2 Petrusbrevet 3 – NUB & HLGN

Swedish Contemporary Bible

2 Petrusbrevet 3:1-18

Jesus ska komma tillbaka

1Detta är mitt andra brev till er, mina kära, och i båda breven har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. 2Jag har velat påminna er om de heliga profeternas förutsägelser och om vår Herres och Frälsares bud, som ni har hört från era apostlar.

3Först av allt måste ni veta att det under den sista tiden ska komma personer som drivs av sina begär och som kommer att håna er. 4De ska säga: ”Var är nu löftet om att han ska komma tillbaka? Alltsedan våra förfäders död har ju allting varit sig likt, ända sedan världen skapades.”

5Men när de säger så, glömmer de att himlarna och jorden för länge sedan hade blivit till genom Guds ord, och att jorden uppstod ur vatten och genom vatten.3:5 Jfr 1 Mos 1:2,6,9. 6Den dåtida världen dränktes sedan i vatten och gick under.3:6 Jfr 1 Mos 7:17-21. 7Men de himlar och den jord som nu existerar har genom samma ord förvarats åt elden, sparats till domens dag, då de ogudaktiga ska förintas.

8Men glöm inte detta, mina kära, att för Herren är en dag som tusen år, och tusen år som en dag.3:8 Jfr Ps 90:4. 9Det är inte så som många tror, att Herren är sen med att infria sitt löfte. Nej, han väntar för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska ha tid att vända om. 10Men Herrens dag kommer som en tjuv. Då ska himlarna försvinna med ett dån, himlakropparna3:10 Eller: dån, grundämnena. upplösas i eld, och jorden och allt som har skapats på den ska utplånas.3:10 Enligt andra handskrifter allt som är på den ska brännas upp; grundtextens innebörd är osäker. Jfr Ps 102:26-27 och Jes 51:5.

11När nu allt detta alltså ska upplösas, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva, 12medan ni väntar på Guds dag och påskyndar den! Då ska himlarna upplösas i eld och grundämnena smälta av hetta. 13Men enligt hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.3:13 Jfr Jes 65:17; 66:22.

Slutliga förmaningar

14När ni nu ser fram emot detta, mina kära, ska ni göra allt för att leva fläckfritt, oklanderligt och i frid inför honom. 15Betrakta vår Herres tålamod som något som innebär räddning. Det har ju också vår käre bror Paulus skrivit till er om, med den vishet han har fått ifrån Gud. 16Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Det finns en del i hans brev som är svårt att förstå, sådant som okunniga och labila människor förvränger, precis som de förvränger annat som står i Skrifterna3:16 Utöver Gamla testamentet hade de troende nu även börjat använda några av de texter som skulle komma att ingå i Nya testamentet., till sitt eget fördärv.

17Nu har ni fått veta detta i förväg, mina kära, så var på er vakt, så att ni inte luras bort i de gudlösas villfarelse och förlorar det ni står fast vid. 18Väx till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, både nu och till evighetens dag, amen.

Ang Pulong Sang Dios

2 Pedro 3:1-18

Ang Pagbalik sang Ginoo

1Mga hinigugma, ikaduha ko na ini nga sulat sa inyo. Sa sining duha ka sulat gintinguhaan ko nga pukawon ang inyo matinlo nga panghunahuna paagi sa pagpadumdom sa inyo sa pila ka mga butang. 2Luyag ko nga dumdumon ninyo permi ang ginsiling sang mga propeta sang una kag ang sugo sang aton Ginoo kag Manluluwas nga iya ginhatag sa inyo paagi sa mga apostoles nga ginpadala sa inyo. 3Una sa tanan, dapat ninyo mahibaluan nga sa katapusan nga mga inadlaw magaguwa ang mga manugyaguta nga magahimo sang bisan ano nga luyag nila. 4Magasiling sila, “Indi bala nagpromisa si Cristo nga magabalik siya? Karon, diin na bala siya? Ang amon mga ginikanan nagkalamatay na, pero amo man gihapon ang kahimtangan sang tanan halin pa gid sang pagtuga sang kalibutan.” 5Hungod nga ginakalimtan sini nga mga tawo nga paagi sa pulong sang Dios nahimo ang langit. Kag paagi man sa iya pulong nahimo ang duta halin sa tubig kag paagi sa tubig.3:5 Ang buot silingon, ang duta nagguwa sang gintingob sang Dios ang tubig sa isa ka lugar (Gen. 1:9-10). 6Kag paagi man sa tubig ginpabaha niya kag ginlaglag ang kalibutan sadto. 7Paagi man sa pulong sang Dios, ang langit kag ang duta nga aton nakita subong ginatigana nga sunugon. Ginatigana niya ini sa adlaw nga ang malaot nga mga tawo pagahukman kag pagalaglagon.

8Pero mga hinigugma, indi ninyo pagkalimti nga sa Ginoo wala sing kinalain ang isa ka adlaw kag ang isa ka libo ka tuig. Para sa iya ining duha pareho lang. 9Suno sa ginahunahuna sang iban, nagapatumbaya ang Ginoo sa pagtuman sang iya promisa. Pero ang matuod, wala siya nagapatumbaya kundi nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tawo sa ila mga sala, tungod kay indi niya luyag nga may mawala.

10Mabalik gid ang Ginoo, kag ina nga adlaw magaabot pareho sang pag-abot sang makawat nga indi mo mahibaluan kon san-o. Mabatian dayon nga may nagaragubrob, kag madula ang langit.3:10 ang langit: buot silingon, ang adlaw, bulan, kag ang mga bituon. Masunog ang duta, kag ang tanan nga ara sa duta madula. 11Tungod nga ang tanan madula sa sini nga paagi, dapat magkabuhi kita nga balaan kag diosnon 12samtang nagapaabot kita sang adlaw nga magabalik siya, kag samtang ginahimo ta ang aton masarangan agod mapadali ta ang iya pagbalik. Sa sina nga adlaw, sunugon ang langit kag madula ini, kag magakalatunaw sa kainit ang tanan nga ara sa duta. 13Pero nagahulat kita sa ginpromisa sang Dios sa aton nga bag-o nga langit kag bag-o nga duta, nga sa diin magatiner ang pagkamatarong.

14Gani mga hinigugma, samtang nagahulat kamo sa sina nga mga butang, tinguhai ninyo nga magkabuhi sing matinlo sa atubangan sang Dios nga wala sing kasawayan, kag dapat maayo ang inyo relasyon sa iya. 15Dumdumon ninyo nga ang aton Ginoo nagahatag pa gid sing kahigayunan sa mga tawo agod maluwas sila. Amo ina nga wala pa siya magbalik. Indi bala nga amo man ini nga mga butang ang ginsiling sang aton pinalangga nga utod nga si Pablo sa iya sulat sa inyo, suno sa kaalam nga ginhatag sang Dios sa iya? 16Kag amo man ini ang iya ginasambit sa tanan niya nga mga sulat. Kon sa bagay may mga ginsulat siya nga mabudlay intiendihon. Gani may mga tawo nga maluya ang ila pagtuo kag wala kahibalo sang kamatuoran, nga nagahatag sang sala nga kahulugan sa sini nga mga ginsulat ni Pablo. Kag amo man ini ang ila ginahimo sa iban nga bahin sang Kasulatan. Gani sila mismo ang nagadala sang kalaglagan sa ila kaugalingon.

17Pero mga hinigugma, madugay na ninyo ini nahibaluan. Gani mag-andam kamo agod indi kamo pagpatalangon sang sala nga mga pagpanudlo sining mga tawo nga wala sing husto nga prinsipyo nga ginasunod. Kay kon magsunod kamo sa ila, madula ang inyo malig-on nga kahimtangan sa Dios. 18Ang inyo himuon, magpadayon kamo sa pagtubo sa kaayo kag kaalam nga halin sa aton Ginoo3:18 sa kaayo kag kaalam nga halin sa aton Ginoo: ukon, sa kaalam nga ginahatag sang aton Ginoo. kag Manluluwas nga si Jesu-Cristo. Siya ang dapat naton dayawon subong kag sa wala sing katapusan! Amen.