Swedish Contemporary Bible

3 Johannesbrevet 1:1-15

Hälsningar

1Från den gamle.

Till min käre vän Gaius, som jag i sanning älskar.1:1 Jfr 2 Joh 1 med not.

2Min käre vän, jag hoppas att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som din själ. 3Jag blev mycket glad när några församlingsmedlemmar som hade besökt dig vittnade om den sanning som finns hos dig och att du lever i sanningen. 4Inget gör mig gladare än att höra att mina barn lever i sanningen.

Beröm och tillrättavisning

5Min käre vän, du visar dig trogen i allt du gör för de troende, ja, även sådana som du inte känner. 6De har vittnat om din kärlek för församlingen här. Du gör väl när du, så som det är Gud värdigt, ger dem vad de behöver för sin fortsatta resa. 7Det är ju för Namnets1:7 Namnet syftar på Kristus, som i sin tur hade tagit på sig det heliga gudsnamnet (se t.ex. Joh 17:11). skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot något från hedningarna. 8Därför bör vi stödja dem och på det sättet hjälpa till att sprida sanningen.

9Jag skrev ett brev till församlingen, men Diotrefes, som vill ta över ledningen där, vägrar att ha med oss att göra. 10När jag kommer, ska jag därför ta upp hans sätt att sprida onda rykten om oss. Men han nöjer sig inte bara med detta, han vägrar också att ta emot bröderna, och om någon annan vill ta emot dem så hindrar han dem och utesluter dem ur församlingen.

11Min käre vän, låt dig inte påverkas av det onda utan av det goda. Den som gör det goda är av Gud, men den som gör det onda har inte sett Gud.

12Alla vittnar gott om Demetrios, även sanningen själv. Också vi vittnar, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Avslutning

13Jag har mycket att säga till dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14Jag hoppas att snart få träffa dig, så att vi kan talas vid personligen.

15Frid åt dig. Vännerna här hälsar till dig. Ge en personlig hälsning till var och en av vännerna.

New International Reader’s Version

3 John 1:1-15

1I, the elder, am writing this letter.

I am sending it to you, my dear friend Gaius. I love you because of the truth.

2Dear friend, I know that your spiritual life is going well. I pray that you also may enjoy good health. And I pray that everything else may go well with you. 3Some believers came to me and told me that you are faithful to the truth. They told me that you continue to live by it. This news gave me great joy. 4I have no greater joy than to hear that my children are living by the truth.

5Dear friend, you are faithful in what you are doing for the brothers and sisters. You are faithful even though they are strangers to you. 6They have told the church about your love. Please help them by sending them on their way in a manner that honors God. 7They started on their journey to serve Jesus Christ. They didn’t receive any help from those who aren’t believers. 8So we should welcome people like them. We should work together with them for the truth.

9I wrote to the church. But Diotrephes will not welcome us. He loves to be the first in everything. 10So when I come, I will point out what he is doing. He is saying evil things that aren’t true about us. Even this doesn’t satisfy him. So he refuses to welcome other believers. He also keeps others from welcoming them. In fact, he throws them out of the church.

11Dear friend, don’t be like those who do evil. Be like those who do good. Anyone who does what is good belongs to God. Anyone who does what is evil hasn’t really seen or known God. 12Everyone says good things about Demetrius. He lives in keeping with the truth. We also say good things about him. And you know that what we say is true.

13I have a lot to write to you. But I don’t want to write with pen and ink. 14I hope I can see you soon. Then we can talk face to face.

15May you have peace.

The friends here send their greetings. Greet each one of the friends there.