Efesierbrevet 6 – NUB & LB

Swedish Contemporary Bible

Efesierbrevet 6:1-24

Råd angående föräldrar och barn

1Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, för det är vad som är rätt. 2”Visa respekt för dina föräldrar” är det första bud som följs av ett löfte: 3”så ska du få ett långt och lyckligt liv på jorden.”6:3 Se 2 Mos 20:12 och 5 Mos 5:16.

4Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och undervisa dem så som Herren vill.

Råd angående slavar

5Ni slavar, lyd era jordiska herrar med respekt och vördnad, gör det med uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. 6Var inte ögontjänare som ställer upp för syns skull. Var tjänare åt Kristus, så att ni gör Guds vilja av hela ert hjärta. 7Utför er tjänst villigt, som för Herren och inte för människor. 8Ni vet att Herren en dag ska ge var och en lön för allt gott han har gjort, vare sig han är slav eller fri.

9Och ni som är slavägare, behandla dem på samma sätt väl och utan hot. Ni vet att både ni och de har samma Herre i himlen, och han gör ingen skillnad på människor.

Ta på er Guds rustning

10Till sist: Var starka i Herren och hans väldiga kraft. 11Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker. 12Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden.

13Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot när ni attackeras av ondskan, och behålla era ställningar när ni fullföljt allt.

14Stå alltså fasta! Spänn på er sanningen som ett bälte och rättfärdigheten som en bröstsköld. 15Sätt som skor på era fötter den beredskap som evangeliet om fred ger. 16Håll alltid trons sköld framför er, för med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18Gör det under ständig bön och vädjan. Be alltid i Anden. Vaka därför, och be uthålligt för alla de heliga, utan att tröttna.

19Be också för mig, att jag ska få de rätta orden, så att jag utan rädsla kan berätta om evangeliets hemlighet. 20För dess skull är jag ett sändebud i kedjor.6:20 Paulus satt antagligen i husarrest i Rom, där han hade full frihet att berätta budskapet om Jesus. Jfr Apg 28:16,30-31. Be att jag kan sprida budskapet utan rädsla, så som jag bör göra.

Slutönskan

21Min käre bror och trogne tjänare i Herren, Tychikos, kommer att berätta allt för er om hur jag har det och hur situationen här ser ut. 22Jag skickar honom till er just för att ni ska få veta hur det står till med oss, och för att han ska uppmuntra era hjärtan.

23Frid åt er, syskon, och kärlek och tro från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus.

24Nåd åt alla som älskar vår Herre Jesus Kristus med en oförgänglig kärlek.

En Levende Bok

Efeserne 6:1-24

Råd til foreldre og barn

1Dere som er barn, skal være lydige mot foreldrene deres, for det ønsker Herren Jesus at dere er. 2Det står i Skriften6:2 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.: ”Vis respekt for foreldrene dine.” Dette er det første av de ti budene som blir fulgt opp av et løfte: 3”så skal du få et langt og lykkelig liv på jorden.”6:3 Se Andre Mosebok 20:12 og Femte Mosebok 5:16.

4Dere som er fedre skal ikke misbruke makten og gjøre barna bitre, men oppdra og undervise dem slik som Herren Jesus vil.

Råd til slaver

5Dere som er slaver skal være lydige mot deres jordiske herrer. Vis ærlig og oppriktig respekt, på samme måten som dere ærer og er lydige mot Kristus. 6Pass på at dere alltid gjør jobben dere skal, også når ingen ser dere. Vær tjenere for Kristus, slik at dere gjør Guds vilje av et helt hjerte. 7Arbeid hardt og med godt humør, som om dere gjorde det for Herren Jesus og ikke for mennesker. 8Husk på at Herren en dag vil gi oss lønn for alt godt vi har gjort. Det gjelder enten vi er slaver eller frie.

9Dere som er slaveeiere, må vise respekt for slavene deres og behandle dem godt. Snakk vennlig og uten trussel. Husk på at både dere og slavene har den samme Herre i himmelen. Han gjør ingen forskjell på mennesker.

Ta på dere Guds rustning

10Til slutt: La troen bli sterk gjennom fellesskapet med Herren Jesus og den enorme kraften som finnes hos ham. 11Ta på dere Guds komplette rustning, slik at dere kan stå imot de lumske angrepene fra djevelen. 12Det er ikke mennesker vi kjemper mot, men mot ondskapens åndemakter i den åndelige verden, mot herskere, makter og krefter som styrer vår desorienterte verden.

13Ta derfor på dere Guds komplette rustning, slik at dere kan stå imot når dere blir angrepet av ondskapen. Hold stillingen til kampene er over.

14Ja, hold stillingen! Spenn fast troskapen mot Jesus som et belte rundt livet og lojalitet til ham som et skjold for brystet. 15Skoene på føttene skal være iveren for å spre budskapet om at Gud har sluttet fred med alle mennesker. 16I hver trefning må dere holde troens skjold foran dere, for med det kan dere slokke alle de brennende pilene som kommer fra den onde. 17Ta imot Guds frelse, for den er hjelmen som beskytter hodene. Ta imot Guds budskap, for det er selve sverdet som Guds Ånd utruster dere med. 18Mens dere står i kampen, skal dere stadig be til Gud og appellere om hans hjelp. Be alltid i den kraft Guds Ånd gir dere. Tap ikke konsentrasjonen, men be for alle de troende uten å bli trette.

19Be også for meg, at Gud skal gi meg de rette ordene, slik at jeg uten frykt kan fortelle det glade budskapet om Jesus, som Gud nå vil gjøre kjent for alle mennesker. 20Ja, jeg er en Guds representant her i mitt fangenskap.6:20 Paulus satt sannsynligvis i husarrest i Roma, der han hadde full frihet å fortelle budskapet om Jesus. Se Apostlenes gjerninger – historien om de første troende 28:16,30-31. Be at jeg kan spre budskapet uten frykt, på den måten som jeg har fått i oppdrag å gjøre.

Et siste ønske

21Min kjære bror Tykikus, han som trofast sprer budskapet om Herren Jesus sammen med meg, vil komme for å fortelle dere hvordan jeg har det og hvordan situasjonen er. 22Jeg har sendt ham til dere, for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre dere.

23Mine kjære søsken6:23 På gresk: brødre., jeg ber at Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus vil la dere leve i fred og kjærlighet med hverandre, etter som dere tror på Kristus.

24Med ønske om at Guds godhet og kjærlighet må være med dere alle, dere som elsker vår Herre Jesus Kristus med den kjærligheten som aldri dør.