Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 9:1-29

Guds förbund med Noa

1Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden!

2Alla vilda djur och fåglar, allt som rör sig på marken, och fiskar i haven kommer att vara rädda och känna skräck för er, för jag har ställt dem under er makt. 3Allt levande som rör sig ska vara er föda, liksom jag gett de gröna växterna. 4Men ät aldrig kött som har blod, dess liv,9:4 Hebreiskans nefesh, som ordagrant betyder själ, betecknar ofta liv. i sig. 5Ert eget blod9:5 Se not till 9:4. ska jag utkräva vedergällning för. Jag ska utkräva den av varje djur, och av människor ska jag utkräva en annan människas liv om någon dödar en annan.

6Den som utgjuter en annan människas blod,

hans blod ska utgjutas av en människa,

för Gud gjorde människan till sin avbild.

7Var fruktsamma, föröka er och bli en stor mängd på jorden!”

Regnbågen

8Sedan sa Gud till Noa och hans söner: 9”Jag upprättar nu ett förbund med er och era ättlingar 10och med alla levande varelser med er, alla fåglar och boskapsdjur och vilda djur, alla som kom ut ur arken. 11Jag ska upprätthålla mitt förbund med er och aldrig mer låta flodvattnen utplåna allt liv och fördärva jorden.”

12Gud sa: ”Jag ska sätta ett tecken på förbundet mellan mig och er och alla levande varelser som är med er för alla kommande generationer: 13min regnbåge sätter jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. 14När jag sänder moln över jorden, kommer regnbågen att synas bland molnen, 15och jag ska komma ihåg mitt förbund med er och med varje levande varelse och aldrig mer låta vattnet övertäcka jorden och utplåna allt liv. 16När regnbågen är i skyn, ska jag komma ihåg det eviga förbundet mellan Gud och alla slags levande varelser på jorden.” 17Och Gud sa till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund jag instiftat mellan mig och allt levande på jorden.”

Förbannelse över Kanaan

18Noas tre söner som kom ut ur arken hette Sem, Ham och Jafet. (Ham var Kanaans far.) 19Alla folken på jorden härstammar från dessa Noas tre söner.

20Noa blev lantbrukare och planterade en vingård. 21En dag när han var drucken och låg naken i sitt tält, 22såg Ham, Kanaans far, sin far ligga där naken och gick ut och berättade det för sina två bröder. 23Då tog Sem och Jafet en mantel, höll den över sina axlar och gick in baklänges i tältet och täckte sin fars nakenhet, medan de tittade åt ett annat håll för att inte se sin far naken. 24När Noa vaknade ur sitt rus och fick reda på vad hans yngste son hade gjort honom, 25sa han:

”Kanaan ska vara förbannad

och vara den lägste av sina bröders slavar.”

26Sedan sa han:

”Välsignad är Herren, Sems Gud.

Må Kanaan vara deras slav.

27Må Gud låta Jafet växa och leva tillsammans med Sem

och Kanaan vara deras slav.”

28Noa levde ytterligare 350 år efter floden 29och var 950 år gammal när han dog.

New Russian Translation

Бытие 9:1-29

1Бог благословил Ноя и его сыновей и сказал им:

– Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. 2Пусть страх и ужас перед вами охватит всех зверей земных и всех птиц небесных, всех пресмыкающихся и всех морских рыб: они отданы вам в руки. 3Все, что живет и движется, будет вам в пищу. Как прежде Я дал вам зеленые растения, так и теперь Я отдаю вам все.

4Но не ешьте мяса, в котором еще есть кровь. 5И за вашу кровь Я непременно потребую расплаты; Я потребую расплаты за нее с каждого животного; и со всякого человека Я тоже потребую ответа за жизнь его ближнего.

6Кто бы ни пролил кровь человека,

рукою человека прольется и его кровь.

Потому что человек создан по образу Божьему.

7Вы же плодитесь и размножайтесь, расселяйтесь на земле и умножайтесь на ней.

8Потом Бог сказал Ною и его сыновьям:

9– Ныне Я заключаю завет с вами и вашими потомками, 10и со всяким живым существом, которое было с вами, – птица ли, скот или дикий зверь – со всеми, кто вышел с вами из ковчега, и с каждым зверем на земле. 11Я заключаю с тобой завет:

никогда впредь все живое не будет истреблено водами потопа;

никогда впредь не будет потоп губить землю.

12Бог сказал:

– Вот знак завета, который Я заключаю между Мной и вами, и каждым живым существом, которое с вами, на все грядущие поколения. 13Я ставлю в облаках Мою радугу, и она будет знаком завета между Мной и землей. 14Когда бы Я ни навел облака на землю, в облаках появится радуга, 15и Я вспомню Мой завет между Мной и вами и каждым живым существом; никогда впредь воды не прольются потопом, чтобы погубить все живое. 16Всякий раз, когда радуга появится в облаках, Я увижу ее и вспомню вечный завет между Богом и всеми живыми существами, какие есть на земле.

17Так сказал Бог Ною:

– Вот знак завета, который Я заключил между Мной и всем живым на земле.

Сыновья Ноя

18Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет (Хам – отец Ханаана). 19Эти трое – сыновья Ноя, и от них произошли люди, которые рассеялись по земле.

20Ной принялся возделывать землю и сажать виноград9:20 Или: «был первым, кто посадил виноград».. 21Однажды, выпив вина, он опьянел и лежал обнаженный в своем шатре. 22Хам, отец Ханаана, увидел наготу своего отца и, выйдя9:22 Добавление одного из древних переводов., рассказал об этом братьям. 23Но Сим и Иафет взяли одежду, положили ее себе на плечи и, пятясь, вошли и прикрыли наготу отца. Их лица были обращены в другую сторону, чтобы им не увидеть наготы отца.

24Когда Ной протрезвел и узнал, что сделал с ним младший сын, 25он сказал:

– Будь проклят Ханаан!

Последним из рабов

будет он своим братьям.

26Еще он сказал:

– Благословен Господь, Бог Сима!

Да будет Ханаан рабом Сима.

27Да расширит Бог земли Иафета9:27 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Иафет и форма глагола «он расширит» (иафет).,

да живет Иафет в шатрах Сима,

и да будет Ханаан его рабом.

28После потопа Ной жил триста пятьдесят лет. 29Всего Ной прожил девятьсот пятьдесят лет и умер.