Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 7:1-24

1Sedan sa Herren till Noa: ”Gå in i arken med hela din familj, för i denna tid är det bara dig som jag funnit vara rättfärdig. 2Av de rena fyrfotadjuren ska du ta sju par av varje art, hane och hona. Av alla orena djur ska du ta ett par, hane och hona. 3Också av himlens alla fåglar ska du ta sju par, hane och hona, av varje slag, för att de ska överleva på jorden. 4Om en vecka ska jag sända ett regn som kommer att vara i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag ska utplåna från jorden alla levande varelser som jag har skapat.”

5Noa gjorde i allt som Herren hade befallt honom. 6Han var 600 år när översvämningen kom över jorden. 7Han gick in i arken med sin hustru, sina söner och sina svärdöttrar, för att fly undan översvämningen. 8Hanar och honor av alla fyrfotadjur, både rena och orena, och av fåglar och alla markens kräldjur 9kom in i arken till Noa parvis, precis som Gud hade befallt Noa.

10En vecka senare kom flodvattnen över jorden. 11Noa var 600 år gammal när floden kom den sjuttonde dagen i andra månaden. Då bröt det stora djupets källor fram, och himlens luckor öppnades. 12Regnet föll över jorden under fyrtio dygn. 13Men Noa hade samma dag gått in i arken med sin hustru och sina söner Sem, Ham och Jafet och deras hustrur. 14Med dem fanns de olika sorterna av vilda djur och boskap, alla slags kräldjur, fåglar och andra bevingade djur. 15De kom alla till Noa, ett par av varje levande varelse, de som har livsande i sig. 16Hanar och honor av alla slags djur kom, precis som Gud hade befallt Noa. Och Herren stängde dörren efter honom.

17Under fyrtio dagar kom floden över jorden. Det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt högt ovanför jorden. 18Vattnet steg högre och högre, och arken flöt på vattnet. 19Vattnet steg allt mer och täckte slutligen alla berg under himlen. 20Vattnet steg mer än sju meter över de högsta topparna.

21Hela myllret av jordens levande varelser gick under: fåglar, boskap, vilda djur, hela jordens vimmel av smådjur och alla människor. 22Allt som andades och levde på torra land dog, 23ja, allt liv på jorden utplånades. Allt levande på jorden utplånades: människor och djur, kräldjur och himlens fåglar. Bara Noa och de som var med honom i arken blev kvar. 24Vattnet täckte jorden i 150 dagar.

Священное Писание

Начало 7:1-24

Великий потоп

1Вечный сказал Нуху:

– Войди в ковчег со всей своей семьёй, потому что Я вижу, что среди всех живущих ныне лишь ты праведен передо Мной. 2Возьми с собой по семь пар каждого вида чистых животных, и по паре от каждого вида нечистых, 3и по семь пар каждого вида птиц – самцов и самок, – чтобы сохранить их виды на земле. 4Через семь дней Я пошлю дождь на землю – он будет идти сорок дней и сорок ночей, – и Я сотру с лица земли всех живых существ, которых Я создал.

5Нух сделал всё, как повелел ему Вечный. 6Когда воды потопа пришли на землю, Нуху было шестьсот лет. 7Нух, его сыновья, его жена и жёны его сыновей вошли в ковчег, чтобы спастись от потопа. 8Чистые и нечистые животные, птицы и все пресмыкающиеся 9пришли к Нуху и вошли в ковчег парами, самец и самка, как повелел Нуху Всевышний.

10Семь дней спустя воды потопа хлынули на землю. 11На шестисотый год жизни Нуха, в семнадцатый день второго месяца, прорвались все источники великой бездны, раскрылись окна неба, 12и дождь лил на землю сорок дней и сорок ночей. 13В тот самый день и вошли в ковчег Нух, его сыновья Сим, Хам и Иафет, жена Нуха и жёны трёх его сыновей. 14С ними вошли все виды животных: дикие звери, домашний скот, все пресмыкающиеся, все птицы, все крылатые существа. 15Все, в ком дышит жизнь, пришли к Нуху и вошли в ковчег парами, 16самец и самка, как велел Нуху Всевышний. И тогда Вечный затворил за ним дверь.

17Потоп был на земле сорок дней, и воды, прибывая, подняли ковчег высоко над землёй. 18Воды всё прибывали и настолько поднялись, что ковчег поплыл. 19Они так высоко поднялись на земле, что покрыли все высокие горы под небом. 20Воды поднялись и покрыли все горы почти на семь метров7:20 Букв.: «пятнадцать локтей».. 21Всё живое, что двигалось по земле, погибло: птицы, скот, дикие звери, все пресмыкающиеся и все люди. 22Всё на суше, в чьих ноздрях было дыхание жизни, умерло; 23всякое живое существо на земле было уничтожено: люди и звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. Остался только Нух и те, кто были с ним в ковчеге. 24Потоп набирал силу на земле сто пятьдесят дней.