2 Krönikeboken 2 – Swedish Contemporary Bible NUB

Swedish Contemporary Bible

2 Krönikeboken 2:1-18

Salomo bygger templet

Salomo planerar tempelbygget

(1 Kung 5:1-18)

1Salomo planerade nu att bygga ett tempel åt Herren och ett kungapalats åt sig själv. 2Han kallade in 70 000 bärare, 80 000 stenhuggare i bergen och 3 600 förmän.

3Salomo sände detta meddelande till kung Hiram i Tyros:

”Gör som du gjorde mot min far David när du sände cederträ till honom så att han kunde bygga ett palats åt sig att bo i. 4Jag vill nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn och helga det åt honom. Där ska man tända välluktande rökelse inför honom, placera skådebröden och bära fram brännoffer varje morgon och kväll, på sabbaterna och vid nymånadsfester och högtider som är föreskrivna av Herren, vår Gud. För så ska det för alltid vara i Israel. 5Det tempel jag ska bygga kommer att vara stort, för vår Gud är större än alla andra gudar. 6Men vem kan bygga ett hus åt honom, när inte ens himlen, himlarnas himmel, kan rymma honom? Och vem är då jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom, annat än för att tända offereld inför honom?

7Skicka mig därför en kunnig man som kan arbeta i guld, silver, koppar och järn, samt i purpurrött, karminrött och blått garn och snida och gravera. Han ska arbeta tillsammans med de yrkesmän som finns i Juda och Jerusalem och som min far David utsåg.

8Sänd mig också cederträ, cypressträ och almugträ2:8 Eller algum, ett för oss okänt träslag; jfr 1 Kung 10:11 med not. från Libanons skogar, för jag vet att dina män är skickliga i att hugga timmer på Libanon. Mina män ska tillsammans med dina 9förse mig med en stor mängd timmer, för det hus jag ska bygga ska bli stort och magnifikt. 10Jag ger männen som hugger timret 20 000 säckar2:10 På hebreiska kor, ett mått som motsvarade 10 efa, ca 300 liter (en efa har varierat mellan 20 och 40 liter). tröskat vete, 20 000 säckar korn, 600 kubik2:10 På hebreiska 20 000 bat (gäller både vin och olja), en motsvarighet till efa (se föregående not), som användes om vätskor. vin och 600 kubik olja.”

11Kung Hiram av Tyros svarade i ett brev till kung Salomo:

”Det är för att Herren älskar sitt folk som han har gjort dig till dess kung.”

12Hiram fortsatte:

”Välsignad vare Herren, Israels Gud, som skapade himmel och jord och som har gett David en sådan vis, klok och förståndig son att bygga ett hus åt Herren och ett kungapalats åt sig själv. 13Jag ska nu sända dig mäster2:13 Ordagrant: fader, en hederstitel. Hiram, en skicklig yrkesman. 14Han är son till en danitisk kvinna och hans far är en tyrisk man. Han är skicklig att arbeta i guld och silver, koppar och järn, sten och trä, purpurrött, blått och fint lingarn. Han är en skicklig gravör och kan förverkliga vilket konstverk som helst som åläggs honom. Han kommer att arbeta tillsammans med dina yrkesmän och dem som utsågs av min herre David, din far.

15Sänd nu, min herre, vetet, kornet, oljan och vinet du nämnde, till dina tjänare, 16så ska vi på Libanons berg hugga allt det timmer du behöver och föra det till dig på flottar över havet till Jafo. Därifrån kan du sedan frakta det upp till Jerusalem.”

17Salomo företog en folkräkning av alla främlingar i Israel, efter den som hans far David hade gjort, och de var 153 600. 18Han utsåg 70 000 av dessa till bärare, 80 000 till stenhuggare i bergen och 3 600 till förmän som skulle hålla folket i arbete.