2 Thessalonikerbrevet 1 – NUB & PCB

Swedish Contemporary Bible

2 Thessalonikerbrevet 1:1-12

Hälsning

1Från Paulus, Silvanus1:1 Samma person kallas Silas i Apostlagärningarna. och Timotheos.

Till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus1:1 Se not till Matt 1:1..

2Nåd och frid från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Uppmuntran under förföljelse

3Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er, och det finns goda skäl till det, för er tro fortsätter att växa och er kärlek till varandra blir hela tiden större. 4Därför berättar vi med stolthet om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som drabbar er.

5Men de är tecken på Guds rättvisa dom, så att ni kan anses värdiga Guds rike, som ni nu lider för. 6Gud är rättfärdig och ger tillbaka plåga åt dem som nu plågar er. 7Ni som nu lider ska få vila ut tillsammans med oss när Herren Jesus kommer tillbaka från himlen och visar sig med sina mäktiga änglar, 8i flammande eld, för att straffa dem som inte vill veta av Gud och som inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. 9Dessa människor ska straffas med evigt fördärv och skiljas från Herrens närvaro och hans makt och härlighet, 10den dag han kommer för att förhärligas i sina heliga och hyllas bland alla som tror. Och ni har ju trott på vårt vittnesbörd.

11Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska anse er värdiga hans kallelse och med sin kraft genomföra allt det goda ni planerar och vill göra på grund av er tro. 12Så blir Herren Jesus förhärligad i er och ni i honom, tack vare nåden från vår Gud och Herre Jesus Kristus.

Persian Contemporary Bible

دوم تسالونيکیان 1:1-12

سلام و درود از پولس

1از طرف پولس، سيلاس و تيموتائوس،

به مسيحيان شهر تسالونيكی كه در پناه پدر ما خدا و خداوند ما عيسی مسيح محفوظ هستند.

2از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسی مسيح، طالب رحمت و آرامش برای شما می‌باشيم.

پايان زحمات و رنجها

3برادران عزيز، موظفيم همواره خدا را برای وجود شما شكر نماييم. بلی، شايسته است كه چنين كنيم، زيرا ايمان شما به گونه‌ای چشمگير رشد كرده، و محبت شما نسبت به يكديگر بی‌نهايت عميق شده است. 4به هر كليسايی كه می‌رويم، به وجود شما افتخار می‌كنيم و برای ايشان بيان می‌نماييم كه چگونه شما با وجود مشكلات طاقت‌فرسا و آزار و اذيتها، شكيبايی و ايمان كامل به خدا را حفظ كرده‌ايد. 5اين آزارها و ناملايمات نشان می‌دهند كه راههای خدا منصفانه و عادلانه است، زيرا او بوسيلهٔ اين زحمات و رنجها، از يک طرف شما را برای ملكوت خود آماده می‌كند، 6و از طرف ديگر تنبيه و مجازات را برای آنانی كه شما را زجر می‌دهند مهيا می‌سازد.

7بنابراين، به شما كه رنج و آزار می‌بينيد، اعلام می‌دارم كه وقتی عيسای خداوند به ناگاه در ميان شعله‌های آتش و با فرشتگان نيرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگی خواهد بخشيد؛ 8اما آنانی را كه از شناختن خدا و پذيرش خدا و پذيرش نقشهٔ نجات او توسط عيسی مسيح سر باز می‌زنند، به كيفر خواهد رسانيد. 9ايشان به مجازات جاودانی خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند ديد. 10بلی، اين رويدادها در روز بازگشت او واقع خواهد شد، روزی كه قوم او و مؤمنين او، ستايش و تحسين را نثار او كنند. در آن روز شما نيز در ميان ستايش‌كنندگان او خواهيد بود، زيرا به شهادتی كه ما دربارهٔ او داديم، ايمان آورديد.

11پس ما به دعای خود برای شما ادامه می‌دهيم تا خدا شما را برای خود فرزندانی شايسته بسازد و به آرزوهای نيكی كه داريد، جامهٔ عمل بپوشاند، و با قدرت خود اعمال شما را كه از ايمان سرچشمه می‌گيرد، كامل كند. 12آنگاه مردم با مشاهده اعمال شما، نام خداوند ما عيسی مسيح را ستايش و تمجيد خواهند كرد؛ شما نيز به سبب تعلق به او، عزت و حرمت خواهيد يافت. لطف و فيض خدای ما و خداوند ما عيسی مسيح همهٔ اين امتيازات را برای شما فراهم آورده است.