Swedish Contemporary Bible

2 Johannesbrevet 1:1-13

Hälsningar

1Från den gamle.

Till den utvalda frun och hennes barn,1:1 den gamle kan syfta både på Johannes ålder och hans ställning som församlingsledare, och den utvalda frun och hennes barn på församlingen och dess medlemmar. som jag i sanning älskar, och inte bara jag utan alla som har lärt känna sanningen. 2Det gör vi för sanningens skull, som förblir i oss och ska vara med oss för evigt.

3Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, ska vara med oss i sanning och kärlek.

Kärlek och sanning

4Jag blev mycket glad när jag förstod att några av dina barn följer sanningen, precis som Fadern har befallt oss.

5Nu ber jag dig, min fru – inte för att skriva något nytt bud till dig, utan det som vi har haft redan från början: låt oss älska varandra. 6Kärlek är att vi lever efter hans bud. Det här är budet ni har hört från början, att ni ska leva i kärleken.

7Många bedragare har spridits ut över världen, och de erkänner inte att Jesus Kristus har blivit en verklig människa.1:7 Se not till 1 Joh 4:2. Varje sådan är en bedragare, en antikrist1:7 Jfr 2 Thess 2:3 och Upp 13:1 10.. 8Se upp så att ni inte förlorar det som ni1:8 Enligt en del handskrifter: vi. har arbetat för, utan får full lön. 9Den som går sin egen väg och inte håller sig till Kristus undervisning har inte Gud med sig. Men den som förblir i hans undervisning har både Fadern och Sonen.

10Om någon kommer till er och vill undervisa om något annat än det här, så bjud inte hem honom och hälsa honom inte välkommen. 11Den som tar emot en sådan blir medskyldig till hans onda gärningar.

Avslutning

12Jag har mycket mer att säga till er, men jag vill inte göra det med papper och bläck. Jag hoppas i stället att snart kunna hälsa på er, så att vi kan prata med varandra och få uppleva fullständig glädje.

13Din utvalda systers barn hälsar dig.1:13 Syftar på församlingsmedlemmar där Johannes befann sig, jfr v. 1 med not.

New International Reader’s Version

2 John 1:1-13

1I, the elder, am writing this letter.

I am sending it to the lady chosen by God and to her children. I love all of you because of the truth. I’m not the only one who loves you. So does everyone who knows the truth. 2I love you because of the truth that is alive in us. This truth will be with us forever.

3God the Father and Jesus Christ his Son will give you grace, mercy and peace. These blessings will be with us because we love the truth.

4It has given me great joy to find some of your children living by the truth. That’s just what the Father commanded us to do. 5Dear lady, I’m not writing you a new command. I’m writing a command we’ve had from the beginning. I’m asking that we love one another. 6The way we show our love is to obey God’s commands. He commands you to lead a life of love. That’s what you have heard from the beginning.

7I say this because many people have tried to fool others. These people have gone out into the world. They don’t agree that Jesus Christ came in a human body. People like this try to trick others. These people are like the great enemy of Christ. 8Watch out that you don’t lose what we have worked for. Make sure that you get your full reward. 9Suppose someone thinks they know more than we do. So they don’t follow Christ’s teaching. Then that person doesn’t belong to God. But whoever follows Christ’s teaching belongs to the Father and the Son. 10Suppose someone comes to you and doesn’t teach these truths. Then don’t take them into your house or welcome them. 11Anyone who welcomes them shares in their evil work.

12I have a lot to write to you. But I don’t want to use paper and ink. I hope I can visit you instead. Then I can talk with you face to face. That will make our joy complete.

13The children of your sister, who is chosen by God, send their greetings.