Swedish Contemporary Bible

Amos 1:1-15

Guds dom över Israels grannfolk

1Detta är Amos ord, som var en av herdarna från Tekoa, vad han såg angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen1:1 Se Sak 14:5..

2Amos sa:

Herren ryter från Sion,

från Jerusalem dånar hans röst.

Herdarnas betesmarker vissnar

och Karmels topp torkar bort.”

3Så säger Herren:

”För Damaskus tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de med trösksläden av järn

har krossat Gilead.

4Jag ska sända eld mot Hasaels slott,

och den ska förtära Ben-Hadads fästningar.

5Jag ska bryta sönder bommen i Damaskus

och utplåna den som bor i Bikat-Aven

och den som bär spiran i Bet Eden.

Arams folk ska föras bort till Kir, säger Herren.”

6Så säger Herren:

”För Gazas tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de fört bort hela samhällen till exil

och sålt dem till Edom.

7Jag ska sända eld mot Gazas mur,

och den ska förtära dess fästningar.

8Jag ska utplåna den som bor i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag ska vända mig mot Ekron,

tills filistéerna är döda till sista man, säger Herren, Herren.”

9Så säger Herren:

”För Tyros tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de har sålt hela samhällen åt Edom

och inte tänkt på sitt broderskapsförbund.

10Jag ska sända eld mot Tyros mur,

och den ska förtära dess fästningar.”

11Så säger Herren:

”För Edoms tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom han har förföljt sin bror med svärd

och förkvävt sin barmhärtighet,

låtit sin vrede ständigt brinna

och sitt raseri fortsätta okontrollerat.

12Jag ska sända eld mot Teman,

och den ska förtära Bosras fästningar.”

13Så säger Herren:

”För Ammons tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de skurit upp gravida kvinnor i Gilead,

då de ville utvidga sina gränser.

14Därför ska jag sätta eld på Rabbas mur,

och den ska förtära dess fästningar

under krigsrop på stridens dag,

under en våldsam vind på stormens dag.

15Deras kung måste gå till exil,

han och hans furstar tillsammans, säger Herren.”

Bibelen på hverdagsdansk

Amosʼ Bog 1:1-15

1Denne bog indeholder de budskaber, som Herren åbenbarede for fårehyrden Amos fra landsbyen Tekoa to år før jordskælvet. Det var mens Uzzija var konge i Juda, og Jeroboam, søn af Joash, var konge i Israel.1,1 Uzzija var formodentlig konge fra 792-740 f.Kr. og Jeroboam fra 793-753 f. Kr. 2Amos begyndte:

„Når Herren råber fra Jerusalem,

når han brøler som en løve fra Zion,

da visner græsset på marken,

og Karmels regnskove tørrer ud.”

Guds dom over Israels nabofolk

3Herren siger:

„Damaskus har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De knuste mit folk i Gilead

som under en tærskeslæde med jernpigge.

4Jeg sætter ild til kong Hazaels palads,

ødelægger Ben-Hadads fæstningsværker.

5Jeg smadrer Damaskus’ byporte,

fjerner dem, der bor på ondskabens slette.1,5 Eller: Bikat-Aven, som betyder ondskabens slette.

Aramæernes konge nyder livet på tronen,1,5 Mere ordret: „han, der holder scepteret i Bet-Eden (glædens hus).”

men hele hans folk bliver sendt tilbage til Kir.”

Gud har talt!

6Herren siger:

„Gaza har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De sendte en hel befolkning i eksil,

solgte dem som slaver til Edom.

7Jeg sætter ild til Gazas mure,

ødelægger byens fæstningsværker.

8Jeg dræber kongen af Ashdod,

og tilintetgør regenten i Ashkalon.

Jeg udrydder Ekrons befolkning,

ja, hver eneste filister skal dræbes.”

Gud Herren har talt!

9Herren siger:

„Tyrus har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De solgte en hel befolkning til Edom,

selv om de havde sluttet fredspagt med dem.

10Jeg sætter ild til Tyrus’ mure,

nedbrænder byens fæstningsværker.”

11Herren siger:

„Edom har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

De angreb deres broderfolk

og lod hånt om al barmhjertighed.

De rev og flåede uden ophør,

der var ingen ende på deres vrede.

12Jeg sætter ild til Teman,

nedbrænder Botzras fæstningsværker.”

13Herren siger:

„Ammon har gjort oprør gang på gang,

jeg vil ikke holde min straf tilbage.

Under et erobringstogt i Gilead

skar de maven op på gravide kvinder.

14Derfor sætter jeg ild til Rabbas bymure,

nedbrænder deres fæstningsværker.

Slagmarken vil fyldes med råb og skrig,

kampen vil rase som en ødelæggende orkan.

15Ammons konge bliver sendt i eksil,

og landets ledere bliver alle ført bort.”

Gud har talt!