Swedish Contemporary Bible

3 Johannesbrevet 1:1-15

Hälsningar

1Från den gamle.

Till min käre vän Gaius, som jag i sanning älskar.1:1 Jfr 2 Joh 1 med not.

2Min käre vän, jag hoppas att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som din själ. 3Jag blev mycket glad när några församlingsmedlemmar som hade besökt dig vittnade om den sanning som finns hos dig och att du lever i sanningen. 4Inget gör mig gladare än att höra att mina barn lever i sanningen.

Beröm och tillrättavisning

5Min käre vän, du visar dig trogen i allt du gör för de troende, ja, även sådana som du inte känner. 6De har vittnat om din kärlek för församlingen här. Du gör väl när du, så som det är Gud värdigt, ger dem vad de behöver för sin fortsatta resa. 7Det är ju för Namnets1:7 Namnet syftar på Kristus, som i sin tur hade tagit på sig det heliga gudsnamnet (se t.ex. Joh 17:11). skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot något från hedningarna. 8Därför bör vi stödja dem och på det sättet hjälpa till att sprida sanningen.

9Jag skrev ett brev till församlingen, men Diotrefes, som vill ta över ledningen där, vägrar att ha med oss att göra. 10När jag kommer, ska jag därför ta upp hans sätt att sprida onda rykten om oss. Men han nöjer sig inte bara med detta, han vägrar också att ta emot bröderna, och om någon annan vill ta emot dem så hindrar han dem och utesluter dem ur församlingen.

11Min käre vän, låt dig inte påverkas av det onda utan av det goda. Den som gör det goda är av Gud, men den som gör det onda har inte sett Gud.

12Alla vittnar gott om Demetrios, även sanningen själv. Också vi vittnar, och du vet att vårt vittnesbörd är sant.

Avslutning

13Jag har mycket att säga till dig, men jag vill inte göra det med bläck och penna. 14Jag hoppas att snart få träffa dig, så att vi kan talas vid personligen.

15Frid åt dig. Vännerna här hälsar till dig. Ge en personlig hälsning till var och en av vännerna.

Ang Pulong Sa Dios

3 Juan 1:1-15

1Ako nga tigdumala sa mga tumutuo nangumusta kanimo Gayo, nga akong hinigugma nga igsoon diha kang Cristo.

2Hinaut nga anaa ka sa maayong panglawas ug maayong kahimtang, sama nga nasayran ko nga maayo ang imong espirituhanon nga kahimtang. 3Nalipay gayod ako sa pag-abot dinhi sa pipila nato ka mga igsoon nga nagsulti mahitungod sa imong pagkamatinumanon sa kamatuoran, sama sa nasayran ko nga ikaw nagakinabuhi sumala niini. 4Wala nay laing makahatag kanako ug labaw pa nga kalipay kondili ang madunggan ko nga ang akong mga anak sa pagtuo nagakinabuhi sumala sa kamatuoran.

5Hinigugma ko nga Gayo, tinuod gayod nga kasaligan ka, kay ginaatiman mo ang atong mga igsoon nga nahiagi diha bisan pa ug dili mo sila kaila. 6Gisultihan nila ang mga tumutuo dinhi mahitungod sa imong paghigugma nga gipakita kanila. Kon mahimo, inig-abot nila diha kaninyo, tabangi sila sa pamaagi nga malipay ang Dios, aron nga makapadayon sila sa ilang lakaw. 7Kay nanglakaw sila aron sa pagtudlo mahitungod kang Cristo, ug wala gayod sila modawat ug tabang gikan sa mga dili tumutuo. 8Busa kita nga mga tumutuo angay nga motabang sa mga tawo nga sama kanila aron nga may bahin usab kita sa ilang paghago alang sa kamatuoran.

9Gisulatan ko ang mga tumutuo diha, apan si Diotrefes nga gustong mangulo kaninyo dili maminaw kanamo. 10Busa inig-abot ko diha isulti ko kaninyo ang tanan niyang gibuhat. Labihan kadaotan ang iyang mga pagbutang-butang kanamo. Ug dili kay kana lang, ang atong mga igsoon kang Cristo nga nagaagi diha dili usab niya dawaton. Ginapugngan pa niya ang gustong modawat kanila ug gipapahawa sa iglesia.

11Hinigugma ko nga Gayo, ayaw sunda ang daotan nga gibuhat niining tawhana. Sunda ang maayo. Ang nagabuhat ug maayo iya sa Dios, apan ang nagabuhat ug daotan wala makaila sa Dios. 12Tan-awa si Demetrio. Ang tanang mga tumutuo nagasulti nga maayo siya, ug makita sa iyang pagkinabuhi nga nagasunod siya sa kamatuoran. Kami nagapamatuod usab nga maayo siya, ug nasayod ka nga tinuod ang among gisulti.

13Daghan pa unta ang akong isugilon kanimo, apan dili ko na lang isulat. 14Hisgotan na lang unya nato kini kon moabot ako diha kay may plano ako nga makigkita kanimo sa labing madaling panahon. 15Hinaut nga anaa ka sa maayo nga kahimtang. Ang imong mga higala dinhi nangumusta kanimo. Ipaabot usab ang akong pagpangumusta ngadto sa matag usa nato ka higala diha.