Swedish Contemporary Bible

Amos 1:1-15

Guds dom över Israels grannfolk

1Detta är Amos ord, som var en av herdarna från Tekoa, vad han såg angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen1:1 Se Sak 14:5..

2Amos sa:

Herren ryter från Sion,

från Jerusalem dånar hans röst.

Herdarnas betesmarker vissnar

och Karmels topp torkar bort.”

3Så säger Herren:

”För Damaskus tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de med trösksläden av järn

har krossat Gilead.

4Jag ska sända eld mot Hasaels slott,

och den ska förtära Ben-Hadads fästningar.

5Jag ska bryta sönder bommen i Damaskus

och utplåna den som bor i Bikat-Aven

och den som bär spiran i Bet Eden.

Arams folk ska föras bort till Kir, säger Herren.”

6Så säger Herren:

”För Gazas tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de fört bort hela samhällen till exil

och sålt dem till Edom.

7Jag ska sända eld mot Gazas mur,

och den ska förtära dess fästningar.

8Jag ska utplåna den som bor i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag ska vända mig mot Ekron,

tills filistéerna är döda till sista man, säger Herren, Herren.”

9Så säger Herren:

”För Tyros tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de har sålt hela samhällen åt Edom

och inte tänkt på sitt broderskapsförbund.

10Jag ska sända eld mot Tyros mur,

och den ska förtära dess fästningar.”

11Så säger Herren:

”För Edoms tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom han har förföljt sin bror med svärd

och förkvävt sin barmhärtighet,

låtit sin vrede ständigt brinna

och sitt raseri fortsätta okontrollerat.

12Jag ska sända eld mot Teman,

och den ska förtära Bosras fästningar.”

13Så säger Herren:

”För Ammons tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de skurit upp gravida kvinnor i Gilead,

då de ville utvidga sina gränser.

14Därför ska jag sätta eld på Rabbas mur,

och den ska förtära dess fästningar

under krigsrop på stridens dag,

under en våldsam vind på stormens dag.

15Deras kung måste gå till exil,

han och hans furstar tillsammans, säger Herren.”

Japanese Contemporary Bible

アモス書 1:1-15

1

1アモスはテコアの村に住む羊飼いでした。一日中、丘の中腹にいて、羊が迷い出ないように見張っていたのです。

イスラエルの隣人へのさばき

2ある日、神はアモスに、イスラエルに起ころうとしていることを幻の中で語りました。この幻をアモスが見たのは、ウジヤがユダの王、ヨアシュの子ヤロブアムがイスラエルの王であった時で、地震が起こる二年前のことでした。

アモスは見聞きしたことを、次のように報告しています。

主は、ねぐらからほえるどう猛なライオンのように、

シオンの山にある神殿から、大声で叫びました。

すると突然、カルメル山のみずみずしい牧草地が

しおれて枯れ、羊飼いはみな、声を上げて泣きました。

3主はこう言います。

「ダマスコの民は何度もくり返して罪を犯し、

わたしはそのことを忘れない。

もうこれ以上、処罰を猶予しない。

彼らは穀物を鉄の打穀棒で打つように、

ギルアデでわたしの民を打った。

4だから、ハザエル王の宮殿に火を放ち、

ベン・ハダデの堅固なとりでを破壊する。

5ダマスコの町の門のかんぬきを折り、

アベンの平野に住む者や、

ベテ・エデンで王位についている者を殺す。

シリヤの民は奴隷としてキルに戻る。」

6主はこう言います。

「ガザは何度もくり返して罪を犯し、

わたしはそのことを忘れない。

もうこれ以上、処罰を猶予しない。

ガザはわたしの民を追い出し、

エドムで奴隷として売った。

7だから、ガザの城壁に火を放ち、

とりではすべて破壊される。

8アシュドデの民を殺し、

エクロンと、アシュケロンの王を滅ぼそう。

残ったペリシテ人は滅びる。」

9主はこう言います。

「ツロの民は何度もくり返して罪を犯し、

わたしはそのことを忘れない。

もうこれ以上、処罰を猶予しない。

彼らは兄弟であるイスラエルとの協定を破り、

攻撃をしかけて征服し、奴隷としてエドムに渡した。

10だから、ツロの城壁に火を放ち、

とりでも宮殿も灰にする。」

11主はこう言います。

「エドムは何度もくり返して罪を犯し、

わたしはそのことを忘れない。

もうこれ以上、処罰を猶予しない。

彼らは兄弟であるイスラエルを剣で追いかけ、

怒りにまかせて冷酷にふるまった。

12だから、テマンに火をかけ、

ボツラのとりでをすべて灰にする。」

13主はこう言います。

「アモンの民は何度もくり返して罪を犯し、

わたしはそのことを忘れない。

もうこれ以上、処罰を猶予しない。

彼らはギルアデの戦いで、領土を広げるために

残虐なことを行い、剣で妊婦を切り裂いた。

14だから、ラバの城壁に火を放ち、

とりでと宮殿は灰となる。

嵐の時のつむじ風のように、

戦いのものすごい叫び声が上がる。

15王も君主たちも捕囚として連れ去られる。」