Efesierbrevet 1 – NUB & NVI

Swedish Contemporary Bible

Efesierbrevet 1:1-23

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel1:1 Eller sändebud. åt Kristus1:1 Se not till Matt 1:1. Jesus.

Till de heliga i Efesos som är trogna i Kristus Jesus.

2Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Inledande hyllning till Gud

3Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse från den himmelska världen i Kristus, 4liksom han, innan världen skapades, utvalde oss att vara heliga och fläckfria inför sig i kärlek. 5Han har genom Jesus Kristus förutbestämt oss till att bli hans barn. Detta var hans vilja och beslut 6till pris och ära för den nåd han har skänkt oss i den Älskade. 7I honom är vi friköpta genom hans blod, och vi har fått förlåtelse för våra överträdelser på grund av den rika nåd 8som han lät flöda över oss, med vishet och insikt. 9Han avslöjade nämligen sin hemliga1:9 Paulus använde ordet hemlig för att gå emot den religionsblandning som förekom i området och för vilken detta var en viktig term. plan för oss – det beslut om Kristus som han från början hade fattat. 10Det skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, både i himlen och på jorden.

11I honom har vi också fått vårt arv, eftersom vi är förutbestämda till det av honom som genomför allting efter sin vilja och sitt beslut. 12Detta var för att vi som var de första att börja hoppas på Kristus, skulle hylla och ära Gud. 13Men i honom har också ni fått höra det sanna budskapet, evangeliet som kan rädda er. Och i honom har också ni, efter att ha kommit till tro, fått den heliga Anden som ett sigill. 14Anden är garantin för vårt arv, att Guds eget folk ska friköpas och Gud hyllas och äras.

Paulus tackar för församlingen och ber om andlig vishet

15Ända sedan jag fick höra om er tro på Herren Jesus och om er kärlek till alla de heliga 16har jag ständigt tackat Gud när jag har bett för er. 17Jag ber att vår Herre Jesus Kristus Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni lär känna honom mer. 18Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni inser vad det är för hopp han har kallat er till och vilka härliga rikedomar som han låter de heliga få ärva, 19och hur otroligt stark hans kraft är för oss som tror. Det är samma mäktiga kraft 20som han lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen,1:20 Jfr Ps 110:1. 21högt över alla härskare, makter, krafter och auktoriteter,1:21 Området där Efesos låg var känt för sin ängladyrkan, som benämningarna kan tänkas syfta på, och Paulus ville visa att änglarna står under Jesus. över alla namn som kan nämnas, såväl i den här tidsåldern som i den kommande. 22Allt lade han under hans fötter1:22 Se Ps 8:7., och honom som är huvud över allting gjorde han också till huvud för församlingen. 23Församlingen är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i allting.1:23 Jfr Jer 23:24.

Nueva Versión Internacional

Efesios 1:1-23

1Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios,

a los fieles creyentes en Cristo Jesús que están en Éfeso:1:1 los fieles creyentes … Éfeso. Var. los fieles creyentes en Cristo Jesús (es decir, sin indicación de lugar).

2Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz.

Bendiciones espirituales en Cristo

3Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 4Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él. En amor 5nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, 6para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. 7En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia 8la cual Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. 9Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, 10para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.

11En Cristo también fuimos hechos herederos,1:11 fuimos hechos herederos. Alt. fuimos escogidos. pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, 12a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. 13En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 14Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios,1:14 hasta … Dios. Alt. hasta que lleguemos a adquirirla. para alabanza de su gloria.

Acción de gracias e intercesión

15Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, 16no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. 17Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. 18Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblo santo, 19y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz 20que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, 21muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. 22Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo1:22 Dios … Cristo. Lit. Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. 23Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo.