Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 5:1-32

1Här följer en förteckning över Adams släkt.

Människan var lik Gud när hon skapades. 2Gud skapade dem till man och kvinna, och välsignade dem och kallade dem människor5:2 På hebreiska adám. när de skapades.

3Adam var 130 år när hans son Set föddes. Denne liknade honom och var hans avbild.5:3 Jfr v. 1 och 1:26 4Sedan levde Adam ytterligare 800 år, fick söner och döttrar 5och dog 930 år gammal.

6Set var 105 år när hans son Enosh föddes. 7Sedan levde han ytterligare 807 år och fick söner och döttrar 8och dog 912 år gammal.

9Enosh var 90 år när hans son Kenan föddes. 10Sedan levde han ytterligare 815 år och fick söner och döttrar 11och dog 905 år gammal.

12Kenan var 70 år när hans son Mahalalel föddes. 13Sedan levde han ytterligare 840 år och fick söner och döttrar 14och dog 910 år gammal.

15Mahalalel var 65 år när hans son Jered föddes. 16Sedan levde han ytterligare 830 år och fick söner och döttrar 17och dog 895 år gammal.

18Jered var 162 år när hans son Henok föddes. 19Sedan levde han ytterligare 800 år och fick söner 20och döttrar och dog 962 år gammal.

21Henok var 65 år när hans son Metushelach föddes. 22Sedan levde han ytterligare 300 år i gemenskap med Gud5:22 levde… i gemenskap med Gud. Ordagrant: vandrade med Gud.Detta uttryck används även på många andra ställen. och fick söner och döttrar. 23Han blev 365 år. 24Henok vandrade i gemenskap med Gud och fanns sedan inte mer, för Gud tog bort honom.

25Metushelach var 187 år när hans son Lemek föddes. 26Sedan levde han ytterligare 782 år och fick söner och döttrar 27och dog 969 år gammal.

Noa

28Lemek var 182 år när han fick en son. 29Lemek kallade honom för Noa5:29 Namnet anspelar på både vila och tröst i hebreiskan., för han sa: ”Han kommer att ge oss tröst under det hårda arbetet med den jord som Herren har förbannat.” 30Sedan levde Lemek 595 år och fick söner och döttrar 31och dog 777 år gammal. 32När Noa var 500 år fick han tre söner, Sem, Ham och Jafet.

New International Reader’s Version

Genesis 5:1-32

The Family Line of Adam

1Here is the written story of Adam’s family line.

When God created human beings, he made them to be like him. 2He created them as male and female, and he blessed them. He called them “human beings” when they were created.

3When Adam was 130 years old, he had a son who was like him. He named him Seth. 4Adam lived 800 years after Seth was born. He also had other sons and daughters. 5Adam lived a total of 930 years. And then he died.

6Seth lived 105 years. Then he became the father of Enosh. 7Seth lived 807 years after Enosh was born. He also had other sons and daughters. 8Seth lived a total of 912 years. And then he died.

9Enosh lived 90 years. Then he became the father of Kenan. 10Enosh lived 815 years after Kenan was born. He also had other sons and daughters. 11Enosh lived a total of 905 years. And then he died.

12Kenan lived 70 years. Then he became the father of Mahalalel. 13Kenan lived 840 years after Mahalalel was born. He also had other sons and daughters. 14Kenan lived a total of 910 years. And then he died.

15Mahalalel lived 65 years. Then he became the father of Jared. 16Mahalalel lived 830 years after Jared was born. He also had other sons and daughters. 17Mahalalel lived a total of 895 years. And then he died.

18Jared lived 162 years. Then he became the father of Enoch. 19Jared lived 800 years after Enoch was born. He also had other sons and daughters. 20Jared lived a total of 962 years. And then he died.

21Enoch lived 65 years. Then he became the father of Methuselah. 22Enoch walked faithfully with God 300 years after Methuselah was born. He also had other sons and daughters. 23Enoch lived a total of 365 years. 24Enoch walked faithfully with God. And then he couldn’t be found, because God took him from this life.

25Methuselah lived 187 years. Then he became the father of Lamech. 26Methuselah lived 782 years after Lamech was born. He also had other sons and daughters. 27Methuselah lived a total of 969 years. And then he died.

28Lamech lived 182 years. Then he had a son 29and named him Noah. Lamech said, “He will comfort us when we are working. He’ll comfort us when our hands work so hard they hurt. We have to work hard because the Lord put a curse on the ground.” 30Lamech lived 595 years after Noah was born. He also had other sons and daughters. 31Lamech lived a total of 777 years. And then he died.

32After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham and Japheth.