Swedish Contemporary Bible

3 Johannesbrevet 1:1-15

Hälsningar

1Från den gamle.

Till min käre vän Gaius, som jag i sanning älskar.1:1 Jfr 2 Joh 1 med not.

2Min käre vän, jag hoppas att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som din själ. 3Jag blev mycket glad när några församlingsmedlemmar som hade besökt dig vittnade om den sanning som finns hos dig och att du lever i sanningen. 4Inget gör mig gladare än att höra att mina barn lever i sanningen.

Beröm och tillrättavisning

5Min käre vän, du visar dig trogen i allt du gör för de troende, ja, även sådana som du inte känner. 6De har vittnat om din kärlek för församlingen här. Du gör väl när du, så som det är Gud värdigt, ger dem vad de behöver för sin fortsatta resa. 7Det är ju för Namnets1:7 Namnet syftar på Kristus, som i sin tur hade tagit på sig det heliga gudsnamnet (se t.ex. Joh 17:11). skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot något från hedningarna. 8Därför bör vi stödja dem och på det sättet hjälpa till att sprida sanningen.

9Jag skrev ett brev till församlingen, men Diotrefes, som vill ta över ledningen där, vägrar att ha med oss att göra. 10När jag kommer, ska jag därför ta upp hans sätt att sprida onda rykten om oss. Men han nöjer sig inte bara med detta, han vägrar också att ta emot bröderna, och om någon annan vill ta emot dem så hindrar han dem och utesluter dem ur församlingen.

11Min käre vän, låt dig inte påverkas av det onda utan av det goda. Den som gör det goda är av Gud, men den som gör det onda har inte sett Gud.

12Alla vittnar gott om Demetrios, även sanningen själv. Också vi vittnar, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Avslutning

13Jag har mycket att säga till dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14Jag hoppas att snart få träffa dig, så att vi kan talas vid personligen.

15Frid åt dig. Vännerna här hälsar till dig. Ge en personlig hälsning till var och en av vännerna.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

約翰三書 1:1-15

1我這作長老的寫信給親愛的該猶,就是我本著真理所愛的人。 2親愛的弟兄,衷心地祝你凡事順利,身體和靈魂一樣健康。

該猶的好品行

3有弟兄們來為你的行為做見證,說你忠心地遵行真理,這使我非常欣慰。 4沒有比聽見自己的孩子遵行真理更使我歡喜了。

5親愛的弟兄,你常常忠心地照顧素不相識的弟兄, 6他們把你的愛心告訴了教會。願你照著上帝所喜悅的方式繼續幫助他們, 7因為他們為了主耶穌的名四處傳道,不收取非信徒的任何東西。 8我們應該接待這樣的人,好與他們一同傳揚真理。

丟特腓的惡行

9我曾寫信給你那裡的教會,但喜歡做領袖的丟特腓不理會我們。 10因此,我若去你們那裡,會提及他的所作所為,就是他怎樣惡言中傷我們。不僅如此,他還拒絕接待弟兄,並且禁止別人接待,甚至將接待的人趕出教會。

抑惡揚善

11親愛的弟兄,不要效法罪惡,要效法美善。行善的人屬於上帝,行惡的人不認識上帝。 12低米丟得到了眾人的好評,真理本身也為他做見證,我們也為他做見證。你們知道我們的見證是真實的。

結語

13我本來有很多事想跟你談,但不想用筆墨寫給你, 14只希望可以快快地見到你,跟你當面暢談。

15祝你平安!這裡的朋友們都問候你,請代我一一問候你那邊的朋友。