Swedish Contemporary Bible

3 Moseboken 1:1-17

Instruktioner för olika offer

(1:1—7:38)

Brännoffret

1Herren kallade på Mose från uppenbarelsetältet och talade till honom: 2”Säg till israeliterna: ’När någon av er bär fram offer åt Herren, ska han ta djur från nöt- eller småboskapen.

3Om hans offer är tänkt som ett brännoffer från nötboskapen, ska han ta en felfri tjur. Han ska leda fram tjuren till uppenbarelsetältets ingång, för att vara Herren till välbehag. 4Där ska han lägga sin hand på dess huvud och djuret accepteras då i stället för honom, så att han försonas. 5Sedan ska han slakta tjuren inför Herren, och Arons söner, prästerna, ska bära fram blodet och stänka det på alla sidor av det altare som står vid ingången till uppenbarelsetältet. 6Sedan ska han flå djuret och stycka det 7och Arons söner, prästerna, ska göra upp eld på altaret och lägga ved på elden. 8Därefter ska de lägga styckena med huvudet och fettet på veden som brinner på altaret. 9Inälvorna och benen ska han tvätta och sedan ska prästerna bränna dem på altaret. Detta är ett eldoffer1:9 Betydelsen av eldoffer är osäker. och ett brännoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

10Om brännoffret väljs ut bland fåren och getterna måste det vara av hankön och felfritt. 11Han ska slakta det inför Herren på norra sidan av altaret och Arons söner, prästerna, ska stänka av blodet på altarets alla sidor. 12Sedan ska han stycka det och prästen ska lägga styckena tillsammans med huvudet och fettet på veden som brinner på altaret, 13men inälvorna och benen ska först tvättas i vatten. Sedan ska prästen bränna alltsammans på altaret som ett brännoffer, ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

14Om brännoffret åt Herren är en fågel, ska det vara antingen en turturduva eller en ung duva. 15Prästen ska bära fram fågeln till altaret och vrida nacken av den. Den ska brännas på altaret och blodet ska pressas ut vid sidan av altaret. 16Han ska ta ut krävan med dess innhehåll och kasta den på östra sidan av altaret i askan. 17Han ska ta fågeln i vingarna och fläka upp den utan att slita den i stycken. Prästen ska sedan bränna den på altaret på den brinnande veden som ett brännoffer, ett eldoffer, en välbehaglig lukt för Herren.

New International Reader’s Version

Leviticus 1:1-17

Rules for Burnt Offerings

1The Lord called out to Moses. He spoke to him from the tent of meeting. He said, 2“Speak to the Israelites. Tell them, ‘Suppose anyone among you brings an offering to the Lord. They must bring an animal from their herd or flock.

3“ ‘If someone brings a burnt offering from the herd, they must offer a male animal. It must not have any flaws. They must bring it to the entrance to the tent of meeting. Then the Lord will accept it. 4They must place their hand on the head of the burnt offering. Then the Lord will accept it in place of them. It will pay for their sin. 5The young bull must be killed there in the sight of the Lord. Then the priests in Aaron’s family line must bring its blood to the altar. They must splash it against the sides of the altar. The altar stands at the entrance to the tent of meeting. 6The skin must be removed from the animal brought for the burnt offering. Then the animal must be cut into pieces. 7The priests in Aaron’s family line must build a fire on the altar. They must place wood on the fire. 8Then they must place the pieces of the animal on the burning wood on the altar. The pieces include the head and the fat. 9The inside parts of the animal must be washed with water. The legs must also be washed. The priest must burn all of it on the altar. It is a burnt offering. It is a food offering. Its smell pleases the Lord.

10“ ‘If someone offers a burnt offering from the flock, it must be a male animal. It can be a sheep or a goat. It must not have any flaws. 11They must kill it at the north side of the altar in the sight of the Lord. The priests in Aaron’s family line must splash its blood against the sides of the altar. 12They must cut the animal into pieces. The priest must place the pieces on the burning wood on the altar. The pieces include the head and the fat. 13They must wash the inside parts with water. The legs must also be washed. The priest must bring all the parts to the altar. He must burn them there. It is a burnt offering. It is a food offering. Its smell pleases the Lord.

14“ ‘If someone offers to the Lord a burnt offering of birds, it must be a dove or a young pigeon. 15The priest must bring it to the altar. He must twist its head off. Then he must burn the rest of the bird on the altar. Its blood must be emptied out on the side of the altar. 16The priest must remove the small bag inside the bird’s throat. He must also remove the feathers. Then he must throw them to the east side of the altar. That is where the ashes are. 17He must take hold of the wings of the bird and tear it open. But he must not tear it in two. Then the priest will burn it on the wood burning on the altar. It is a burnt offering. It is a food offering. Its smell pleases the Lord.