Swedish Contemporary Bible

2 Timotheosbrevet 1:1-18

Hälsning

1Från Paulus, som genom Guds vilja är apostel1:1 Eller sändebud. åt Kristus1:1 Se not till Matt 1:1. Jesus, i enlighet med löftet om livet som finns i Kristus Jesus.

2Till Timotheos, mitt kära barn1:2 Paulus kallade Timotheos sitt barn, eftersom han hade fört honom till tro på Jesus. Jfr 1 Tim 1:2..

Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre.

Var trogen i din uppgift

3Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar, med rent samvete, när jag dag och natt ständigt kommer ihåg dig i mina böner.

4Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen och fyllas av glädje. 5Jag minns också den uppriktiga tro du har, den som fanns hos din mormor Lois och din mor Eunike. Jag är övertygad om att samma tro nu finns i dig.

6Därför vill jag påminna dig om att blåsa liv i den nådegåva Gud gav dig, när jag lade mina händer på dig. 7Gud har inte gett oss en modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens. 8Därför ska du inte skämmas för att vittna om vår Herre, och inte heller skämmas över mig som sitter i fängelse för hans skull. Var beredd att lida för evangeliet du också, för Gud ska ge dig kraft.

9Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar, utan på grund av sitt beslut och sin nåd, som han gav oss i Kristus Jesus redan före tidens början, 10men som nu har uppenbarats när vår Frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har brutit dödens makt och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, 11som jag har utsetts att vara apostel, förkunnare och lärare för. 12Det är också därför som jag får lida. Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är säker på att han också kan bevara det som har anförtrotts mig, ända till den dagen.

13Ta det som du har hört från mig som modell för en sund undervisning, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. 14Bevara genom den heliga Anden som bor i oss det goda som du är anförtrodd.

15Som du vet har alla i provinsen Asien1:15 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet. Huvudstaden hette Efesos. svikit mig, även Fygelos och Hermogenes. 16Må Herren visa barmhärtighet mot Onesiforos och alla i hans hus, för han har ofta uppmuntrat mig och inte skämts för mina kedjor. 17När han kom till Rom letade han efter mig överallt tills han hittade mig. 18Må Herren visa barmhärtighet mot honom på den dagen. Dessutom var han till enorm hjälp i Efesos, det vet du bättre än någon annan.

New International Reader’s Version

2 Timothy 1:1-18

1I, Paul, am writing this letter. I am an apostle of Christ Jesus just as God planned. He sent me to tell about the promise of life found in Christ Jesus.

2Timothy, I am sending you this letter. You are my dear son.

May God the Father and Christ Jesus our Lord give you grace, mercy and peace.

Paul Gives Thanks

3I thank God, whom I serve as did our people of long ago. I serve God, knowing that what I have done is right. Night and day I thank God for you. Night and day I always remember you in my prayers. 4I remember your tears. I long to see you so that I can be filled with joy. 5I remember your honest and true faith. It was alive first in your grandmother Lois and in your mother Eunice. And I am certain that it is now alive in you also.

Paul Encourages Timothy to Be Faithful

6This is why I remind you to help God’s gift grow, just as a small spark grows into a fire. God put his gift in you when I placed my hands on you. 7God gave us his Spirit. And the Spirit doesn’t make us weak and fearful. Instead, the Spirit gives us power and love. He helps us control ourselves. 8So don’t be ashamed of the message about our Lord. And don’t be ashamed of me, his prisoner. Instead, join with me as I suffer for the good news. God’s power will help us do that. 9God has saved us. He has chosen us to live a holy life. It wasn’t because of anything we have done. It was because of his own purpose and grace. Through Christ Jesus, God gave us this grace even before time began. 10It has now been made known through the coming of our Savior, Christ Jesus. He has broken the power of death. Because of the good news, he has brought life out into the light. That life never dies. 11I was appointed to announce the good news. I was appointed to be an apostle and a teacher. 12That’s why I’m suffering the way I am. But this gives me no reason to be ashamed. That’s because I know who I have believed in. I am sure he is able to take care of what I have given him. I can trust him with it until the day he returns as judge.

13Follow what you heard from me as the pattern of true teaching. Follow it with faith and love because you belong to Christ Jesus. 14Guard the truth of the good news that you were trusted with. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us.

Examples of Faithful and Unfaithful People

15You know that all the believers in Asia Minor have deserted me. They include Phygelus and Hermogenes.

16May the Lord show mercy to all who live in the house of Onesiphorus. He often encouraged me. He was not ashamed that I was being held by chains. 17In fact, it was just the opposite. When he was in Rome, he looked everywhere for me. At last he found me. 18May Onesiphorus find mercy from the Lord on the day Jesus returns as judge! You know very well how many ways Onesiphorus helped me in Ephesus.