susa. 3In the third year of his rule King Xerxes gave a feast. It was for all his nobles and officials. The military leaders of Persia and Media were there. So were the princes and the nobles of the territories he ruled over.

4Every day for 180 days he showed his guests the great wealth of his kingdom. He also showed them how glorious his kingdom was. 5When those days were over, the king gave another feast. It lasted for seven days. It was held in the garden of the king’s courtyard. It was for all the people who lived in the fort of Susa. Everyone from the least important person to the most important was invited. 6The garden was decorated with white and blue linen banners. They hung from ropes that were made out of white linen and purple cloth. The ropes were connected to silver rings on marble pillars. There were gold and silver couches in the garden. They were placed on a floor that was made out of small stones. The floor had purple crystal, marble, mother-of-pearl and other stones of great value. 7Royal wine was served in gold cups. Each cup was different from all the others. There was plenty of wine. The king always provided as much as his guests wanted. 8He commanded that they should be allowed to drink as much or as little as they wished. He directed all his servants to give his guests what they asked for.

9Queen Vashti also gave a feast. Only women were invited. It was held in the royal palace of King Xerxes.

10On the seventh day Xerxes was in a good mood because he had drunk a lot of wine. So he gave a command to the seven officials who served him. They were Mehuman, Biztha, Harbona, Bigtha, Abagtha, Zethar and Karkas. 11King Xerxes told them to bring Queen Vashti to him. He wanted her to come wearing her royal crown. He wanted to show off her beauty to the people and nobles. She was lovely to look at. 12The attendants told Queen Vashti what the king had ordered her to do. But she refused to come. So the king became very angry.

13It was the king’s practice to ask for advice about matters of law and fairness. So he spoke with the wise men who understood what was going on at that time. 14They were the men closest to the king. Their names were Karshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena and Memukan. They were the seven nobles of Persia and Media. They were the king’s special advisers and the most important men in the kingdom.

15“You know the law,” the king said. “What should I do to Queen Vashti? She hasn’t obeyed my command. The officials told her what I ordered her to do, didn’t they?”

16Then Memukan gave a reply to the king and the nobles. He said, “Queen Vashti has done what is wrong. But she didn’t do it only against you, King Xerxes. She did it also against all the nobles. And she did it against the people in all the territories you rule over. 17All the women will hear about what the queen has done. Then they won’t respect their husbands. They’ll say, ‘King Xerxes commanded Queen Vashti to be brought to him. But she wouldn’t come.’ 18Here is what will start today. The leading women in Persia and Media who have heard about the queen’s actions will act in the same way. They’ll disobey all your nobles, just as she disobeyed you. They won’t have any respect for their husbands. They won’t honor them.

19“So if it pleases you, send out a royal order. Let it be written down in the laws of Persia and Media. Those laws can never be changed. Let the royal order say that Vashti can never see you again. Also let her position as queen be given to someone who is better than she is. 20And let your order be announced all through your entire kingdom. Then all women will have respect for their husbands, from the least important to the most important.”

21The king and his nobles were pleased with that advice. So he did what Memukan had suggested. 22The king sent messages out to every territory in the kingdom. He sent them to each territory in its own writing. He sent them to every nation in its own language. The messages announced that every man should rule over his own family, using his own language.