Swedish Contemporary Bible

Amos 1:1-15

Guds dom över Israels grannfolk

1Detta är Amos ord, som var en av herdarna från Tekoa, vad han såg angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen1:1 Se Sak 14:5..

2Amos sa:

Herren ryter från Sion,

från Jerusalem dånar hans röst.

Herdarnas betesmarker vissnar

och Karmels topp torkar bort.”

3Så säger Herren:

”För Damaskus tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de med trösksläden av järn

har krossat Gilead.

4Jag ska sända eld mot Hasaels slott,

och den ska förtära Ben-Hadads fästningar.

5Jag ska bryta sönder bommen i Damaskus

och utplåna den som bor i Bikat-Aven

och den som bär spiran i Bet Eden.

Arams folk ska föras bort till Kir, säger Herren.”

6Så säger Herren:

”För Gazas tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de fört bort hela samhällen till exil

och sålt dem till Edom.

7Jag ska sända eld mot Gazas mur,

och den ska förtära dess fästningar.

8Jag ska utplåna den som bor i Ashdod

och den som bär spiran i Ashkelon.

Jag ska vända mig mot Ekron,

tills filistéerna är döda till sista man, säger Herren, Herren.”

9Så säger Herren:

”För Tyros tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de har sålt hela samhällen åt Edom

och inte tänkt på sitt broderskapsförbund.

10Jag ska sända eld mot Tyros mur,

och den ska förtära dess fästningar.”

11Så säger Herren:

”För Edoms tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom han har förföljt sin bror med svärd

och förkvävt sin barmhärtighet,

låtit sin vrede ständigt brinna

och sitt raseri fortsätta okontrollerat.

12Jag ska sända eld mot Teman,

och den ska förtära Bosras fästningar.”

13Så säger Herren:

”För Ammons tre, ja, fyra överträdelsers skull

kan jag inte låta bli att agera,

eftersom de skurit upp gravida kvinnor i Gilead,

då de ville utvidga sina gränser.

14Därför ska jag sätta eld på Rabbas mur,

och den ska förtära dess fästningar

under krigsrop på stridens dag,

under en våldsam vind på stormens dag.

15Deras kung måste gå till exil,

han och hans furstar tillsammans, säger Herren.”

Ang Pulong Sa Dios

Amos 1:1-15

1Mao kini ang mensahe ni Amos, nga usa ka magbalantay sa mga karnero nga taga-Tekoa, mahitungod sa Israel. Gipadayag kini kaniya sa Dios duha ka tuig sa wala pa mahitabo ang linog, ug sa panahon nga si Uzia mao ang hari sa Juda ug si Jeroboam nga anak ni Joas mao ang hari sa Israel.

2Miingon siya, “Nagdahunog ang tingog sa Ginoo gikan sa Zion;1:2 Zion: mao usab ang Jerusalem. naglanog kini gikan sa Jerusalem. Ug tungod niini nangalaya ang mga sagbot sa sibsiban sa mga magbalantay sa mga karnero apil ang mga tanom sa ibabaw sa Bukid sa Carmel.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Syria

3Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Syria, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Damascus,1:3 Damascus: Mao kini ang kapital sa Syria ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Syria. silotan ko gayod sila. Gipasipad-an nila pag-ayo1:3 Gipasipad-an nila pag-ayo: sa literal, Gigiok nila sa giokanang puthaw. ang mga taga-Gilead, 4busa sunogon ko ang palasyo ni Haring Hazael ug ang lig-ong mga bahin niini nga gipahimo sa iyang anak nga si Ben Hadad. 5Gub-on ko ang pultahan sa Damascus ug laglagon ko ang hari sa Kapatagan sa Aven ug ang hari sa Bet Eden.1:5 Kapatagan sa Aven… Bet Eden: Mga dapit kini nga sakop sa Syria. Bihagon ngadto sa Kir ang mga katawhan sa Syria.1:5 Syria: sa Hebreo, Aram. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Filistia

6Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Filistia, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Gaza,1:6 Gaza: Ang Gaza usa sa mga nagaunang lungsod sa Filistia, ug dinhi nagarepresentar kini sa tibuok nasod sa Filistia. silotan ko gayod sila. Gibihag nila ang tanang mga tawo sa mga lungsod ug gibaligya isip mga ulipon sa Edom, 7busa sunogon ko ang mga paril1:7 sunogon ko ang mga paril: Posible nga may mga bahin niini nga mga paril nga masunog sa kalayo o ang kalayo dinhi nagasimbolo sa kalaglagan. sa Gaza apil ang lig-ong mga bahin niini. 8Laglagon ko ang hari sa Ashdod ug ang hari sa Ashkelon, ug silotan ko ang mga taga-Ekron.1:8 Ashdod… taga-Ekron: Mga dapit kini nga sakop sa Filistia. Ang mga Filistihanon nga mahibilin mangamatay usab. Ako, ang Ginoong Dios, ang nagaingon niini.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Tyre

9Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Tyre, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Tyre, silotan ko gayod sila. Gibaligya nila isip mga ulipon sa Edom ang tanang mga tawo sa mga lungsod, ug wala nila tumana ang ilang kasabotan uban niining mga tawhana ingon nga managhigala. 10Busa sunogon ko ang mga paril sa Tyre apil ang lig-ong mga bahin niini.”

Ang Silot alang sa Nasod sa Edom

11Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Edom, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Edom, silotan ko gayod sila. Gipanggukod nila ang ilang mga kadugo nga mga Israelinhon ug gipangpatay, ug wala nila kini kaloy-i. Dili gayod mawala ang ilang kasuko sa mga Israelinhon. 12Busa sunogon ko ang Teman apil ang lig-ong mga bahin sa Bozra.1:12 Teman… Bozra: Mga dapit kini nga sakop sa Edom.

Ang Silot alang sa Nasod sa Ammon

13Mao kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Ammon, “Tungod sa padayon nga pagpakasala sa mga taga-Ammon, silotan ko gayod sila. Gipanglaplapan nila ang tiyan sa mga babayeng mabdos sa Gilead aron lang maangkon kining yutaa. 14Busa sunogon ko ang mga paril sa Raba1:14 Raba: Mao kini ang kapital sa Ammon. apil ang lig-ong mga bahin niini. Madungog ang pagsinggit sa ilang mga kaaway nga nagasulong kanila nga daw nagahaguros nga bagyo. 15Pagabihagon ang hari sa Ammon apil ang iyang mga opisyal. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”