Swedish Contemporary Bible

3 Johannesbrevet 1:1-15

Hälsningar

1Från den gamle.

Till min käre vän Gaius, som jag i sanning älskar.1:1 Jfr 2 Joh 1 med not.

2Min käre vän, jag hoppas att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som din själ. 3Jag blev mycket glad när några församlingsmedlemmar som hade besökt dig vittnade om den sanning som finns hos dig och att du lever i sanningen. 4Inget gör mig gladare än att höra att mina barn lever i sanningen.

Beröm och tillrättavisning

5Min käre vän, du visar dig trogen i allt du gör för de troende, ja, även sådana som du inte känner. 6De har vittnat om din kärlek för församlingen här. Du gör väl när du, så som det är Gud värdigt, ger dem vad de behöver för sin fortsatta resa. 7Det är ju för Namnets1:7 Namnet syftar på Kristus, som i sin tur hade tagit på sig det heliga gudsnamnet (se t.ex. Joh 17:11). skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot något från hedningarna. 8Därför bör vi stödja dem och på det sättet hjälpa till att sprida sanningen.

9Jag skrev ett brev till församlingen, men Diotrefes, som vill ta över ledningen där, vägrar att ha med oss att göra. 10När jag kommer, ska jag därför ta upp hans sätt att sprida onda rykten om oss. Men han nöjer sig inte bara med detta, han vägrar också att ta emot bröderna, och om någon annan vill ta emot dem så hindrar han dem och utesluter dem ur församlingen.

11Min käre vän, låt dig inte påverkas av det onda utan av det goda. Den som gör det goda är av Gud, men den som gör det onda har inte sett Gud.

12Alla vittnar gott om Demetrios, även sanningen själv. Också vi vittnar, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Avslutning

13Jag har mycket att säga till dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14Jag hoppas att snart få träffa dig, så att vi kan talas vid personligen.

15Frid åt dig. Vännerna här hälsar till dig. Ge en personlig hälsning till var och en av vännerna.

Nova Versão Internacional

3 João 1:1-15

1O presbítero,

ao amado Gaio, a quem amo na verdade.

2Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. 3Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. 4Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade.

5Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. 6Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, 7pois foi por causa do Nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios7 Isto é, dos que não são judeus.. 8É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade.

9Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. 10Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja.

11Amado, não imite o que é mau, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus; aquele que faz o mal não viu a Deus. 12Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro.

13Tenho muito que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. 14Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face.

15A paz seja com você.

Os amigos daqui enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um.