2 Moseboken 2 – NUB & NRT

Swedish Contemporary Bible

2 Moseboken 2:1-25

Gud kallar Mose

Mose föds

1Vid denna tid gifte sig ett par som båda tillhörde Levi stam. 2Hon blev gravid och födde en son som hon märkte var vacker. Hon gömde honom i tre månader. 3Men när hon inte längre kunde hålla honom gömd, gjorde hon en korg av papyrus och tätade den med jordbeck och tjära. Hon lade pojken i korgen och placerade den i vassen vid flodstranden. 4Pojkens syster stod på avstånd för att se vad som skulle hända.

5En prinsessa, en av faraos döttrar, kom just då för att bada i floden, och när hennes sällskapsdamer gick utmed stranden, upptäckte hon korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. 6Hon öppnade den och fick se barnet. Pojken grät och hon blev rörd. ”Det måste vara ett av de hebreiska barnen”, sa hon.

7Då kom pojkens syster fram till prinsessan och frågade: ”Ska jag gå och be någon av de hebreiska kvinnorna att amma barnet åt dig?” 8”Ja, gör det!” svarade prinsessan. Då gick flickan och hämtade pojkens mamma. 9”Ta med dig det här barnet och amma det åt mig”, sa prinsessan, ”så ska jag betala dig för det.” Då tog kvinnan hand om barnet och ammade honom.

10När han blivit äldre, gick hon till faraos dotter med honom och han blev adopterad som prinsessans son. Prinsessan kallade honom Mose2:10 Mose betyder troligen på egyptiska är född, men det låter som det hebreiska dra upp. Namnet förekommer också som en del i några namn på faraoner., för hon sa: ”Jag har dragit upp honom ur vattnet.”

Mose flyr till Midjan

11En dag när Mose redan var vuxen, besökte han sina landsmän och såg på hur de slet och arbetade. Han fick också se hur en egypter slog ner en hebré, en från hans eget folk. 12Mose såg sig omkring för att vara säker på att ingen iakttog honom och dödade sedan egyptern och gömde hans kropp i sanden.

13Nästa dag när han kom tillbaka dit, fick han se två hebréer som råkat i slagsmål. Han sa då till angriparen: ”Varför slår du en av ditt eget folk?”

14Men mannen svarade. ”Vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade egyptern igår?” När Mose förstod att man visste vad han hade gjort, blev han rädd. 15Farao fick också höra talas om saken och ville döda Mose. Men Mose flydde därför bort till midjaniternas land.

En gång vilade han vid en brunn. 16Prästen i Midjans land hade sju döttrar, som då hade kommit för att vattna sin fars får. 17Men några herdar försökte mota bort dem. Då hjälpte Mose dem och gav fåren vatten.

18När flickorna kom hem frågade deras far Reguel dem: ”Hur kommer det sig att ni är tillbaka så tidigt idag?” 19”Det var en egypter där som försvarade oss mot herdarna”, förklarade de. ”Han hämtade upp vatten åt oss och gav fåren.” 20”Men var har ni gjort av honom?” frågade deras far. ”Lämnade ni honom kvar därborta? Be honom komma hit och äta med oss.”

21Mose gick med på att bli kvar hos mannen, och Reguel gav honom sin dotter Sippora till hustru. 22Hon födde en son, som Mose gav namnet Gershom2:22 Gershom låter som en främling där på hebreiska., för han sa: ”Jag är en främling i ett främmande land.”

23Flera år senare dog kungen i Egypten. Israels barn dignade under tunga bördor och klagade under slaveriet. Deras rop steg upp till Gud. 24När Gud hörde deras klagan tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. 25Gud såg på israeliterna och tog sig an dem.

New Russian Translation

Исход 2:1-25

Рождение Моисея

1Один человек из рода Левия взял себе жену из того же рода. 2Она забеременела и родила сына. Увидев, что ребенок очень хорош, она прятала его три месяца, 3а когда не смогла больше прятать, взяла тростниковую корзину2:3 Это евр. слово может также означать ковчег как и в Быт. 6:14. и покрыла ее смолой и дегтем. Она положила в нее младенца и поставила ее среди тростника на берегу Нила. 4Сестра младенца встала поодаль, чтобы увидеть, что с ним случится.

5Дочь фараона спустилась к Нилу купаться, а ее служанки ходили по берегу. Она увидела корзину среди тростника и послала за ней рабыню. 6Открыв корзину, дочь фараона увидела младенца. Он плакал, и она пожалела его.

— Это — один из еврейских детей, — сказала она.

7Тогда сестра младенца спросила у дочери фараона:

— Не пойти ли мне и не привести ли кормилицу из евреек, чтобы она вскормила для тебя младенца?

8— Да, пойди, — ответила та.

Девочка пошла и привела мать младенца. 9Дочь фараона сказала ей:

— Возьми этого младенца и вскорми его для меня, а я тебе заплачу за это.

Женщина взяла младенца и вскормила его. 10Когда ребенок подрос, она отвела его к дочери фараона, и та усыновила мальчика. Она назвала его Моисеем2:10 Евр. Моше́. Это имя напоминает евр. слово вытащить., говоря: «Я вытащила его из воды».

Бегство Моисея в Мадиан

11Однажды, когда Моисей уже вырос, он пошел к своим соплеменникам и увидел, какую тяжелую работу они делают. Он увидел, как египтянин бьет еврея — его соплеменника. 12Оглянувшись вокруг и увидев, что никого нет, Моисей убил египтянина и спрятал его тело в песке.

13На следующий день он вышел и увидел двух дерущихся евреев. Он спросил обидчика:

— Зачем ты бьешь своего соплеменника?

14Тот ответил:

— Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?

Моисей испугался и подумал: «Должно быть, то, что я сделал, стало известно».

15Услышав об этом, фараон хотел казнить Моисея, но Моисей убежал от него и поселился в стране мадианитян. Однажды, когда он сидел у колодца, 16семь дочерей мадианского жреца пришли начерпать воды, чтобы наполнить поилки и напоить отару отца. 17Но пришли пастухи и отогнали их, тогда Моисей встал, защитил дочерей жреца и напоил их овец.

18Когда девушки вернулись к своему отцу Рагуилу2:18 Второе имя Иофора., тот спросил:

— Почему вы сегодня так рано вернулись?

19Они ответили:

— Какой-то египтянин защитил нас от пастухов. Он даже начерпал нам воды и напоил отару овец.

20— Где же он? — спросил отец у дочерей. — Почему вы оставили его? Пригласите его поесть с нами.

21Моисей согласился остаться у этого человека, и тот отдал свою дочь Циппору Моисею в жёны. 22Она родила сына, и Моисей дал ему имя Гершом,2:22 Это имя напоминает еврейские слова: поселенец там. говоря: «Я стал пришельцем в чужой земле».

23Спустя долгое время царь Египта умер. Израильтяне стонали в рабстве и взывали о помощи. Вопль об их рабской доле дошел до Бога, 24и Бог, услышав их стоны, вспомнил Свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. 25Бог посмотрел на израильтян и обратил внимание на их участь.