Swedish Contemporary Bible

Amos 1:1-15

Guds dom över Israels grannfolk

1Detta är Amos ord, som var en av herdarna från Tekoa, vad han såg angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen1:1 Se Sak 14:5..

2Amos sa:

Herren ryter från Sion,

från Jerusalem dånar hans röst.

Herdarnas betesmarker vissnar

och Karmels topp torkar bort.”

3Så säger Herren:

”För Damaskus tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de med trösksläden av järn

har krossat Gilead.

4Jag ska sända eld mot Hasaels slott,

och den ska förtära Ben-Hadads fästningar.

5Jag ska bryta sönder bommen i Damaskus

och utplåna den som bor i Bikat-Aven

och den som bär spiran i Bet Eden.

Arams folk ska föras bort till Kir, säger Herren.”

6Så säger Herren:

”För Gazas tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de fört bort hela samhällen till exil

och sålt dem till Edom.

7Jag ska sända eld mot Gazas mur,

och den ska förtära dess fästningar.

8Jag ska utplåna den som bor i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag ska vända mig mot Ekron,

tills filistéerna är döda till sista man, säger Herren, Herren.”

9Så säger Herren:

”För Tyros tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de har sålt hela samhällen åt Edom

och inte tänkt på sitt broderskapsförbund.

10Jag ska sända eld mot Tyros mur,

och den ska förtära dess fästningar.”

11Så säger Herren:

”För Edoms tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom han har förföljt sin bror med svärd

och förkvävt sin barmhärtighet,

låtit sin vrede ständigt brinna

och sitt raseri fortsätta okontrollerat.

12Jag ska sända eld mot Teman,

och den ska förtära Bosras fästningar.”

13Så säger Herren:

”För Ammons tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de skurit upp gravida kvinnor i Gilead,

då de ville utvidga sina gränser.

14Därför ska jag sätta eld på Rabbas mur,

och den ska förtära dess fästningar

under krigsrop på stridens dag,

under en våldsam vind på stormens dag.

15Deras kung måste gå till exil,

han och hans furstar tillsammans, säger Herren.”

New International Reader’s Version

Amos 1:1-15

1These are the words of Amos. He was a shepherd from the town of Tekoa. Here is the vision he saw concerning Israel. It came to him two years before the earthquake. At that time Uzziah was king of Judah. Jeroboam, the son of Jehoash, was king of Israel. Here are the words of Amos.

2He said,

“The Lord roars like a lion from Jerusalem.

His voice sounds like thunder from Zion.

The grasslands of the shepherds turn brown.

The top of Mount Carmel dries up.”

The Lord Judges Israel’s Neighbors

3The Lord says,

“The people of Damascus have sinned again and again.

So I will judge them.

They used threshing sleds with iron teeth

to crush Gilead’s people.

4So I will send fire to destroy the palace of King Hazael.

It will burn up the forts of his son Ben-Hadad.

5I will break down the city gate of Damascus.

I will kill the king

who lives in the Valley of Aven, that evil place.

He holds the ruler’s scepter in Beth Eden.

The people of Aram will be taken away to Kir as prisoners,”

says the Lord.

6The Lord says,

“The people of Gaza have sinned again and again.

So I will judge them.

They captured whole communities.

They sold them to Edom.

7So I will send fire to destroy the walls of Gaza.

It will burn up its forts.

8I will kill the king of Ashdod.

He holds the ruler’s scepter in Ashkelon.

I will use my power against Ekron.

Every single Philistine will die,”

says the Lord and King.

9The Lord says,

“The people of Tyre have sinned again and again.

So I will judge them.

They captured whole communities.

They sold them to Edom.

They did not honor the treaty

of friendship they had made.

10So I will send fire to destroy the walls of Tyre.

It will burn up its forts.”

11The Lord says,

“The people of Edom have sinned again and again.

So I will judge them.

They chased Israel with swords

that were ready to strike them down.

They killed the women of the land.

They were angry all the time.

Their anger was like a fire that blazed out.

It could not be stopped.

12So I will send fire to destroy the city of Teman.

It will burn up Bozrah’s forts.”

13The Lord says,

“The people of Ammon have sinned again and again.

So I will judge them.

They ripped open the pregnant women in Gilead.

They wanted to add land to their territory.

14So I will set fire to destroy the walls of Rabbah.

It will burn up its forts.

War cries will be heard on that day of battle.

Strong winds will blow on that stormy day.

15Ammon’s king will be carried away.

So will his officials,”

says the Lord.