3 Moseboken 1 – NUB & NIV

Swedish Contemporary Bible

3 Moseboken 1:1-17

Instruktioner för olika offer

(1:1—7:38)

Brännoffret

1Herren kallade på Mose från uppenbarelsetältet och talade till honom: 2”Säg till israeliterna: ’När någon av er bär fram offer åt Herren, ska han ta djur från nöt- eller småboskapen.

3Om hans offer är tänkt som ett brännoffer från nötboskapen, ska han ta en felfri tjur. Han ska leda fram tjuren till uppenbarelsetältets ingång, för att vara Herren till välbehag. 4Där ska han lägga sin hand på dess huvud och djuret accepteras då i stället för honom, så att han försonas. 5Sedan ska han slakta tjuren inför Herren, och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet och stänka det på alla sidor av det altare som står vid ingången till uppenbarelsetältet. 6Sedan ska han flå djuret och stycka det 7och Arons söner, prästerna, ska göra upp eld på altaret och lägga ved på elden. 8Därefter ska de lägga styckena med huvudet och fettet på veden som brinner på altaret. 9Inälvorna och benen ska han tvätta och sedan ska prästerna bränna dem på altaret. Detta är ett eldoffer1:9 Betydelsen av eldoffer är osäker. och ett brännoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

10Om brännoffret väljs ut bland fåren och getterna måste det vara av hankön och felfritt. 11Han ska slakta det inför Herren på norra sidan av altaret och Arons söner, prästerna, ska stänka av blodet på altarets alla sidor. 12Sedan ska han stycka det och prästen ska lägga styckena tillsammans med huvudet och fettet på veden som brinner på altaret, 13men inälvorna och benen ska först tvättas i vatten. Sedan ska prästen bränna alltsammans på altaret som ett brännoffer, ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

14Om brännoffret åt Herren är en fågel, ska det vara antingen en turturduva eller en ung duva. 15Prästen ska bära fram fågeln till altaret och vrida nacken av den. Den ska brännas på altaret och blodet ska pressas ut vid sidan av altaret. 16Han ska ta ut krävan med dess innhehåll och kasta den på östra sidan av altaret i askan. 17Han ska ta fågeln i vingarna och fläka upp den utan att slita den i stycken. Prästen ska sedan bränna den på altaret på den brinnande veden som ett brännoffer, ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

New International Version

Leviticus 1:1-17

The Burnt Offering

1The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, 2“Speak to the Israelites and say to them: ‘When anyone among you brings an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either the herd or the flock.

3“ ‘If the offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defect. You must present it at the entrance to the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. 4You are to lay your hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on your behalf to make atonement for you. 5You are to slaughter the young bull before the Lord, and then Aaron’s sons the priests shall bring the blood and splash it against the sides of the altar at the entrance to the tent of meeting. 6You are to skin the burnt offering and cut it into pieces. 7The sons of Aaron the priest are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. 8Then Aaron’s sons the priests shall arrange the pieces, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. 9You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

10“ ‘If the offering is a burnt offering from the flock, from either the sheep or the goats, you are to offer a male without defect. 11You are to slaughter it at the north side of the altar before the Lord, and Aaron’s sons the priests shall splash its blood against the sides of the altar. 12You are to cut it into pieces, and the priest shall arrange them, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. 13You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to bring all of them and burn them on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.

14“ ‘If the offering to the Lord is a burnt offering of birds, you are to offer a dove or a young pigeon. 15The priest shall bring it to the altar, wring off the head and burn it on the altar; its blood shall be drained out on the side of the altar. 16He is to remove the crop and the feathers1:16 Or crop with its contents; the meaning of the Hebrew for this word is uncertain. and throw them down east of the altar where the ashes are. 17He shall tear it open by the wings, not dividing it completely, and then the priest shall burn it on the wood that is burning on the altar. It is a burnt offering, a food offering, an aroma pleasing to the Lord.