Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 5:1-32

1Här följer en förteckning över Adams släkt.

Människan var lik Gud när hon skapades. 2Gud skapade dem till man och kvinna, och välsignade dem och kallade dem människor5:2 På hebreiska adám. när de skapades.

3Adam var 130 år när hans son Set föddes. Denne liknade honom och var hans avbild.5:3 Jfr v. 1 och 1:26 4Sedan levde Adam ytterligare 800 år, fick söner och döttrar 5och dog 930 år gammal.

6Set var 105 år när hans son Enosh föddes. 7Sedan levde han ytterligare 807 år och fick söner och döttrar 8och dog 912 år gammal.

9Enosh var 90 år när hans son Kenan föddes. 10Sedan levde han ytterligare 815 år och fick söner och döttrar 11och dog 905 år gammal.

12Kenan var 70 år när hans son Mahalalel föddes. 13Sedan levde han ytterligare 840 år och fick söner och döttrar 14och dog 910 år gammal.

15Mahalalel var 65 år när hans son Jered föddes. 16Sedan levde han ytterligare 830 år och fick söner och döttrar 17och dog 895 år gammal.

18Jered var 162 år när hans son Henok föddes. 19Sedan levde han ytterligare 800 år och fick söner 20och döttrar och dog 962 år gammal.

21Henok var 65 år när hans son Metushelach föddes. 22Sedan levde han ytterligare 300 år i gemenskap med Gud5:22 levde… i gemenskap med Gud. Ordagrant: vandrade med Gud.Detta uttryck används även på många andra ställen. och fick söner och döttrar. 23Han blev 365 år. 24Henok vandrade i gemenskap med Gud och fanns sedan inte mer, för Gud tog bort honom.

25Metushelach var 187 år när hans son Lemek föddes. 26Sedan levde han ytterligare 782 år och fick söner och döttrar 27och dog 969 år gammal.

Noa

28Lemek var 182 år när han fick en son. 29Lemek kallade honom för Noa5:29 Namnet anspelar på både vila och tröst i hebreiskan., för han sa: ”Han kommer att ge oss tröst under det hårda arbetet med den jord som Herren har förbannat.” 30Sedan levde Lemek 595 år och fick söner och döttrar 31och dog 777 år gammal. 32När Noa var 500 år fick han tre söner, Sem, Ham och Jafet.

New Russian Translation

Бытие 5:1-32

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама.

Когда Бог сотворил человека, Он создал его по подобию Божьему. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»5:2 Евр.: «адам»..

3Когда Адам прожил 130 лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 5Всего Адам жил 930 лет и умер.

6Когда Сиф прожил 105 лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил 807 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил 912 лет и умер.

9Когда Енос прожил 90 лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил 815 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 11Всего Енос жил 905 лет и умер.

12Когда Каинан прожил 70 лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил 840 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил 910 лет и умер.

15Когда Малелеил прожил 65 лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил 830 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил 895 лет и умер.

18Когда Иаред прожил 162 года, у него родился Енох. 19После рождения Еноха Иаред жил 800 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил 962 года и умер.

21Когда Енох прожил 65 лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох ходил с Богом 300 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 23Енох дожил до 365 лет. 24Енох ходил с Богом, потом его не стало, потому что Бог взял его.

25Когда Мафусал прожил 187 лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил 782 года, и у него были еще сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил 969 лет и умер.

28Когда Ламех прожил 182 года, у него родился сын. 29Он дал ему имя Ной5:29 По звучанию это имя напоминает еврейское слово «утешение». и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Господом»5:29 Или: «От земли, которую проклял Господь, он даст нам утешение в нашей работе и в мучительном труде наших рук».. 30После рождения Ноя Ламех жил 595 лет, и у него были еще сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил 777 лет и умер.

32Когда Ною исполнилось 500 лет, у него родились Сим, Хам и Иафет.